Người nước ngoài kết hôn với người Việt Nam có được sở hữu nhà ở tại Việt Nam?

Chủ đề   RSS   
 • #612181 31/05/2024

  btrannguyen
  Top 150
  Lớp 8

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:13/03/2024
  Tổng số bài viết (642)
  Số điểm: 10833
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 200 lần


  Người nước ngoài kết hôn với người Việt Nam có được sở hữu nhà ở tại Việt Nam?

  Người nước ngoài kết hôn với người Việt Nam thì có được đứng tên mua và sở hữu nhà ở tại Việt Nam không? Bài viết sau đây sẽ giải đáp thắc mắc trên.

  Người nước ngoài kết hôn với người Việt Nam có được sở hữu nhà ở tại Việt Nam?

  Điều 159 Luật nhà ở 2014 thì cá nhân là người nước ngoài được quyền sở hữu nhà ở tại Việt Nam bao gồm những đối tượng sau:

  - Cá nhân nước ngoài đầu tư xây dựng nhà ở theo dự án tại Việt Nam theo quy định của Luật nhà ở 2014 và pháp luật có liên quan;

  - Cá nhân nước ngoài được phép nhập cảnh vào Việt Nam.

  Những đối tượng trên chỉ được sở hữu nhà ở Việt Nam thông qua các hình thức sau:

  - Đầu tư xây dựng nhà ở theo dự án tại Việt Nam theo quy định của Luật nhà ở 2014 và pháp luật có liên quan;

  - Mua, thuê mua, nhận tặng cho, nhận thừa kế nhà ở thương mại bao gồm căn hộ chung cư và nhà ở riêng lẻ trong dự án đầu tư xây dựng nhà ở, trừ khu vực bảo đảm quốc phòng, an ninh theo quy định của Chính phủ.

  Đồng thời, tại điểm c khoản 2 Điều 161 Luật nhà ở 2014 quy định:

  Trường hợp cá nhân nước ngoài kết hôn với công dân Việt Nam hoặc kết hôn với người Việt Nam định cư ở nước ngoài thì được sở hữu nhà ở ổn định, lâu dài và có các quyền của chủ sở hữu nhà ở như công dân Việt Nam.

  Như vậy, người nước ngoài kết hôn với người Việt Nam định cư ở Việt Nam hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài thì đều được sở hữu nhà ở tại Việt Nam và có các quyền như công dân Việt Nam.

  Tuy nhiên, Luật nhà ở 2014 sẽ được thay thế bởi Luật nhà ở 2023, chính thức có hiệu lực từ ngày 01/01/2025. 

  Trong đó, điểm c khoản 2 Điều 20 Luật nhà ở 2023 đã quy định như sau:

  Trường hợp cá nhân nước ngoài kết hôn với công dân Việt Nam đang sinh sống tại Việt Nam thì được sở hữu nhà ở và có quyền của chủ sở hữu nhà ở như công dân Việt Nam.

  Trường hợp cá nhân nước ngoài kết hôn với người Việt Nam định cư ở nước ngoài được phép nhập cảnh vào Việt Nam thì được sở hữu nhà ở và có quyền của chủ sở hữu nhà ở như người Việt Nam định cư ở nước ngoài;

  Theo đó, kể từ 01/01/2025 đã chia ra 2 trường hợp, người nước ngoài kết hôn với người Việt Nam định cư ở Việt Nam thì được sở hữu nhà ở tại Việt Nam và có các quyền như công dân Việt Nam, người nước ngoài kết hôn với người Việt Nam định cư ở nước ngoài thì được sở hữu nhà ở tại Việt Nam và có các quyền như người Việt Nam định cư ở nước ngoài.

  Theo Luật nhà ở 2023, người Việt Nam định cư ở nước ngoài sở hữu nhà ở tại Việt Nam có những quyền gì?

  Hiện nay quyền của người Việt Nam định cư ở nước ngoài sở hữu nhà ở tại Việt Nam được quy định tại Điều 10 Luật nhà ở 2014.

  Đến Luật nhà ở 2023, quyền của người Việt Nam định cư ở nước ngoài sở hữu nhà ở tại Việt Nam được quy định tại Điều 10 Luật nhà ở 2023 như sau:

  - Có quyền bất khả xâm phạm về nhà ở thuộc sở hữu hợp pháp của mình;

  - Sử dụng nhà ở vào mục đích để ở và mục đích khác mà pháp luật không cấm;

  - Được cấp Giấy chứng nhận đối với nhà ở thuộc quyền sở hữu hợp pháp của mình theo quy định của Luật này và pháp luật về đất đai;

  - Bán, cho thuê mua, tặng cho, đổi, để thừa kế, thế chấp, góp vốn bằng nhà ở theo quy định của Luật này, pháp luật về đất đai và quy định khác của pháp luật có liên quan; chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở, cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ, ủy quyền quản lý nhà ở và các quyền khác theo quy định của pháp luật; trường hợp tặng cho, để thừa kế nhà ở cho đối tượng không thuộc trường hợp được sở hữu nhà ở tại Việt Nam thì đối tượng này chỉ được hưởng giá trị của nhà ở đó.

  Trường hợp Luật Đất đai có quy định khác về quyền của chủ sở hữu nhà ở gắn với quyền sử dụng đất ở là người Việt Nam định cư ở nước ngoài thì thực hiện theo quy định đó;

  - Sử dụng chung các công trình tiện ích công cộng trong khu nhà ở đó theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan.

  Trường hợp là chủ sở hữu nhà chung cư thì có quyền sở hữu chung, sử dụng chung đối với phần sở hữu chung của nhà chung cư và công trình hạ tầng sử dụng chung của khu nhà chung cư đó, trừ công trình được xây dựng để kinh doanh hoặc phải bàn giao cho Nhà nước theo quy định của pháp luật hoặc theo thỏa thuận trong hợp đồng mua bán, thuê mua nhà ở;

  - Bảo trì, cải tạo, phá dỡ, xây dựng lại nhà ở theo quy định của Luật này và pháp luật về xây dựng;

  - Được bảo hộ quyền sở hữu nhà ở theo quy định tại Điều 7 của Luật này;

  - Khiếu nại, tố cáo, khởi kiện đối với hành vi vi phạm quyền sở hữu hợp pháp của mình và hành vi khác vi phạm pháp luật về nhà ở;

  - Quyền khác theo quy định của pháp luật.

  Như vậy, kể từ ngày 01/01/2025, người Việt Nam định cư ở nước ngoài sở hữu nhà ở tại Việt Nam sẽ có những quyền nêu trên. Theo đó, người nước ngoài kết hôn với người Việt Nam định cư ở nước ngoài mà sở hữu nhà ở tại Việt Nam cũng sẽ có các quyền này.

  Giấy tờ chứng minh người Việt Nam định cư ở nước ngoài được phép sở hữu nhà ở tại Việt Nam gồm những gì?

  Theo khoản 2 Điều 5 Nghị định 99/2015/NĐ-CP quy định giấy tờ chứng minh đối tượng được sở hữu nhà ở đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài bao gồm:

  - Trường hợp mang hộ chiếu Việt Nam thì phải còn giá trị và có đóng dấu kiểm chứng nhập cảnh của cơ quan quản lý xuất, nhập cảnh Việt Nam vào hộ chiếu;

  - Trường hợp mang hộ chiếu nước ngoài thì phải còn giá trị có đóng dấu kiểm chứng nhập cảnh của cơ quan quản lý xuất, nhập cảnh Việt Nam vào hộ chiếu và kèm theo giấy tờ chứng minh còn quốc tịch Việt Nam hoặc giấy tờ xác nhận là người gốc Việt Nam do Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, cơ quan quản lý về người Việt Nam ở nước ngoài cấp hoặc giấy tờ khác theo quy định của pháp luật Việt Nam.

  Như vậy, để chứng minh người Việt Nam định cư ở nước ngoài được phép sở hữu nhà ở tại Việt Nam thì sẽ cần chuẩn bị những giấy tờ như trên.

  Xem toàn văn: Luật nhà ở 2023 chính thức có hiệu lực từ ngày 01/01/2025.

   
  244 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận