Người phiên dịch khai báo gian dối dẫn đến kết án oan người vô tội bị phạt bao nhiêu năm tù?

Chủ đề   RSS   
 • #603652 29/06/2023

  Người phiên dịch khai báo gian dối dẫn đến kết án oan người vô tội bị phạt bao nhiêu năm tù?

  Để người dân hiểu rõ hơn về tội khai báo gian dối, một câu hỏi đặt ra là người phiên dịch khai báo gian dối dẫn đến kết án oan người vô tội bị phạt bao nhiêu năm tù? Vì vậy, bài viết sau đây sẽ cung cấp một số thông tin liên quan đến vấn đề này.

  Người phiên dịch khai báo gian dối dẫn đến kết án oan người vô tội bị phạt bao nhiêu năm tù?

  Căn cứ tại điểm b khoản 3 Điều 382 Bộ luật Hình sự 2015, điểm u khoản 1 Điều 2 Luật sửa đổi Bộ luật Hình sự 2017, có quy định về tội cung cấp tài liệu sai sự thật hoặc khai báo gian dối như sau:

  - Người làm chứng, người giám định, người định giá tài sản, người phiên dịch, người dịch thuật, người bào chữa nào mà kết luận, dịch, khai gian dối hoặc cung cấp những tài liệu mà mình biết rõ là sai sự thật, thì bị phạt cảnh cáo, phạt cải tạo không giam giữ đến 01 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 01 năm.

  - Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 03 năm:

  + Có tổ chức;

  + Dẫn đến việc giải quyết vụ án, vụ việc bị sai lệch.

  - Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 07 năm:

  + Phạm tội 02 lần trở lên;

  + Dẫn đến việc kết án oan người vô tội hoặc bỏ lọt tội phạm hoặc người phạm tội.

  - Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

  Như vậy, theo quy định trên thì người phiên dịch khai báo gian dối dẫn đến kết án oan người vô tội thì phạt tù từ 03 năm đến 07 năm.

  Ngoài ra, người phạm tội trên còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

  khai-bao-gian-doi

  Người phiên dịch khai báo gian dối dẫn đến kết án oan người vô tội bị phạt bao nhiêu năm tù?

  Người phiên dịch phạm tôi khai báo gian dối dẫn đến kết án oan người vô tội đã chấp hành xong hình phạt tù thì đương nhiên được xóa án tích khi nào?

  Căn cứ tại Điều 70 Bộ luật Hình sự 2015, có quy định về đương nhiên được xóa án tích như sau:

  - Đương nhiên được xóa án tích được áp dụng đối với người bị kết án không phải về các tội quy định tại Chương XIII và Chương XXVI của Bộ luật này khi họ đã chấp hành xong hình phạt chính, thời gian thử thách án treo hoặc hết thời hiệu thi hành bản án và đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này.

  - Người bị kết án đương nhiên được xóa án tích, nếu từ khi chấp hành xong hình phạt chính hoặc hết thời gian thử thách án treo, người đó đã chấp hành xong hình phạt bổ sung, các quyết định khác của bản án và không thực hiện hành vi phạm tội mới trong thời hạn sau đây:

  + 01 năm trong trường hợp bị phạt cảnh cáo, phạt tiền, cải tạo không giam giữ, phạt tù nhưng được hưởng án treo;

  + 02 năm trong trong trường hợp bị phạt tù đến 05 năm;

  + 03 năm trong trường hợp bị phạt tù từ trên 05 năm đến 15 năm;

  + 05 năm trong trường hợp bị phạt tù từ trên 15 năm, tù chung thân hoặc tử hình nhưng đã được giảm án.

  + Trường hợp người bị kết án đang chấp hành hình phạt bổ sung là quản chế, cấm cư trú, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định, tước một số quyền công dân mà thời hạn phải chấp hành dài hơn thời hạn quy định tại các điểm a, b và c khoản này thì thời hạn đương nhiên được xóa án tích sẽ hết vào thời điểm người đó chấp hành xong hình phạt bổ sung.

  - Người bị kết án đương nhiên được xóa án tích, nếu từ khi hết thời hiệu thi hành bản án, người đó không thực hiện hành vi phạm tội mới trong thời hạn quy định tại khoản 2 Điều này.

  - Cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp có trách nhiệm cập nhật thông tin về tình hình án tích của người bị kết án và khi có yêu cầu thì cấp phiếu lý lịch tư pháp xác nhận không có án tích, nếu có đủ điều kiện quy định tại khoản 2 hoặc khoản 3 Điều này.

  Theo quy định trên thì người phiên dịch khai báo gian dối dẫn đến kết án oan người vô tội thì phạt tù từ 03 năm đến 07 năm.

  Như vậy, thì người phạm tội này thì sĩ quan phạm tội bỏ vị trí chiến đấu sẽ đương nhiên được xóa án tích nếu từ khi chấp hành xong hình phạt chính hoặc hết thời gian thử thách án treo, người đó đã chấp hành xong hình phạt bổ sung, các quyết định khác của bản án và không thực hiện hành vi phạm tội mới trong thời hạn 02 hoặc 03 năm (tùy theo mức phạt tù của người này).

   
  56 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận