Người nào sẽ dùng sơ yếu lý lịch Mẫu 2C/TCTW-98 và cách điền mới nhất

Chủ đề   RSS   
 • #609673 18/03/2024

  btrannguyen
  Top 500
  Lớp 3

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:13/03/2024
  Tổng số bài viết (314)
  Số điểm: 4885
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 72 lần


  Người nào sẽ dùng sơ yếu lý lịch Mẫu 2C/TCTW-98 và cách điền mới nhất

  Hiện nay sơ yếu lý lịch của cán bộ, công chức, viên chức thường được khai theo Mẫu 2C/TCTW-98. Vậy mẫu này được lấy từ đâu và cách ghi mới nhất 2024 như thế nào? Bài viết sau đây sẽ giải đáp những vấn đề trên.

  Mẫu 2C/TCTW-98 là gì? 

  Mẫu 2C/TCTW-98 là biểu mẫu do Ban Tổ chức Trung ương ban hành. Đây là phiếu thông tin đầu vào, sơ yếu lý lịch cán bộ, công chức, viên chức được sử dụng song song cùng mẫu 2C-BNV/2008 ban hành kèm theo Quyết định 02/2008/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ

  Mẫu 2C/TCTW-98 thường dùng khi cán bộ, công chức được bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, quy hoạch cán bộ, bổ nhiệm lãnh đạo…

  Tải sơ yếu lý lịch Mẫu 2C/TCTW-98

  Mẫu 2C/TCTW-98: https://cdn.thuvienphapluat.vn/uploads/danluatfile/2024/03/18/2C-TCTW-98.doc

  Mẫu 2C-BNV/2008: https://cdn.thuvienphapluat.vn/uploads/danluatfile/2024/03/18/mau-2c-bnv.doc 

  Hướng dẫn cách điền Mẫu 2C/TCTW-98 mới nhất 2024

  Hiện nay chưa có hướng dẫn cụ thể của luật về cách điền Mẫu 2C/TCTW-98 cũng như Mẫu 2C-BNV/2008, tuy nhiên người đọc có thể điền như sau:

  1) Họ và tên khai sinh: viết chữ in hoa đúng với họ và tên trong giấy khai sinh.

  2) Tên gọi khác: là tên gọi khác hoặc bí danh khác đã dùng trong hoạt động cách mạng, trong lĩnh vực báo chí, văn học nghệ thuật.. (nếu có).

  3) Sinh ngày: ngày, tháng, năm sinh trong giấy khai sinh.

  Giới tính: giới tính của cán bộ, công chức là Nam hoặc Nữ.

  4) Nơi sinh: tên xã (hoặc phường, thị trấn), huyện (hoặc quận, thành phố thuộc tỉnh), tỉnh (hoặc thành phố trực thuộc trung ương) nơi cán bộ, công chức được sinh ra (ghi đúng như trong giấy khai sinh). Nếu có thay đổi địa danh đơn vị hành chính thì ghi , nay là .

  5) Quê quán: nơi sinh của cha đẻ hoặc ông nội của cán bộ, công chức. Trường hợp đặc biệt có thể ghi theo quê quán của mẹ đẻ hoặc người nuôi dưỡng mình từ nhỏ (nếu không biết rõ cha, mẹ đẻ). Ghi rõ tên xã (hoặc phường, thị trấn), huyện (quận hoặc thành phố thuộc tỉnh), tỉnh (hoặc thành phố trực thuộc trung ương).

  6) Dân tộc: tên dân tộc của cán bộ, công chức theo quy định của Nhà nước như: Kinh, Tày, Nùng, Thái, Mường, Mông, Ê đê, Kh'me, ...

  7) Tôn giáo: Cán bộ, công chức đang theo tôn giáo nào thì ghi tên tôn giáo đó như: Công giáo, Phật giáo, Hồi giáo, Cao đài, Hòa hảo,... Nếu không theo tôn giáo nào, thì không được bỏ trống mà khi là "Không".

  8) Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: đầy đủ số nhà, đường phố, thành phố hoặc xóm, thôn, xã, huyện, tỉnh nơi mình đăng ký hộ khẩu thường trú.

  9) Nơi ở hiện nay: đầy đủ số nhà, đường phố, thành phố hoặc xóm, thôn, xã, huyện, tỉnh nơi mình đang ở hiện tại.

  10) Nghề nghiệp khi được tuyển dụng: đã làm nghề gì để kiếm sống trước khi được tuyển dụng. Nếu chưa có nghề, sống phụ thuộc vào gia đình, thì ghi cụ thể là "không nghề nghiệp".

  11) Ngày tuyển dụng: ngày, tháng, năm công chức có quyết định tuyển dụng và tên cơ quan ban hành quyết định tuyển dụng (ngày được bổ nhiệm, phê chuẩn đối với cán bộ).

  12) Chức danh (chức vụ) hiện tại: chức danh lãnh đạo, quản lý hoặc chức danh công việc chính hiện tại đang được phân công đảm nhiệm về chính quyền (hoặc Đảng, đoàn thể, kể cả chức vụ kiêm nhiệm).

  13) Công việc chính được giao: cụ thể tên công việc chính được phân công đảm nhiệm.

  14) Ngạch công chức: ghi rõ ngạch công chức

  Mã ngạch: ghi rõ mã ngạch

  Ghi rõ bậc lương, hệ số lương và ngày/tháng/năm được hưởng lương.

  Ghi rõ hệ số phụ cấp chức danh (chức vụ) hoặc phụ cấp khác (nếu có).

  15.1) Trình độ giáo dục phổ thông: đã tốt nghiệp lớp mấy, thuộc hệ đào tạo phổ thông nào. Ví dụ: Lớp 10/10 (đối với những người tốt nghiệp lớp 10 hệ 10 năm); Lớp 12/12 (đối với những người tốt nghiệp lớp 12 hệ 12 năm).

  15.2) Trình độ chuyên môn cao nhất: trình độ chuyên môn cao nhất được đào tạo, bồi dưỡng tại thời điểm kê khai như: Tiến sĩ khoa học, Tiến sĩ, Thạc sĩ, cử nhân, kỹ sư, cao đẳng, trung cấp, sơ cấp... thuộc chuyên ngành đào tạo nào. Ví dụ: đối với những người có nhiều văn bằng đào tạo như: có bằng kỹ sư, có bằng cử nhân, có bằng thạc sĩ, có bằng tiến sĩ thì chỉ kê khai trình độ chuyên môn cao nhất hiện tại là: Tiến sĩ + chuyên ngành đào tạo.

  15.3) Lý luận chính trị: trình độ lý luận chính trị cao nhất đã được đào tạo, bồi dưỡng như: Cử nhân, cao cấp, trung cấp, sơ cấp.

  15.4) Quản lý nhà nước: chứng chỉ đào tạo; chứng chỉ bồi dưỡng theo ngạch công chức như: chuyên viên cao cấp, chuyên viên chính, chuyên viên; cán sự. Chứng chỉ bồi dưỡng theo chức danh công chức lãnh đạo như: Cấp Phòng và tương đương, cấp Sở và tương đương, cấp Vụ và tương đương, Thứ trưởng và tương đương; Chủ tịch, Phó chủ tịch HĐND, Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND cấp huyện và cấp tỉnh; chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã; chứng chỉ bồi dưỡng đại biểu HĐND cấp xã, cấp huyện và cấp tỉnh.

  15.5) Trình độ ngoại ngữ:

  - Đối với cán bộ, công chức có chứng chỉ ngoại ngữ, thì ghi tên ngoại ngữ + trình độ đào tạo theo khung năng lực 6 bậc dùng cho Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT.

  - Trường hợp đã có bằng ngoại ngữ từ trình độ cử nhân trở lên thì ghi tên văn bằng + tên ngoại ngữ. Ví dụ như: Cử nhân Pháp văn, Thạc sĩ Anh văn, ...

  15.6) Trình độ tin học: trình độ tin học cao nhất phù hợp với văn bằng, chứng chỉ của viên chức được cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền cấp theo chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin với 15 kỹ năng ban hành kèm theo Thông tư 03/2014/TT-BTTTT.

  16) Ngày vào Đảng cộng sản Việt Nam: ngày, tháng, năm được kết nạp vào Đảng cộng sản Việt Nam; ngày, tháng, năm được công nhận Đảng viên chính thức (nếu có). Nếu kết nạp Đảng lần thứ 2 mà tuổi Đảng được tính liên tục thì ngày vào Đảng tính từ lần thứ nhất. Trường hợp tuổi Đảng không được tính liên tục thì ghi ngày vào Đảng lần thứ 2.

  17) Ngày tham gia tổ chức chính trị - xã hội: ngày, tháng, năm tham gia tổ chức chính trị, chính trị - xã hội như: Đoàn, Hội, ... đồng thời ghi rõ làm việc gì trong tổ chức đó.

  18) Ngày nhập ngũ: ngày, tháng, năm đi bộ đội, công an và ngày xuất ngũ. Ghi rõ quân hàm hoặc chức vụ cao nhất trong quân đội, công an (nếu có). Nếu có thời gian tái ngũ, thì ghi thêm ngày tái ngũ bên cạnh ngày nhập ngũ.

  19) Danh hiệu được phong tặng cao nhất: danh hiệu anh hùng lao động, anh hùng lực lượng vũ trang, nhà giáo, thầy thuốc, nghệ sĩ nhân dân, ưu tú, ... (nếu có) và năm được phong tặng.

  20) Sở trường công tác: làm việc gì thì thích hợp nhất, có hiệu quả nhất (công tác Đảng, đoàn thể; quản lý kinh tế, hành chính, doanh nghiệp; sở trường nghiên cứu về,..., giảng dạy về,...; nghệ nhân gì, viết văn, họa sĩ, ca sĩ, diễn viên, vận động viên,...).

  21) Khen thưởng: hình thức khen thưởng cao nhất (như Giấy khen, Bằng khen, Vinh dự được nhà nước phong tặng, Huy chương, Huân chương), vào năm nào

  22) Kỷ luật: cụ thể hình thức kỷ luật cao nhất (như Khiển trách, cảnh cáo, hạ bậc lương, hạ hạng chức danh nghề nghiệp viên chức (hạ ngạch công chức), cách chức, buộc thôi việc) về đảng, chính quyền hoặc đoàn thể, năm nào.

  23) Tình trạng sức khỏe: tình trạng sức khỏe bản thân hiện tại (tốt, trung bình, kém); có bệnh gì mãn tính, ghi rõ chiều cao cơ thể, ghi rõ cân nặng cơ thể và nhóm máu gì.

  24) Là thương binh hạng: là thương binh hạng mấy trên mấy (nếu có). Trường hợp là con gia đình thuộc diện chính sách, thì ghi rõ là con thương binh, con liệt sĩ, con người nhiễm chất độc da cam Dioxin,...

  25) Số chứng minh nhân dân: số chứng minh nhân dân/căn cước công dân và ngày cấp.

  26) Sổ bảo hiểm xã hội (Sổ BHXH): số sổ bảo hiểm xã hội đã và đang tham gia đóng bảo hiểm cho đến thời điểm khai hồ sơ lý lịch.

  27) Đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vu, lý luận chính trị, ngoại ngữ, tin học: tên trường, chuyên ngành được đào tạo, bồi dưỡng; trong khoảng thời gian nào; hình thức đào tạo là gì, được cấp văn bằng, chứng chỉ ra sao.

  28) Tóm tắt quá trình công tác: ghi theo trình tự thời gian “Từ tháng/năm đến tháng/năm”: Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác (đảng, chính quyền, đoàn thể, tổ chức xã hội) kể cả thời gian được đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ, …

  29) Đặc điểm lịch sử bản thân:

  Khai rõ: bị bắt, bị tù (từ ngày tháng năm nào đến ngày tháng năm nào, ở đâu?), đã khai báo cho ai, những vấn đề gì? Bản thân có làm việc trong chế độ cũ (cơ quan, đơn vị nào, địa điểm, chức danh, chức vụ, thời gian làm việc…):

  - Tham gia hoặc có quan hệ với các tổ chức chính trị, kinh tế, xã hội nào ở nước ngoài (làm gì, tổ chức nào, đặt trụ sở ở đâu ..?):

  - Có thân nhân (Cha, Mẹ, Vợ, Chồng, con, anh chị em ruột) ở nước ngoài (làm gì, địa chỉ …)?

  30) Quan hệ gia đình:

  + Về bản thân: Cha, Mẹ, Vợ (hoặc chồng), các con, anh chị em ruột

  + Về bên vợ (hoặc chồng): Cha, Mẹ, anh chị em ruột

  >> Nêu rõ Mối quan hệ, Họ và tên, Năm sinh, Quê quán, nghề nghiệp, chức danh, chức vụ, đơn vị công tác, học tập, nơi ở (trong, ngoài nước); thành viên các tổ chức chính trị - xã hội …?)

  31) Diễn biến quá trình lương của cán bộ, công chức: Ghi theo thời gian Tháng/năm, mã số, bậc lương, hệ số lương.

  32) Nhận xét, đánh giá của cơ quan, đơn vị quản lý và sử dụng cán bộ, công chức.

  Trên đây là thông tin về Sơ yếu lý lịch Mẫu 2C/TCTW-98 và hướng dẫn cách điền mẫu này mới nhất năm 2024. Người đọc có thể thực hiện theo để đảm bảo lý lịch được ghi một cách đầy đủ và chính xác nhất.

   
  586 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn btrannguyen vì bài viết hữu ích
  admin (11/04/2024)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận