Người lao động sẽ được công ty trả phụ cấp ăn trưa tối đa bao nhiêu?

Chủ đề   RSS   
 • #611734 20/05/2024

  btrannguyen
  Top 100
  Lớp 8

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:13/03/2024
  Tổng số bài viết (655)
  Số điểm: 11221
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 205 lần


  Người lao động sẽ được công ty trả phụ cấp ăn trưa tối đa bao nhiêu?

  Theo quy định hiện nay công ty có bắt buộc phụ cấp ăn trưa cho người lao động không? Mức phụ cấp tối đa là bao nhiêu? Cụ thể qua bài viết sau đây.

  Công ty có phải phụ cấp ăn trưa cho người lao động không?

  Theo Điều 103 Bộ luật Lao động 2019 quy định về chế độ nâng lương, nâng bậc, phụ cấp, trợ cấp như sau:

  Chế độ nâng lương, nâng bậc, phụ cấp, trợ cấp và các chế độ khuyến khích đối với người lao động được thỏa thuận trong hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể hoặc quy định của người sử dụng lao động.

  Đồng thời, điểm c khoản 5 Điều 3 Thông tư 10/2020/TT-BLĐTBXH quy định như sau:Đối với các chế độ và phúc lợi khác như thưởng theo quy định tại Điều 104 Bộ luật Lao động 2019, tiền thưởng sáng kiến; tiền ăn giữa ca; các khoản hỗ trợ xăng xe, điện thoại, đi lại, tiền nhà ở, tiền giữ trẻ, nuôi con nhỏ; hỗ trợ khi người lao động có thân nhân bị chết, người lao động có người thân kết hôn, sinh nhật của người lao động, trợ cấp cho người lao động gặp hoàn cảnh khó khăn khi bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và các khoản hỗ trợ, trợ cấp khác thì ghi thành mục riêng trong hợp đồng lao động.

  Như vậy, không bắt buộc công ty phải có chế độ phụ cấp ăn trưa đối với người lao động mà tuỳ theo thoả thuận giữa người lao động với công ty. Tuy nhiên, đối với người lao động trong công ty TNHH một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ sẽ được hưởng phụ cấp ăn trưa theo quy định tại Thông tư 26/2016/TT-BLĐTBXH.

  Người lao động sẽ được công ty trả phụ cấp ăn trưa tối đa bao nhiêu?

  Theo khoản 4 Điều 22 Thông tư 26/2016/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện quản lý lao động, tiền lương và tiền thưởng đối với người lao động trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ:

  Công ty thực hiện mức tiền chi bữa ăn giữa ca cho người lao động tối đa không vượt quá 730.000 đồng/người/tháng. Việc thực hiện chế độ ăn giữa ca theo hướng dẫn tại Thông tư 22/2008/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện chế độ ăn giữa ca trong công ty nhà nước.

  Như vậy, đối với người lao động trong công ty TNHH một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ sẽ được phụ cấp ăn trưa tối đa không quá 730 nghìn đồng/người/tháng.

  Chế độ ăn trưa trong công ty TNHH một thành viên Nhà nước được thực hiện như thế nào?

  Theo Mục III Thông tư 22/2008/TT-BLĐTBXH quy định về chế độ ăn giữa ca như sau:

  - Ăn theo ngày thực tế làm việc, kể cả ngày làm thêm:

  Đủ số giờ làm việc tiêu chuẩn trong ngày do công ty lựa chọn nhưng tối đa không quá 8 giờ/ngày theo quy định tại khoản 1, điều 3, chương II Nghị định 195/CP ngày 31/12/1994 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi (hiện nay thời giờ làm việc được quy định tại  Điều 105 Bộ luật Lao động 2019)

  - Ngày không làm việc, kể cả ngày nghỉ ốm đau, thai sản, nghỉ phép, nghỉ không hưởng lương thì không ăn giữa ca và không được thanh toán tiền.

  - Những ngày làm việc không đủ số giờ làm việc tiêu chuẩn (dưới 50% số giờ tiêu chuẩn) thì không ăn giữa ca;

  - Ngoài những nguyên tắc nêu trên, công ty có thể quy định thêm các nguyên tắc khác, nếu xét thấy có lợi cho việc nâng cao trách nhiệm của mỗi cá nhân với hiệu quả sản xuất, kinh doanh của công ty.

  - Đối với những công ty sản xuất, kinh doanh gặp khó khăn không thể đưa chi phí ăn giữa ca vào giá thành hoặc chi phí kinh doanh thì công ty phải tìm mọi biện pháp giảm các chi phí khác để có nguồn tổ chức ăn giữa ca. Trường hợp công ty đã tìm mọi biện pháp để tiết kiệm các chi phí khác nhưng vẫn không đủ nguồn thì Giám đốc công ty trao đổi, thống nhất với Ban chấp hành công đoàn cơ sở tạm thời chưa thực hiện chế độ ăn giữa ca theo quy định tại Thông tư 22/2008/TT-BLĐTBXH.

  Như vậy, việc thực hiện chế độ ăn giữa ca của người lao động trong công ty TNHH một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ sẽ được thực hiện theo quy định như trên.

   
  164 | Báo quản trị |  
  2 thành viên cảm ơn btrannguyen vì bài viết hữu ích
  admin (09/07/2024) ntdieu (21/05/2024)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận