Người sử dụng lao động bồi thường cho người lao động chết do tai nạn lao động?

Chủ đề   RSS   
 • #584591 30/05/2022

  linhtrang123456
  Top 50
  Lớp 10

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:02/12/2017
  Tổng số bài viết (1920)
  Số điểm: 13419
  Cảm ơn: 11
  Được cảm ơn 301 lần


  Người sử dụng lao động bồi thường cho người lao động chết do tai nạn lao động?

   
  "Điều 38. Trách nhiệm của người sử dụng lao động đối với người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp
  ...
  "4. Bồi thường cho người lao động bị tai nạn lao động mà không hoàn toàn do lỗi của chính người này gây ra và cho người lao động bị bệnh nghề nghiệp với mức như sau:
   
  ...
   
  b) Ít nhất 30 tháng tiền lương cho người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên hoặc cho thân nhân người lao động bị chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp"
   
  Như vậy, trong trường hợp mà người lao động bị chết do tai nạn lao động (không hoàn toàn do lỗi của chính người lao động gây ra) thì bồi thường cho thân nhân người lao động bị chết ít nhất 30 tháng tiền lương. Tiền lương để tính tiền bồi thường theo Khoản 10 Điều 38 Luật An toàn vệ sinh lao động 2015:
   
  "10. Tiền lương để làm cơ sở thực hiện các chế độ bồi thường, trợ cấp, tiền lương trả cho người lao động nghỉ việc do bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp được quy định tại các khoản 3, 4 và 5 Điều này là tiền lương bao gồm mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác thực hiện theo quy định của pháp luật về lao động."
   
  Như vậy, tiền lương ở đây là tiền lương bao gồm mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác thực hiện theo quy định của pháp luật về lao động.
   
  263 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận