Người nước ngoài có được mua cổ phần của công ty Việt Nam không?

Chủ đề   RSS   
 • #495550 30/06/2018

  minhpham1995
  Top 50
  Male
  Lớp 7

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:21/10/2017
  Tổng số bài viết (1294)
  Số điểm: 9959
  Cảm ơn: 9
  Được cảm ơn 196 lần


  Người nước ngoài có được mua cổ phần của công ty Việt Nam không?

  Câu hỏi:

  1. Người nước ngoài (Không sống tại Việt Nam) có thể mua cổ phần trong công ty Cổ phần?
  2. Người nước ngoài có thể trở thành chủ tích Hội đồng Quản trị trong công ty cổ phần không?
   
  Câu trả lời:

  Về việc mua cổ phần như chị nêu (Người nước  ngoài (Không sống tại Việt Nam)) thì không có quy định hạn chế chung; nếu ngành nghề của công ty kinh doanh không hạn chế vốn nước ngoài, điều lệ công ty cũng không hạn chế thì việc mua bán này có thể thực hiện được.

  Cần lưu ý là công ty cần xin phép Sở KHĐT nếu thuộc trường hợp theo quy định tại Điều 26 Luật Đầu tư 2014:
  "Điều 26. Thủ tục đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp
  1. Nhà đầu tư thực hiện thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế trong các trường hợp sau đây:
  a) Nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế hoạt động trong ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện áp dụng đối với nhà đầu tư nước ngoài;
  b) Việc góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp dẫn đến nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế quy định tại khoản 1 Điều 23 của Luật này nắm giữ từ 51% vốn điều lệ trở lên của tổ chức kinh tế.
  2. Hồ sơ đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp:
  a) Văn bản đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp gồm những nội dung: thông tin về tổ chức kinh tế mà nhà đầu tư nước ngoài dự kiến góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp; tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của nhà đầu tư nước ngoài sau khi góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế;
  b) Bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân; bản sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý đối với nhà đầu tư là tổ chức.
  3. Thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp:
  a) Nhà đầu tư nộp hồ sơ quy định tại khoản 2 Điều này tại Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi tổ chức kinh tế đặt trụ sở chính;
  b) Trường hợp việc góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài đáp ứng điều kiện quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 22 của Luật này, Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo bằng văn bản trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ để nhà đầu tư thực hiện thủ tục thay đổi cổ đông, thành viên theo quy định của pháp luật. Trường hợp không đáp ứng điều kiện, Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo bằng văn bản cho nhà đầu tư và nêu rõ lý do.
  4. Nhà đầu tư không thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này thực hiện thủ tục thay đổi cổ đông, thành viên theo quy định của pháp luật khi góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của tổ chức kinh tế. Trường hợp có nhu cầu đăng ký việc góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của tổ chức kinh tế, nhà đầu tư thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều này".

  Về việc bổ nhiệm người nước ngoài là chủ tịch HĐQT thì quy định không cấm, nhưng cần lưu ý các yêu cầu trong điều lệ công ty và lưu ý về đại diện pháp luật của công ty: nếu chủ tịch HĐQT là đại diện theo pháp luật duy nhất của công ty thì người này phải ở tại Việt Nam (hoặc là ủy quyền lại cho người khác nếu rời khỏi Việt Nam từ 30 ngày trở lên). Cụ thể, Điều 13 Luật Doanh nghiệp 2014 có quy định

  "Điều 13. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp
  ....
  5. Trường hợp doanh nghiệp chỉ có một người đại diện theo pháp luật và người này vắng mặt tại Việt Nam quá 30 ngày mà không ủy quyền cho người khác thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp hoặc bị chết, mất tích, tạm giam, kết án tù, bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự thì chủ sở hữu công ty, Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị cử người khác làm người đại diện theo pháp luật của công ty"

   

   
  5944 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn minhpham1995 vì bài viết hữu ích
  enychi (24/07/2019)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận