Người phải THA di chuyển nơi tạm trú liên tục thì cơ quan THADS có ra quyết định hoãn THA?

Chủ đề   RSS   
 • #611698 18/05/2024

  lamtuyet9366
  Top 500
  Chồi

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:04/05/2024
  Tổng số bài viết (162)
  Số điểm: 1119
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 5 lần


  Người phải THA di chuyển nơi tạm trú liên tục thì cơ quan THADS có ra quyết định hoãn THA?

  Trong thực tế, có nhiều trường hợp người phải THA không có nơi ở xác định gây khó khăn cho quá trình THA.

  Câu hỏi được đặt ra ở đây là liệu “Người phải THA di chuyển nơi tạm trú liên tục thì cơ quan THADS có ra quyết định hoãn THA?”

  THADS đòi hỏi phải xác định rõ nơi cư trú của người phải THA để thực hiện các thủ tục pháp lý. Thông thường, trong một số trường hợp đặc biệt gây khó khăn trong việc xác minh, cơ quan có thẩm quyền sẽ ra quyết định hoãn THA.

   
   
  (1) Người phải THA di chuyển nơi tạm trú liên tục thì cơ quan THADS có ra quyết định hoãn THA?

  Theo Điều 48 Luật THA năm 2008 được sửa đổi bởi khoản 21 Điều 1 Luật Thi hành án dân sự sửa đổi 2014, Thủ trưởng cơ quan THA dân sự ra quyết định hoãn THA trong trường hợp sau đây:

  - Người phải THA bị ốm nặng, có xác nhận của cơ sở y tế từ cấp huyện trở lên; bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự theo quyết định của Tòa án.

  - Chưa xác định được địa chỉ của người phải THA hoặc vì lý do chính đáng khác mà người phải THA không thể tự mình thực hiện nghĩa vụ theo bản án, quyết định.

  - Đương sự đồng ý hoãn THA; việc đồng ý hoãn THA phải lập thành văn bản ghi rõ thời hạn hoãn, có chữ ký của đương sự; trong thời gian hoãn THA thì người phải THA không phải chịu lãi suất chậm THA, trừ trường hợp đương sự có thỏa thuận khác.

  - Tài sản để THA đã được Tòa án thụ lý để giải quyết theo quy định tại Điều 74Điều 75 của Luật Thi hành án năm 2008; tài sản được kê biên theo Điều 90 nhưng sau khi giảm giá theo quy định mà giá trị bằng hoặc thấp hơn chi phí và nghĩa vụ được bảo đảm

  - Việc THA đang trong thời hạn cơ quan có thẩm quyền giải thích bản án, quyết định và trả lời kiến nghị của cơ quan THA dân sự theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 170 và khoản 2 Điều 179 của Luật Thi hành án năm 2008.

  - Người được nhận tài sản, người được giao nuôi dưỡng đã được thông báo hợp lệ 02 lần về việc nhận tài sản, nhận người được nuôi dưỡng nhưng không đến nhận

  - Việc chuyển giao quyền và nghĩa vụ THA theo quy định tại Điều 54 Luật Thi hành án dân sự năm 2008 chưa thực hiện được vì sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan

  - Tài sản kê biên không bán được mà người được THA không nhận để THA theo quy định tại khoản 3 Điều 104 của Luật Thi hành án năm 2008

  Như vậy, Người phải THA không có nơi thường trú và chuyển đổi nơi tạm trú liên tục được xem là trường hợp chưa có địa chỉ xác định. 

  Thủ trưởng cơ quan THA có thể xem xét ra quyết định hoãn THA theo điểm b khoản 1 Điều 48 Luật THA năm 2008 được sửa đổi bởi khoản 21 Điều 1 Luật THADS 2014.

  (2) Thời gian hoãn THA là bao lâu?

  Theo khoản 2 và khoản 4 Điều 48 Luật THADS năm 2008 quy định về thời gian hoãn THA như sau:

  - Thời hạn hoãn thi hành án theo yêu cầu của người có thẩm quyền kháng nghị bản án, quyết định không quá 03 tháng, kể từ ngày ra văn bản yêu cầu hoãn thi hành án

  - Đối với các trường hợp tại khoản 1 Điều 48 Luật THADS năm 2008 được đề cập ở trên thì thời hạn hoãn là đến khi các căn cứ hoãn thi hành án không còn. 

  Trong thời hạn 05 ngày làm việc hoặc khi nhận được văn bản trả lời của người có thẩm quyền kháng nghị về việc không có căn cứ kháng nghị thì Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự phải ra quyết định tiếp tục thi hành án.

  Tóm lại, Thủ trưởng cơ quan THA có thể xem xét ra quyết định hoãn THA đối với trường hợp người phải THA không có nơi thường trú và chuyển đổi nơi tạm trú liên tục. Thời gian hoãn THA phải tuân thủ theo quy định của pháp luật.

   
  26 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận