Người nước ngoài có được nhập quốc tịch Việt Nam?

Chủ đề   RSS   
 • #589345 05/08/2022

  nguyenhuuvi98
  Top 500
  Lớp 1

  Vietnam
  Tham gia:03/08/2022
  Tổng số bài viết (240)
  Số điểm: 2725
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 47 lần


  Người nước ngoài có được nhập quốc tịch Việt Nam?

  Trong thời đại hội nhập kinh tế văn hóa hiện nay, con người có nhu cầu đi lại nhiều hơn giữa các quốc gia, khu vực. Pháp luật Việt Nam cho phép người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam thậm chí cho phép người nước ngoài nhập quốc tịch Việt Nam, thậm chí một số trường hợp được phép mang 2 quốc tịch. Như vậy, điều kiện nhập tịch của các đối tượng người nước ngoài có nhu cầu mang quốc tịch Việt Nam được pháp luật quy luật quy định như thế nào?

  Căn cứ vào Khoản 1 Điều 19 Luật Quốc tịch Việt Nam 2008, Công dân nước ngoài và người không quốc tịch đang thường trú ở Việt Nam có đơn xin nhập quốc tịch Việt Nam thì có thể được nhập quốc tịch Việt Nam, nếu có đủ các điều kiện sau đây:

  a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật Việt Nam;

  b) Tuân thủ Hiến pháp và pháp luật Việt Nam; tôn trọng truyền thống, phong tục, tập quán của dân tộc Việt Nam;

  c) Biết tiếng Việt đủ để hoà nhập vào cộng đồng Việt Nam;

  d) Đã thường trú ở Việt Nam từ 5 năm trở lên tính đến thời điểm xin nhập quốc tịch Việt Nam;

  đ) Có khả năng bảo đảm cuộc sống tại Việt Nam.

  Ngoài ra theo Khoản 2 Điều 19 Luật này, Người xin nhập quốc tịch Việt Nam có thể được nhập quốc tịch Việt Nam mà không phải có các điều kiện quy định tại các điểm c, d và đ khoản 1 Điều 19 Luật này, nếu thuộc một trong những trường hợp sau đây:

  a) Là vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ hoặc con đẻ của công dân Việt Nam;

  b) Có công lao đặc biệt đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam;

  c) Có lợi cho Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

  Lưu ý: theo Khoản 3, 4, 5 Điều 19 Luật này quy định:

  - Người nhập quốc tịch Việt Nam thì phải thôi quốc tịch nước ngoài, trừ những người quy định tại khoản 2 Điều 19 Luật Quốc tịch Việt Nam 2008, trong trường hợp đặc biệt, nếu được Chủ tịch nước cho phép.

  - Người xin nhập quốc tịch Việt Nam phải có tên gọi Việt Nam. Tên gọi này do người xin nhập quốc tịch Việt Nam lựa chọn và được ghi rõ trong Quyết định cho nhập quốc tịch Việt Nam.

  - Người xin nhập quốc tịch Việt Nam không được nhập quốc tịch Việt Nam, nếu việc đó làm phương hại đến lợi ích quốc gia của Việt Nam.

  Như vậy, một cá nhân nước ngoài có mong muốn nhập quốc tịch Việt Nam thì phải thỏa mãn các điều kiện trên theo Luật Quốc tịch Việt Nam 2008

   
  437 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #589594   12/08/2022

  Người nước ngoài có được nhập quốc tịch Việt Nam?

  Cảm ơn thông tin bài viết của bạn. Quốc tịch gắn liền với mỗi con người từ khi sinh ra đến khi chết và là tiền đề để họ được hưởng các quyền công dân và thực hiện nghĩa vụ công dân đối với nhà nước mà mình mang quốc tịch. Cùng với sự phát triển của xã hội, mỗi quốc gia lại có một chế định riêng về vấn đề quốc tịch, Việt Nam cũng không phải ngoại lệ. Nguyên tắc một quốc tịch là nguyên tắc phổ biến nhất, bao gồm nguyên tắc một quốc tịch triệt để và nguyên tắc một quốc tịch mềm dẻo.

   

   
  Báo quản trị |