Ngưởi mất tích có được nhận được thừa kế không?

Chủ đề   RSS   
 • #499588 14/08/2018

  quytan2311
  Top 150
  Male
  Lớp 3

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:07/04/2016
  Tổng số bài viết (513)
  Số điểm: 4889
  Cảm ơn: 125
  Được cảm ơn 157 lần


  Ngưởi mất tích có được nhận được thừa kế không?

  Vừa qua mình có gặp được một vấn đề và đang tìm hiểu các quy định của Bộ luật dân sự 2015. Cụ thể một cá nhân bị Tòa án tuyên bố mất tích và đã có quyết định của Tòa án thì liệu họ còn được hưởng thừa kế hay không?

  Theo tìm hiểu thì có một số dẫn chứng như sau:

  Như thông tin thì người này là người mất tích và đã có quyết định của Tòa án "Khi một người biệt tích 02 năm liền trở lên, mặc dù đã áp dụng đầy đủ các biện pháp thông báo, tìm kiếm theo quy định của pháp luật về tố tụng dân sự nhưng vẫn không có tin tức xác thực về việc người đó còn sống hay đã chết thì theo yêu cầu của người có quyền, lợi ích liên quan, Tòa án có thể tuyên bố người đó mất tích." (Điều 68 Bộ luật dân sự 2015). Như vậy, căn cứ ở đây là có tuyên bố từ phía Tòa án về mất tích, tuy vậy theo quy định để xác định một người đã chết: 

  Điều 71. Tuyên bố chết

  1. Người có quyền, lợi ích liên quan có thể yêu cầu Tòa án ra quyết định tuyên bố một người là đã chết trong trường hợp sau đây:

  a) Sau 03 năm, kể từ ngày quyết định tuyên bố mất tích của Tòa án có hiệu lực pháp luật mà vẫn không có tin tức xác thực là còn sống;

  Do đó, ở đây người mất tích vẫn là người đang còn sống, gia đình vẫn chưa có yêu cầu tin tức người này đã chết và có tuyên bố của Tòa án về việc một người là đã chết. Do đó, ở đây vẫn có căn cứ cho người đó được hưởng thừa kế theo Điều 613 Bộ luật dân sự 2015

  Điều 613. Người thừa kế

  Người thừa kế là cá nhân phải là người còn sống vào thời điểm mở thừa kế hoặc sinh ra và còn sống sau thời điểm mở thừa kế nhưng đã thành thai trước khi người để lại di sản chết. Trường hợp người thừa kế theo di chúc không là cá nhân thì phải tồn tại vào thời điểm mở thừa kế.

  Vậy nên ở đây họ vẫn được trong diện hàng thừa kế theo pháp luật, tuy nhiên nó sẽ phát sinh nếu như biết được tin tức về người đó chết và thời điểm chết: "Trường hợp con của người để lại di sản chết trước hoặc cùng một thời điểm với người để lại di sản thì cháu được hưởng phần di sản mà cha hoặc mẹ của cháu được hưởng nếu còn sống; nếu cháu cũng chết trước hoặc cùng một thời điểm với người để lại di sản thì chắt được hưởng phần di sản mà cha hoặc mẹ của chắt được hưởng nếu còn sống." Do đó, anh có thể tìm hiểu thêm về trường hợp này.

  Việc hưởng thừa kế thực hiện như bình thường, nếu có di chúc thì theo di chúc, còn không thì theo hàng thừa kế của pháp luật. Trường hợp sau khi đã chia thừa kế và phát hiện người đó mới chết sau khi đã chia thừa kế xong thì thực hiện chia thừa kế của phần tài sản người đó nhận được.


  Không rõ ý kiến của các thành viên dân luật là thế nào.

   
  2414 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận