Người nghiện ma túy tại địa phương sẽ được đưa ra khỏi danh sách quản lý trong trường hợp nào?

Chủ đề   RSS   
 • #602012 21/04/2023

  tlthuthao21899
  Top 200
  Lớp 2

  Vietnam --> Bến Tre
  Tham gia:06/12/2019
  Tổng số bài viết (431)
  Số điểm: 3280
  Cảm ơn: 4
  Được cảm ơn 52 lần


  Người nghiện ma túy tại địa phương sẽ được đưa ra khỏi danh sách quản lý trong trường hợp nào?

  Hiện nay, nhiều địa phương thực hiện nghiêm ngặt việc quản lý người nghiện ma túy. Vậy người nghiện ma túy tại địa phương sẽ được đưa ra khỏi danh sách quản lý sau cai nghiện khi nào?

   

  Người nghiện ma túy tại địa phương sẽ do ai lập danh sách?

  Căn cứ theo quy định tại khoản 1 Điều 43 Luật Phòng chống ma túy 2022 như sau: “Công an cấp xã giúp Ủy ban nhân dân cùng cấp lập danh sách người nghiện ma túy và người bị quản lý sau cai nghiện ma túy cư trú tại địa phương”

  Như vậy, người nghiện ma túy tại địa phương cư trú sẽ do Công an cấp xã giúp Ủy ban nhân dân cùng cấp lập danh sách người nghiện ma túy và người bị quản lý sau cai nghiện ma túy cư trú tại địa phương.

  Người nghiện ma túy tại địa phương cư trú sẽ được đưa ra khỏi danh sách quản lý trong trường hợp nào?

  Theo khoản 3 Điều 43 Luật Phòng chống ma túy 2022 có quy định Công an cấp xã giúp Ủy ban nhân dân cùng cấp đưa ra khỏi danh sách người nghiện ma túy, người bị quản lý sau cai nghiện ma túy đối với các trường hợp như sau:

  - Trong thời hạn quản lý sau cai nghiện ma túy mà không phát hiện người đó sử dụng trái phép chất ma túy;

  - Người nghiện ma túy, người bị quản lý sau cai nghiện ma túy phải thi hành án phạt tù;

  - Người nghiện ma túy, người bị quản lý sau cai nghiện ma túy chuyển đến cư trú ở địa phương khác;

  - Người nghiện ma túy, người bị quản lý sau cai nghiện ma túy chết, bị Tòa án tuyên bố mất tích.

  Như vậy, nếu thuộc các trường hợp nêu trên, người nghiện ma túy tại địa phương sẽ được đưa ra khỏi danh sách quản lý sau cai nghiện ma túy. 

  Người nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi được lập hồ sơ đề nghị đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc như thế nào?

  Theo khoản 1 Điều 34 Luật Phòng chống ma túy 2022 có quy định về việc lập hồ sơ đề nghị đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối với người nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi được thực hiện như sau:

  - Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người đó cư trú hoặc có hành vi vi phạm trong trường hợp không xác định được nơi cư trú lập hồ sơ đề nghị đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc;

  - Trường hợp người nghiện ma túy do công an cấp huyện hoặc công an cấp tỉnh phát hiện hoặc trong quá trình điều tra, thụ lý các vụ việc vi phạm pháp luật mà đối tượng là người từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi thuộc diện đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc thì cơ quan công an đang thụ lý vụ việc tiến hành xác minh, thu thập tài liệu và lập hồ sơ đề nghị đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối với người đó;

  - Hồ sơ đề nghị bao gồm biên bản vi phạm, bản tóm tắt lý lịch, tài liệu chứng minh tình trạng nghiện ma túy hiện tại của người đó, bản tường trình của người nghiện ma túy hoặc của người đại diện hợp pháp của họ, ý kiến của cha, mẹ, người giám hộ hoặc người đại diện hợp pháp;

  - Công an cấp xã có trách nhiệm giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân cùng cấp thu thập các tài liệu và lập hồ sơ đề nghị đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.

  Ngoài ra, khoản 2 và khoản 3 Điều 34 Luật Phòng chống ma túy 2022 có quy định sau khi hoàn thành việc lập hồ sơ đề nghị, cơ quan, người lập hồ sơ phải thông báo bằng văn bản cho người bị đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, cha, mẹ, người giám hộ hoặc người đại diện hợp pháp của họ về việc lập hồ sơ. Những người này có quyền đọc hồ sơ và ghi ý kiến về việc lập hồ sơ trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo.

  Trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày hết thời hạn đọc hồ sơ, cơ quan, người đã lập hồ sơ gửi hồ sơ cho Trưởng phòng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện nơi người bị đề nghị cư trú hoặc có hành vi vi phạm trong trường hợp không xác định được nơi cư trú. 

  Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Trưởng phòng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện quyết định chuyển hồ sơ đề nghị Tòa án nhân dân cấp huyện quyết định đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì Trưởng phòng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện chuyển lại cơ quan, người đã lập hồ sơ để bổ sung hồ sơ, thời hạn bổ sung là 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận lại hồ sơ. 

  Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ bổ sung, Trưởng phòng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện quyết định việc chuyển hồ sơ đề nghị Tòa án nhân dân cấp huyện quyết định đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.

  Như vậy, Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền bằng chuyên môn nghiệp vụ của mình sẽ tiến hành lập hồ sơ đề nghị đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối với người nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi. 

  Từ những quy định đã trích dẫn, người nghiện ma túy tại địa phương nếu thuộc các trường hợp luật định thì được Công an cấp xã đưa ra khỏi danh sách người nghiện ma túy và người bị quản lý sau cai nghiện ma túy.

   
   
  1311 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận