Người lao động trong thời gian thử việc có được đóng tiền bảo hiểm xã hội hay không?

Chủ đề   RSS   
 • #601964 20/04/2023

  thanhdat.nguyen1404
  Top 200
  Lớp 2

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:07/06/2022
  Tổng số bài viết (423)
  Số điểm: 3465
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 63 lần


  Người lao động trong thời gian thử việc có được đóng tiền bảo hiểm xã hội hay không?

  Bảo hiểm xã hội (viết tắt BHXH) là một khoản bắt buộc đóng đối với người lao động làm việc tại doanh nghiệp. Khi đóng BHXH người lao động sẽ nhận được nhiều lợi ích. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều thắc mắc thời gian thử việc có được đóng BHXH không?

  Người lao động trong thời gian thử việc có phải đóng BHXH?

  Căn cứ khoản 1 Điều 2 Luật bảo hiểm xã hội 2014 thì đối tượng tham gia BHXH bắt buộc là người lao động có hợp đồng lao động từ 1 tháng trở lên. Từ đây có thể rút ra 2 điều kiện để người lao động được tham gia BHXH bắt buộc, đó là:

  - Thứ nhất, người lao động làm việc tại doanh nghiệp có ký kết hợp đồng lao động.

  - Thứ hai, thời hạn hợp đồng lao động phải từ 1 tháng trở lên.

  Đối với người lao động trong giai đoạn thử việc, có 2 dạng hợp đồng mà người lao động có thể ký kết với doanh nghiệp. Đó là hợp đồng thử việc và hợp đồng lao động có quy định thời gian thử việc.

  Đối với hợp đồng thử việc, cần phải xác định đây không phải là hợp đồng lao động. Do đó, những người lao động ký hợp đồng thử việc với công ty thì trong giai đoạn thử việc sẽ không được đóng BHXH.

  Đối với hợp đồng lao động có quy định thời gian thử việc. Bản chất đây là hợp đồng lao động, có quy định thời gian thử việc của người lao động, trong giai đoạn thử việc người lao động chịu sự điều chỉnh của những quy định pháp luật đối với thử việc. Quay lại vấn đề BHXH, nếu người lao động ký hợp đồng lao động với công ty, có quy định thời gian thử việc thì thời gian thử việc này vẫn nằm trong thời hạn của hợp đồng lao động. Khi đó, nếu thời hạn hợp đồng trên 1 tháng thì công ty vẫn đóng BHXH cho người lao động.

  Người lao động trong thời gian thử việc không được đóng BXHH thì có được trả thêm khoản nào không?

  Theo quy định tại khoản 3 Điều 163 Bộ luật lao động 2019 thì đối với người lao động không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp thì người sử dụng lao động có trách nhiệm chi trả thêm cùng lúc với kỳ trả lương một khoản tiền cho người lao động tương đương với mức người sử dụng lao động đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

  Người lao động trong thời gian thử việc cũng không thuộc đối tượng tham gia BHXH, do đó, theo quan điểm của tác giá, để đảm bảo công bằng đối với những người lao động được tham gia BHXH trong thời gian thử việc khi ký hợp đồng lao động có quy định giai đoạn thử việc thì công ty vẫn phải trả một khoản tiền tương ứng với khoản đóng BHXH cho người lao động vào cùng ký trả lương hàng tháng.

  Tuy nhiên, thực tế việc xác định người lao động ký hợp đồng thử việc có thuộc đối tượng không tham gia BHXH hay không thì vẫn còn nhiều tranh cãi. Bạn đọc có thể cho thêm ý kiến đánh giá về nội dung này.

  Người lao động trong thời gian thử việc chấm dứt hợp đồng có cần báo trước không?

  Theo quy định tại Điều 27 Bộ luật lao động 2019, trong giai đoạn thử việc, người sử dụng lao động hoặc người lao động đều có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng mà không cần phải báo trước, cũng không cần phải bồi thường thiệt hại.

  Do đó, người lao động trong giai đoạn thử việc hoàn toàn có thể chấm dứt hợp đồng thử việc, hợp đồng lao động có quy định thời gian thử việc bất cứ lúc nào mà không cần phải báo trước.

  Tổng kết, người lao động trong giai đoạn thử việc, việc đóng BHXH hay không còn tùy thuộc vào loại hợp đồng mà người lao động ký kết. Đồng thời, theo quan điểm của tác giả trường hợp người lao động không được đóng BHXH trong giai đoạn thử việc thì công ty vẫn phải trả một khoản tương ứng với tiền đóng BHXH vào cùng kỳ trả lương cho người lao động.

   
  752 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận