Người lao động vẫn có thể nộp hồ sơ nhận hỗ trợ từ Quỹ BHTN do ảnh hưởng của dịch COVID đến hết ngày 20/12/2021

Chủ đề   RSS   
 • #577786 05/12/2021

  Người lao động vẫn có thể nộp hồ sơ nhận hỗ trợ từ Quỹ BHTN do ảnh hưởng của dịch COVID đến hết ngày 20/12/2021

  BHXH Việt Nam đã ban hành Công văn 3818/BHXH-CSXH năm 2021 nhằm thực hiện chính sách hỗ trợ NLĐ và người sử dụng lao động do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

  Theo đó những trường hợp NLĐ đã tự nguyện không nhận hỗ trợ sau đó thay đổi đề nghị được hưởng hỗ trợ vẫn sẽ được BHXH xem xét giải quyết nhau:

  NLĐ đã từ chối nhận trên danh sách chi trả trước đó, sau đó lại có nhu cầu nhận hỗ trợ thì lập đề nghị hưởng hỗ trợ Mẫu số 04 ban hành kèm theo Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg gửi cơ quan BHXH để giải quyết, chi trả hỗ trợ cho NLĐ theo hướng dẫn tại Công văn số 3068/BHXH-CSXH.

  Thời gian nộp đề nghị: Chậm nhất đến hết ngày 20/12/2021.

  Đồng thời trường hợp NLĐ đã đề nghị nhận hỗ trợ sau đó thay đổi tự nguyện không nhận hỗ trợ thì:

  1. Bộ phận TN - Trả KQ

  a) Hướng dẫn NLĐ và đơn vị thực hiện như sau:

  Đối với NLĐ đang tham gia BHTN, đề nghị đơn vị lập riêng danh sách các đối tượng này theo Mẫu số 02 ban hành kèm theo Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg ghi rõ tại cột ghi chú “đã đề nghị hưởng hỗ trợ nay đề nghị tự nguyện không nhận hỗ trợ” và nộp trả cho cơ quan BHXH số tiền người lao động từ chối nhận (nếu đã nhận tiền hỗ trợ).

  Đối với NLĐ đã dừng tham gia BHTN đã nộp Mẫu 04 ban hành kèm theo Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg thì gửi đề nghị tự nguyện không nhận hỗ trợ đồng thời nộp lại tiền hỗ trợ nếu đã nhận cho cơ quan BHXH.

  b) Chuyển danh sách Mẫu số 02 đến Phòng/Bộ phận Quản lý thu và đề nghị tự nguyện không nhận hỗ trợ của các đối tượng nêu trên đến Phòng/Bộ phận Cấp sổ, Thẻ.

  2. Phòng/Bộ phận Quản lý thu và Phòng/Bộ phận Cấp sổ, Thẻ.

  - Trường hợp Phòng/Bộ phận Quản lý thu và Phòng/Bộ phận Cấp sổ, Thẻ chưa lập danh sách Mẫu 02a/BHXH và Mẫu 02b/BHXH thì cập nhật vào hệ thống dữ liệu các trường hợp tự nguyện không nhận hỗ trợ.

  - Trường hợp đã được rà soát dữ liệu và lập vào Mẫu 02a/BHXH và Mẫu 02b/BHXH thì chuyển ngay đề nghị không nhận hỗ trợ của NLĐ và danh sách Mẫu số 02 do đơn vị lập riêng đối với các trường hợp này đến Phòng/Bộ phận Chế độ BHXH.

  3. Phòng/Bộ phận Chế độ BHXH

  - Trường hợp chưa giải quyết thì thực hiện từ chối xét duyệt chuyển trả lại Phòng/Bộ phận Quản lý thu (ghi rõ lý do: người lao động tự nguyện không nhận hỗ trợ) để Phòng/Bộ phận Quản lý thu cập nhật lại đối tượng này trên hệ thống.

  - Trường hợp đã giải quyết thì lập ngay Mẫu 03a/BHXH và Mẫu 03b/BHXH (phần điều chỉnh giảm; lý do điều chỉnh ghi rõ “đã đề nghị hưởng hỗ trợ nay đề nghị tự nguyện không nhận hỗ trợ”).

  4. Phòng/Bộ phận KH-TC

  - Trường hợp chưa chi trả cho NLĐ: Căn cứ vào danh sách theo Mẫu 03a/BHXH và Mẫu 03b/BHXH do Phòng/Bộ phận Chế độ BHXH chuyển sang, dừng chi trả cho NLĐ.

  Nếu NLĐ chưa có tên trên danh sách theo mẫu số 11/BHXH (ban hành kèm theo Công văn số 3651/BHXH-TCKT ngày 12/11/2021 của BHXH Việt Nam), không tổng hợp vào danh sách chi trả theo mẫu số 11/1. Nếu NLĐ đã có tên trên danh sách theo mẫu số 11/BHXH kèm ủy nhiệm chi gửi ngân hàng, liên hệ ngay với ngân hàng để dừng chi trả cho NLĐ.

  - Trường hợp đã chi trả cho NLĐ: Căn cứ danh sách theo Mẫu 03a/BHXH và Mẫu 03b/BHXH do Phòng/Bộ phận Chế độ BHXH chuyển sang, thực hiện thu hồi số tiền đã chi trả về quỹ BHTN.

  Như vậy, cơ quan BHXH sẽ giải quyết các trường hợp liên quan đến chi phí hỗ trợ từ Quỹ BHTN cho người lao động bị ảnh hưởng bởi COVID đến hết ngày 20/11/2021. Do đó, những người lao động trước đó đã từ chối nhận hỗ trợ từ Quỹ BHTN do ảnh hưởng của COVID 19. Mà đến nay, lại có nhu cầu nhận lại thì cần nhanh chóng làm hồ sơ đề nghị nhận hỗ trợ gửi đến cơ quan BHXH chậm nhất là đến ngày 20/11/2021 để được giải quyết.

   

  Cập nhật bởi Thanhngoc209 ngày 05/12/2021 03:11:00 CH
   
  650 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn Thanhngoc209 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (06/12/2021)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #577793   05/12/2021

  mibietchi
  mibietchi
  Top 500
  Chồi

  Vietnam --> Hà Tĩnh
  Tham gia:25/05/2014
  Tổng số bài viết (148)
  Số điểm: 1190
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 67 lần


  Người lao động vẫn có thể nộp hồ sơ nhận hỗ trợ từ Quỹ BHTN do ảnh hưởng của dịch COVID đến hết ngày 20/12/2021

  Cảm ơn thông tin mà bài viết đã cung cấp. Chính sách hỗ trợ từ Qũy BHTN là một chính sách rất nhân đạo và đã kịp thời hỗ trợ cho người lao động trong thời gian bị ảnh hưởng bởi dịch Covid. Việc kéo dài thời gian, và hỗ trợ lại cho những người từng từ chối là một quy định rất hợp lý. Dịch Covid vẫn đang diễn biến phức tạp, việc được nhận hỗ trợ từ quỹ BHTN sẽ giúp đỡ người lao động trang trải một phần chi phí cuộc sống.

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn mibietchi vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (06/12/2021)
 • #580602   23/02/2022

  linhtrang123456
  linhtrang123456
  Top 50
  Lớp 10

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:02/12/2017
  Tổng số bài viết (1964)
  Số điểm: 14020
  Cảm ơn: 11
  Được cảm ơn 308 lần


  Người lao động vẫn có thể nộp hồ sơ nhận hỗ trợ từ Quỹ BHTN do ảnh hưởng của dịch COVID đến hết ngày 20/12/2021

  Đối với người lao động đã nghỉ việc hoặc người lao động mà doanh nghiệp không nhận hồ sơ thì sau 30/11/2021 sẽ tự làm hồ sơ hưởng hỗ trợ và thời gian chậm nhất đến ngày 20/12/2021. Về thời gian chi trả trợ cấp chậm nhất là ngày 31/12/2021. Tuy nhiên, trên thực tế vãn có lao động chưa nhận được khoản trợ cấp này mặc dù đã nộp hồ sơ. Trường hợp này liên hệ trực tiếp tới cơ quan BHXH nơi đã nộp hồ sơ để được hướng dẫn và hỗ trợ cụ thể.

   

   
  Báo quản trị |