Người nước ngoài làm việc tại Việt Nam có cần đóng Bảo hiểm xã hội?

Chủ đề   RSS   
 • #602977 02/06/2023

  haohao2912
  Top 500
  Female
  Lớp 1

  Khánh Hoà, Việt Nam
  Tham gia:11/07/2018
  Tổng số bài viết (307)
  Số điểm: 2783
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 33 lần


  Người nước ngoài làm việc tại Việt Nam có cần đóng Bảo hiểm xã hội?

  Những hình thức mà lao động là công dân nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam? Những đối tượng nào thuộc trường hợp phải tham gia Bảo hiểm xã hội bắt buộc? Những đối tượng nào không phải tham gia Bảo hiểm xã hội bắt buộc?

  1. Lao động là công dân nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam (sau đây viết tắt là người lao động nước ngoài) theo các hình thức sau đây:

  Căn cứ tại Điều 2 Nghị định 152/2020/NĐ-CP quy định về các hình thức như sau:

  - Thực hiện hợp đồng lao động;

  - Di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp;

  - Thực hiện các loại hợp đồng hoặc thỏa thuận về kinh tế, thương mại, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, khoa học kỹ thuật, văn hóa, thể thao, giáo dục, giáo dục nghề nghiệp và y tế;

  - Nhà cung cấp dịch vụ theo hợp đồng;

  - Chào bán dịch vụ;

  - Làm việc cho tổ chức phi chính phủ nước ngoài, tổ chức quốc tế tại Việt Nam được phép hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam;

  - Tình nguyện viên;

  - Người chịu trách nhiệm thành lập hiện diện thương mại;

  - Nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia, lao động kỹ thuật;

  - Tham gia thực hiện các gói thầu, dự án tại Việt Nam;

  - Thân nhân thành viên cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam được phép làm việc tại Việt Nam theo quy định tại điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

  2. Những đối tượng là người nước ngoài tham gia Bảo hiểm xã hội bắt buộc

  Căn cứ tại Khoản 1 Điều 2 Nghị định 143/2018/NĐ-CP quy định về người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc như sau:

  Người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc khi có giấy phép lao động hoặc chứng chỉ hành nghề hoặc giấy phép hành nghề do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp và có hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn từ đủ 01 năm trở lên với người sử dụng lao động tại Việt Nam.

  3. Những đối tượng là người nước ngoài không thuộc trường hợp phải tham gia bảo hiểm xã hội

  Căn cứ tại Khoản 2 Điều 2 Nghị định 143/2018/NĐ-CP quy định về người lao động nước ngoài không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc như sau:

  Người lao động nước ngoài thuộc đối tượng quy định tại Mục 2 nêu trên không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định tại Nghị định 143/2018/NĐ-CP khi thuộc một trong các trường hợp sau:

  - Di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp:

  Người lao động nước ngoài di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp là nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia và lao động kỹ thuật của một doanh nghiệp nước ngoài đã thành lập hiện diện thương mại trên lãnh thổ Việt Nam, di chuyển tạm thời trong nội bộ doanh nghiệp sang hiện diện thương mại trên lãnh thổ Việt Nam và đã được doanh nghiệp nước ngoài tuyển dụng trước đó ít nhất 12 tháng liên tục.

  - Người lao động đã đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định tại khoản 2 Điều 169 của Bộ luật Lao động 2019 như sau:

  + Tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường được điều chỉnh theo lộ trình cho đến khi đủ 62 tuổi đối với lao động nam vào năm 2028 và đủ 60 tuổi đối với lao động nữ vào năm 2035.

  + Kể từ năm 2021, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường là đủ 60 tuổi 03 tháng đối với lao động nam và đủ 55 tuổi 04 tháng đối với lao động nữ; sau đó, cứ mỗi năm tăng thêm 03 tháng đối với lao động nam và 04 tháng đối với lao động nữ.

  Theo đó, người lao động là người nước ngoài được làm theo 11 hình thức quy định. Người nước ngoài được tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc nếu thuộc đối tượng quy định, trừ một số trường hợp khác.

   

   
  320 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận