Người sử dụng chung thửa đất có được cấp sổ đỏ? Mẫu danh sách đính kèm

Chủ đề   RSS   
 • #604405 01/08/2023

  nguyenhoaibao12061999
  Top 25
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:03/08/2022
  Tổng số bài viết (2033)
  Số điểm: 66310
  Cảm ơn: 99
  Được cảm ơn 1729 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Người sử dụng chung thửa đất có được cấp sổ đỏ? Mẫu danh sách đính kèm

  Trong một hộ gia đình sống chung không ít trường hợp đồng sở hữu căn nhà cũng như quyền sử dụng đất (QSDĐ). Vì thế để được cấp Giấy chứng nhận QSDĐ (sổ đỏ) thì người dân cần phải cung cấp mẫu danh sách người sử dụng thửa đất, chủ sở hữu chung tài sản gắn liền với đất.
   
  nguoi-su-dung-chung-thua-dat-co-duoc-cap-so-do-mau-danh-sach-dinh-kem
   
  1. Nguyên tắc cấp sổ đỏ cho người sử dụng chung thửa đất
   
  Căn cứ khoản 2 Điều 98 Luật Đất đai 2013 quy định thửa đất có nhiều người chung quyền sử dụng đất, nhiều người sở hữu chung nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất thì Giấy chứng nhận QSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất phải:
   
  - Ghi đầy đủ tên của những người có chung quyền sử dụng đất, người sở hữu chung nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất và cấp cho mỗi người 01 Giấy chứng nhận.
   
  - Trường hợp các chủ sử dụng, chủ sở hữu có yêu cầu thì cấp chung một Giấy chứng nhận và trao cho người đại diện.
   
  2. Quy định về Sổ đỏ, giấy tờ sở hữu tài sản gắn liền với đất
   
  Cụ thể Điều 97 Luật Đất đai 2013 quy định Giấy chứng nhận QSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất như sau:
   
  - Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất được cấp cho người có quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu tài sản khác gắn liền với đất theo một loại mẫu thống nhất trong cả nước.
   
  Bộ trưởng Bộ TN&MT quy định cụ thể về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.
   
  - Giấy chứng nhận QSDĐ, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã được cấp theo quy định của pháp luật về đất đai, pháp luật về nhà ở, pháp luật về xây dựng trước ngày 10/12/2009 vẫn có giá trị pháp lý và không phải đổi sang Giấy chứng nhận QSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.
   
  Trường hợp người đã được cấp Giấy chứng nhận trước ngày 10/12/2009 có nhu cầu cấp đổi thì được đổi sang Giấy chứng nhận QSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của Luật Đất đai 2013.
   
  3. Hướng dẫn điền mẫu Danh sách người sử dụng chung thửa đất
   
  Mẫu danh sách người sử dụng chung thửa đất, chủ sở hữu chung tài sản gắn liền với đất theo Mẫu số 04b/ĐK ban hành kèm theo Thông tư 24/2014/TT-BTNMT khi điền danh sách người sử dụng chung thửa đất cần lưu ý:
   
  mau-04b
   
  Tải    Mẫu số 04b/ĐK 
   
   
  - Tên người sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất được ghi đầy đủ theo giấy Chứng minh nhân dân, hộ chiếu, Quyết định thành lập hoặc Giấy đăng ký kinh doanh, GCN đầu tư;
   
  - Hộ gia đình phải ghi tên hai vợ chồng người đại diện
   
  - Các cột 4, 5, 6 và 7: Ghi thông tin về Giấy Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu (đối với hộ gia đình, cá nhân); Quyết định thành lập hoặc Giấy đăng ký kinh doanh, GCN đầu tư (đối với tổ chức);
   
  - Trường hợp xác định được tỷ lệ (%) hoặc diện tích thuộc quyền sử dụng, sở hữu của từng người thì ghi tỷ lệ (%) hoặc diện tích của từng người vào cột “Ghi chú”.
   
  Chú ý: Mẫu trên áp dụng đối với trường hợp thửa đất, tài sản gắn liền với đất của chung nhiều tổ chức hoặc nhiều hộ gia đình, cá nhân hoặc gồm cả tổ chức, hộ gia đình, cá nhân (trừ trường hợp đất làm nhà chung cư).
   
  Như vậy, hộ gia đình có nhiều người cùng sở hữu QSDĐ thì sẽ cấp cho mỗi người một giấy chứng nhận, trường hợp có yêu cầu đại diện thì chỉ cấp 1 sổ đỏ. 
   
  420 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn nguyenhoaibao12061999 vì bài viết hữu ích
  admin (03/08/2023)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận