Người nước ngoài có cần ký thỏa ước lao động tập thể

Chủ đề   RSS   
 • #517363 29/04/2019

  anthuylaw
  Top 50
  Female
  Lớp 9

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:29/04/2017
  Tổng số bài viết (1322)
  Số điểm: 11747
  Cảm ơn: 252
  Được cảm ơn 273 lần


  Người nước ngoài có cần ký thỏa ước lao động tập thể

  Điều 73 Bộ luật lao động 2012 quy định:
   
  Thỏa ước lao động tập thể là văn bản thoả thuận giữa tập thể lao động và người sử dụng lao động về các điều kiện lao động mà hai bên đã đạt được thông qua thương lượng tập thể.
   
  Thỏa ước lao động tập thể gồm thỏa ước lao động tập thể doanh nghiệp, thỏa ước lao động tập thể ngành và hình thức thỏa ước lao động tập thể khác do Chính phủ quy định.
   
  Khoản 2 Điều 74 Bộ luật lao động 2012 quy định:
   
  Thỏa ước lao động tập thể chỉ được ký kết khi các bên đã đạt được thỏa thuận tại phiên họp thương lượng tập thể và:
   
  a) Có trên 50% số người của tập thể lao động biểu quyết tán thành nội dung thương lượng tập thể đã đạt được trong trường hợp ký thỏa ước lao động tập thể doanh nghiệp;
   
  b) Có trên 50% số đại diện Ban chấp hành công đoàn cơ sở hoặc công đoàn cấp trên cơ sở biểu quyết tán thành nội dung thương lượng tập thể đã đạt được trong trường hợp ký thỏa ước lao động tập thể ngành;
   
  c) Đối với hình thức thỏa ước lao động tập thể khác theo quy định của Chính phủ.
   
  3. Khi thoả ước lao động tập thể được ký kết, người sử dụng lao động phải công bố cho mọi người lao động của mình biết.
   
  Như vậy, thỏa ước lao động tập thể là điều kiện lao động chung, mang tính cơ bản được áp dụng cho toàn bộ người lao động, không phân biệt là người Việt Nam hay người nước ngoài.

  Không có gì là không thể.

   
  2787 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận