Người thực hiện xác định giá đất cần đáp ứng những điều kiện gì?

Chủ đề   RSS   
 • #603045 05/06/2023

  nguyenhoaibao12061999
  Top 25
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:03/08/2022
  Tổng số bài viết (2260)
  Số điểm: 75880
  Cảm ơn: 100
  Được cảm ơn 1949 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Người thực hiện xác định giá đất cần đáp ứng những điều kiện gì?

  Thủ tục xác định giá đất là một việc quan trọng nhằm định giá được giá trị của thửa đất trên thị trường bất động sản. Do đó, người thực hiện xác định giá đất phải là người có chuyển môn. Vậy người xác định giá đất cần đáp ứng những điều kiện gì?
   
  nguoi-thuc-hien-xac-dinh-gia-dat-can-dap-ung-nhung-dieu-kien-gi
   
  1. Trường hợp nào phải cần người xác định giá đất?
   
  Căn cứ Điều 115 Luật Đất đai 2013 quy định các trường hợp tư vấn xác định giá đất được thực hiện như sau:
   
  - Tư vấn xác định giá đất được thực hiện trong các trường hợp sau đây:
   
  + Khi xây dựng, điều chỉnh khung giá đất; xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất và định giá đất cụ thể mà cơ quan nhà nước có thẩm quyền có yêu cầu;
   
  + Khi giải quyết khiếu nại về giá đất theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, các bên có liên quan;
   
  + Khi thực hiện giao dịch dân sự liên quan đến giá đất cụ thể mà các bên có yêu cầu.
   
  - Điều kiện hoạt động của tư vấn xác định giá đất, hành nghề tư vấn xác định giá đất thực hiện theo quy định của Chính phủ.
   
  - Việc xác định giá đất của tư vấn xác định giá đất phải độc lập, khách quan, trung thực và tuân theo nguyên tắc, phương pháp định giá đất quy định tại Điều 112 Luật Đất đai 2013.
   
  - Giá đất do tư vấn xác định là một trong các căn cứ để cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định, quyết định giá đất.
   
  2. Hoạt động tư vấn xác định giá đất cần đáp ứng điều kiện gì? 
   
  Căn cứ Điều 20 Nghị định 44/2014/NĐ-CP (sửa đổi bởi Nghị định 136/2018/NĐ-CP) điều kiện hoạt động của tư vấn xác định giá đất, cá nhân hành nghề tư vấn xác định giá đất được quy định như sau:
   
  (1) Tổ chức được hoạt động tư vấn xác định giá đất khi có đủ các điều kiện sau đây:
   
  - Có chức năng tư vấn xác định giá đất hoặc thẩm định giá hoặc tư vấn định giá bất động sản.
   
  - Có ít nhất 03 định giá viên đủ điều kiện hành nghề tư vấn xác định giá đất quy định tại mục (2).
   
  (2) Cá nhân chỉ được hành nghề tư vấn xác định giá đất trong tổ chức có chức năng tư vấn xác định giá đất và phải có đủ các điều kiện sau đây:
   
  - Có năng lực hành vi dân sự.
   
  - Có phẩm chất đạo đức, liêm khiết, trung thực, khách quan.
   
  - Có trình độ từ đại học trở lên chuyên ngành về quản lý đất đai, vật giá, thẩm định giá, địa chính, kinh doanh bất động sản, kinh tế bất động sản và các chuyên ngành khác liên quan đến định giá đất.
   
  - Có thời gian công tác thực tế theo chuyên ngành đào tạo từ 36 tháng trở lên sau khi có bằng tốt nghiệp chuyên ngành quy định.
   
  - Có Thẻ thẩm định viên về giá được cấp theo quy định của pháp luật về giá hoặc có Chứng chỉ định giá bất động sản được cấp theo quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản hoặc Chứng chỉ định giá đất.
   
  (3) Cá nhân được cấp Chứng chỉ định giá đất phải có đủ các điều kiện sau:
   
  - Có trình độ từ đại học trở lên thuộc các chuyên ngành về quản lý đất đai, địa chính, bất động sản, vật giá, thẩm định giá, kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, ngân hàng, kinh tế-kỹ thuật, kỹ thuật, luật.
   
  - Có thời gian công tác thực tế theo chuyên ngành đào tạo từ 36 (ba mươi sáu) tháng trở lên sau khi có bằng tốt nghiệp chuyên ngành quy định tính đến ngày nộp hồ sơ đề nghị cấp Chứng chỉ định giá đất.
   
  - Có Giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa học bồi dưỡng về định giá đất theo chương trình bồi dưỡng về định giá đất do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành.
   
  Như vậy, người thực hiện xác định giá đất phải có trình độ đại học trở lên thuộc các ngành theo quy định phù hợp với lĩnh vực đất đai, đồng thời có thời hạn công tác thực tế 3 năm và được cấp Giấy chứng nhận bồi dưỡng về định giá đất.
   
  212 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn nguyenhoaibao12061999 vì bài viết hữu ích
  admin (12/06/2023)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận