Người nghiện ma túy là người 13 tuổi có bị bắt đi cai nghiện bắt buộc hay không?

Chủ đề   RSS   
 • #580165 30/01/2022

  Người nghiện ma túy là người 13 tuổi có bị bắt đi cai nghiện bắt buộc hay không?

  Căn cứ vào Điều 33 Luật phòng, chống ma túy 2021 có quy định về việc đưa người nghiện ma túy là người từ 12 tuổi đến 18 tuổi như sau: 
   
  "1. Người nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi bị đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc khi thuộc một trong các trường hợp sau đây: 
   
  a) Không đăng ký, không thực hiện hoặc tự ý chấm dứt cai nghiện ma túy tự nguyện; 
   
  b) Trong thời gian cai nghiện ma túy tự nguyện bị phát hiện sử dụng trái phép chất ma túy; 
   
  c) Người nghiện ma túy các chất dạng thuốc phiện không đăng ký, không thực hiện hoặc tự ý chấm dứt điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế hoặc bị chấm dứt điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế do vi phạm quy định về điều trị nghiện. 
   
  2. Người nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi bị đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc có trách nhiệm sau đây: 
   
  a) Tuân thủ các quy định về cai nghiện ma túy bắt buộc, nội quy, quy chế và chịu sự quản lý, giáo dục, điều trị của cơ sở cai nghiện bắt buộc; 
   
  b) Tham gia các hoạt động điều trị, chữa bệnh, giáo dục, tư vấn, học văn hóa, học nghề, lao động trị liệu và các hoạt động phục hồi hành vi, nhân cách. 
   
  3. Thời hạn cai nghiện ma túy bắt buộc đối với người nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi là từ đủ 06 tháng đến 12 tháng. 
   
  4. Việc đưa người nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi vào cơ sở cai nghiện bắt buộc do Tòa án nhân dân cấp huyện quyết định và không phải là biện pháp xử lý hành chính. 
   
  5. Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định trình tự, thủ tục Tòa án nhân dân xem xét"
   
  Theo quy định trên thì nếu người từ đủ 12 tuổi mà nghiện ma túy lại thuộc một trong các trường hợp bắt buộc phải thực hiện cai nghiện bắt buộc tại trung tâm thì sẽ phải thực hiện việc cai nghiện bắt buộc. Thời gian cai nghiện bắt buộc là từ 06 tháng đến 12 tháng. 
   
  Như vậy, người 13 tuổi nghiện ma túy vẫn có thể bị bắt đi cai nghiện bắt buộc nếu thuộc trường hợp luật định. 
   
   
  Cập nhật bởi tienthinhTT ngày 30/01/2022 10:29:14 CH Sửa font chữ
   
  379 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #580220   31/01/2022

  Người nghiện ma túy là người 13 tuổi có bị bắt đi cai nghiện bắt buộc hay không?

  Cảm ơn chia sẻ hữu ích của bạn, có thể thấy việc áp dụng đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối với người từ 12 đến 18 tuổi được xem như là biện pháp cuối cùng sau khi họ không thực hiện được việc cai nghiện tự nguyện, cần phải có một môi trường phù hợp hơn để có thể giúp thực hiện việc cai nghiện, sớm ngày hòa nhập cộng đồng, trở thành một công dân có ích cho xã hội.

   
  Báo quản trị |