Người trúng tuyển viên chức có cần làm thủ tục xác minh văn bằng, chứng chỉ của mình không?

Chủ đề   RSS   
 • #605092 29/08/2023

  Người trúng tuyển viên chức có cần làm thủ tục xác minh văn bằng, chứng chỉ của mình không?

  Một số đơn vị tuyển dụng yêu cầu người trúng tuyển cần làm thủ tục xác minh văn bằng, chứng chỉ của mình và cung cấp cho đơn vị tuyển dụng, quy định pháp luật về vấn đề này như thế nào?

  Khi trúng tuyển, người trúng tuyển phải hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng theo quy định

  Quy định về hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng được quy định tại Điều 17 Nghị định 115/2020/NĐ-CP như sau:

  - Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo kết quả trúng tuyển, người trúng tuyển phải đến cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng để hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng. Hồ sơ tuyển dụng bao gồm:

  + Bản sao văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển, chứng nhận đối tượng ưu tiên (nếu có);

  Trường hợp người trúng tuyển có bằng tốt nghiệp chuyên môn đã chuẩn đầu ra về ngoại ngữ, tin học theo quy định mà tương ứng với yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển thì được sử dụng thay thế chứng chỉ ngoại ngữ, tin học.

  + Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền cấp.

  - Trường hợp người trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ tuyển dụng theo quy định hoặc có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc bị phát hiện sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không đúng quy định để tham gia dự tuyển thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức ra quyết định hủy kết quả trúng tuyển.

  Trường hợp người đăng ký dự tuyển có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không đúng quy định để tham gia dự tuyển thì cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng thông báo công khai trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị và không tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển trong một kỳ tuyển dụng tiếp theo.

  Như vậy, trường hợp người trúng tuyển có hành vi sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không đúng quy định để tham gia dự tuyển thì đơn vị có quyền huỷ kết quả trúng tuyển, quy định trên không đề cập đến việc người trúng tuyển có phải làm thủ tục gì để xác minh văn bằng, chứng chỉ của mình.

  Quy định về trách nhiệm thẩm tra, xác minh văn bằng, chứng chỉ của người trúng tuyển 

  Theo Điều 1 Thông tư 04/2015/TT-BNV sửa đổi Thông tư 15/2012/TT-BNV sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư số 15/2012/TT-BNV về quyết định tuyển dụng và nhận việc

  - Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày có quyết định phê duyệt kết quả tuyển dụng, người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức phải gửi thông báo công nhận kết quả trúng tuyển bằng văn bản tới người dự tuyển qua đường bưu điện theo địa chỉ mà người dự tuyển đã đăng ký và thông báo công khai tại trụ sở làm việc và trên trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức.

  - Người trúng tuyển viên chức phải đến ký hợp đồng làm việc và nhận việc theo quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 19 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP. Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập có trách nhiệm thẩm tra, xác minh văn bằng, chứng chỉ của người trúng tuyển bảo đảm chính xác theo quy định của pháp luật trước khi ký hợp đồng làm việc với người trúng tuyển viên chức.

  - Trường hợp đơn vị sự nghiệp công lập phát hiện người trúng tuyển viên chức sử dụng văn bằng, chứng chỉ không hợp pháp thì người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập không thực hiện việc ký hợp đồng làm việc và có văn bản gửi người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức để hủy bỏ kết quả trúng tuyển.

  Như vậy, quy định chỉ đề cập người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập có trách nhiệm thẩm tra, xác minh văn bằng, chứng chỉ của người trúng tuyển bảo đảm chính xác theo quy định của pháp luật trước khi ký hợp đồng làm việc với người trúng tuyển viên chức, không quy định người trúng tuyển phải làm thủ tục gì để thẩm tra, xác minh văn bằng, chính chỉ của mình gửi cho đơn vị tuyển dụng.

   
   
  1589 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận