Người sở hữu Căn hộ Officetel có được sở hữu căn hộ vĩnh viễn hay người sở hữu chỉ được sở hữu trong một thời hạn nhất định?

Chủ đề   RSS   
 • #605751 28/09/2023

  Người sở hữu Căn hộ Officetel có được sở hữu căn hộ vĩnh viễn hay người sở hữu chỉ được sở hữu trong một thời hạn nhất định?

  Căn hộ Officetel được hiểu như thế nào? Căn hộ Officetel có được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở không? Pháp luật quy định về điều kiện cấp sổ hồng đối với Căn hộ Officetel như thế nào? Người sở hữu Căn hộ Officetel có được sở hữu căn hộ vĩnh viễn hay người sở hữu chỉ được sở hữu căn hộ trong một thời hạn nhất định?

  Căn hộ Officetel được hiểu như thế nào?

  Officetel được biết tới chính là loại hình sản phẩm căn hộ được thiết kế kết hợp giữa  office (văn phòng) – hotel (khách sạn). Có thể hiểu Officetel là một nơi vừa để ở và vừa làm việc.

  Căn hộ Officetel có được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở không? Pháp luật quy định về điều kiện cấp sổ hồng đối với Căn hộ Officetel như thế nào?

  Theo Nghị định 43/2014/NĐ-CP và được bổ sung bởi Nghị định 10/2023/NĐ-CP về việc Chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng không phải là nhà ở:

  Đối với công trình xây dựng có sử dụng vào mục đích lưu trú du lịch theo quy định của pháp luật về du lịch trên đất thương mại, dịch vụ nếu đáp ứng đủ điều kiện theo quy định của pháp luật về đất đai, pháp luật về xây dựng, pháp luật về kinh doanh bất động sản thì được chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng gắn liền với đất theo mục đích sử dụng đất thương mại, dịch vụ; thời hạn sử dụng đất theo quy định tại khoản 3 Điều 126, khoản 1 Điều 128 của Luật Đất đai. Chủ sở hữu công trình xây dựng chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc đáp ứng đủ điều kiện theo quy định của pháp luật về xây dựng, pháp luật về kinh doanh bất động sản. 

  Việc chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng quy định tại khoản này được thực hiện theo quy định tại các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều này. Việc thể hiện thông tin về thửa đất trên Giấy chứng nhận phải đúng mục đích và thời hạn sử dụng đất theo quy định của pháp luật.”

  Như vậy, Căn hộ Officetel nếu đáp ứng đủ điều kiện theo quy định của pháp luật về đất đai, pháp luật về xây dựng, pháp luật về kinh doanh bất động sản thì được cấp chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng gắn liền với đất theo quy định nêu trên.

  Người sở hữu Căn hộ Officetel có được sở hữu căn hộ vĩnh viễn hay người sở hữu chỉ được sử hữu căn hộ trong một thời hạn nhất định?

  Tại Luật Đất đai 2013 quy định về Đất sử dụng có thời hạn như sau:

  - Thời hạn giao đất, cho thuê đất đối với tổ chức để sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối; tổ chức, hộ gia đình, cá nhân để sử dụng vào mục đích thương mại, dịch vụ, làm cơ sở sản xuất phi nông nghiệp; tổ chức để thực hiện các dự án đầu tư; người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài để thực hiện các dự án đầu tư tại Việt Nam được xem xét, quyết định trên cơ sở dự án đầu tư hoặc đơn xin giao đất, thuê đất nhưng không quá 50 năm.

  Đối với dự án có vốn đầu tư lớn nhưng thu hồi vốn chậm, dự án đầu tư vào địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn mà cần thời hạn dài hơn thì thời hạn giao đất, cho thuê đất không quá 70 năm.

  Đối với dự án kinh doanh nhà ở để bán hoặc để bán kết hợp với cho thuê hoặc để cho thuê mua thì thời hạn giao đất cho chủ đầu tư được xác định theo thời hạn của dự án; người mua nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất được sử dụng đất ổn định lâu dài.

  Khi hết thời hạn, người sử dụng đất nếu có nhu cầu tiếp tục sử dụng thì được Nhà nước xem xét gia hạn sử dụng đất nhưng không quá thời hạn quy định tại khoản này.

  - Thời hạn sử dụng đất khi nhận chuyển quyền sử dụng đất:

  Thời hạn sử dụng đất khi nhận chuyển quyền sử dụng đất đối với loại đất có quy định thời hạn là thời gian sử dụng đất còn lại của thời hạn sử dụng đất trước khi nhận chuyển quyền sử dụng đất.

  Theo đó, căn hộ Officetel chỉ được sở hữu trong 50 năm, sau thời hạn này muốn tiếp tục sở hữu thì  tiếp tục gia hạn chứ không có quyền sở hữu vĩnh viễn.

   
  955 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn muunhuong vì bài viết hữu ích
  admin (04/10/2023)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận