Người phát ngôn cung cấp thông tin cho báo chí của Cục Hàng không Việt Nam có những trách nhiệm nào?

Chủ đề   RSS   
 • #603004 02/06/2023

  Người phát ngôn cung cấp thông tin cho báo chí của Cục Hàng không Việt Nam có những trách nhiệm nào?

  Để người dân hiểu rõ hơn về người cung cấp thông tin cho báo chi của Cục Hàng không Việt Nam, thì một câu hỏi đặt ra là người phát ngôn cung cấp thông tin cho báo chí của Cục Hàng không Việt Nam có những trách nhiệm nào? Vì vậy, bài viết sau đây sẽ cung cấp một số thông tin liên quan đến vấn đề 

  Người nào có thẩm quyền phát ngôn cung cấp thông tin cho báo chí của Cục Hàng không Việt Nam?

  Căn cứ tại khoản 1 Điều 2 Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Cục Hàng không Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định 2807/QĐ-CHK năm 2013, có quy định về người có thẩm quyền phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí như sau:

  Người có thẩm quyền phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Cục Hàng không Việt Nam gồm:

  - Cục trưởng;

  - Các Phó Cục trưởng, đối với vấn đề thuộc lĩnh vực chuyên môn phụ trách;

  - Chánh Văn phòng Cục;

  - Trong trường hợp cần thiết, Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam phân công người có trách nhiệm thuộc Cục phát ngôn hoặc phối hợp cùng Chánh Văn phòng để cung cấp thông tin cho báo chí về những vấn đề cụ thể được giao.

   

  Người phát ngôn cung cấp thông tin cho báo chí của Cục Hàng không Việt Nam có những trách nhiệm nào? (Hình từ Internet) 

  Người phát ngôn cung cấp thông tin cho báo chí của Cục Hàng không Việt Nam được phép cung cấp những nội dung phát ngôn nào?

  Căn cứ tại Điều 5 Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Cục Hàng không Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định 2807/QĐ-CHK năm 2013, có quy định về nội dung phát ngôn như sau:

  Trong buổi tổ chức họp báo, các thông tin cung cấp cho báo chí bao gồm:

  - Các hoạt động chủ yếu của Lãnh đạo Cục;

  - Công tác quản lý, chỉ đạo điều hành của Cục Hàng không Việt Nam;

  - Quan điểm và ý kiến giải quyết của Lãnh đạo Cục đối với các vấn đề quan trọng, đột xuất được dư luận báo chí và xã hội quan tâm.

  Người phát ngôn cung cấp thông tin cho báo chí của Cục Hàng không Việt Nam có những trách nhiệm nào?

  Căn cứ tại Điều 6 Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Cục Hàng không Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định 2807/QĐ-CHK năm 2013, có quy định về quyền và trách nhiệm của Người có thẩm quyền phát ngôn như sau:

  - Người có thẩm quyền phát ngôn được nhân danh đại diện Cục Hàng không Việt Nam phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí.

  - Người có thẩm quyền phát ngôn có quyền yêu cầu các đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân có liên quan trong Ngành hàng không cung cấp thông tin, tập hợp thông tin để phát ngôn, cung cấp thông tin định kỳ, đột xuất cho báo chí theo quy định tại Điều 3, Điều 4 của Quy chế này; để trả lời các phản ánh, kiến nghị, phê bình, khiếu nại, tố cáo của tổ chức, công dân do cơ quan báo chí chuyển đến hoặc đăng, phát trên báo chí theo quy định của pháp luật.

  - Đối với những vấn đề phức tạp, nhạy cảm, Người có thẩm quyền phát ngôn quy định tại điểm b, c và d khoản 1 Điều 2 của Quy chế này có trách nhiệm báo cáo Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam về nội dung phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí trước khi công bố.

  - Người có thẩm quyền phát ngôn có quyền từ chối, không phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trong các trường hợp sau đây:

  - Những vấn đề thuộc bí mật nhà nước theo quy định của pháp luật; những vấn đề bí mật thuộc nguyên tắc và quan điểm của Đảng; những vấn đề không thuộc quyền hạn phát ngôn;

  - Tin liên quan đến các vụ việc đang được điều tra hoặc chưa xét xử, trừ trường hợp cần thông tin trên báo chí những vấn đề giúp cho hoạt động điều tra và công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm được tiến hành thuận lợi, khách quan, đúng pháp luật;

  - Những văn bản chính sách, đề án đang trong quá trình soạn thảo mà theo quy định của pháp luật chưa được phép phổ biến, lấy ý kiến rộng rãi trong xã hội.

  - Người có thẩm quyền phát ngôn quy định tại điểm b, c và d khoản 1 Điều 2 của Quy chế này chịu trách nhiệm trước Cục trưởng và trước pháp luật về nội dung phát ngôn, thông tin cung cấp cho báo chí.

   

   
  136 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận