Người lao động nước ngoài có giấy phép lao động có ký hợp đồng thử việc hay không?

Chủ đề   RSS   
 • #585811 26/06/2022

  maithuan415
  Top 500


  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:26/06/2020
  Tổng số bài viết (259)
  Số điểm: 2055
  Cảm ơn: 4
  Được cảm ơn 21 lần


  Người lao động nước ngoài có giấy phép lao động có ký hợp đồng thử việc hay không?

  Theo Điều 2 Bộ luật lao động 2019 quy định như sau:

  “Điều 2. Đối tượng áp dụng

  1. Người lao động, người học nghề, người tập nghề và người làm việc không có quan hệ lao động.

  2. Người sử dụng lao động.

  3. Người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

  4. Cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan trực tiếp đến quan hệ lao động.”

  Theo Điều 151 Bộ luật Lao động 2019 quy định như sau:

  "Điều 151. Điều kiện người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

  1. Người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam là người có quốc tịch nước ngoài và phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

  a) Đủ 18 tuổi trở lên và có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;

  b) Có trình độ chuyên môn, kỹ thuật, tay nghề, kinh nghiệm làm việc; có đủ sức khỏe theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế;

  c) Không phải là người đang trong thời gian chấp hành hình phạt hoặc chưa được xóa án tích hoặc đang trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật nước ngoài hoặc pháp luật Việt Nam;

  d) Có giấy phép lao động do cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam cấp, trừ trường hợp quy định tại Điều 154 của Bộ luật này.

  2. Thời hạn của hợp đồng lao động đối với người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam không được vượt quá thời hạn của Giấy phép lao động. Khi sử dụng người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam, hai bên có thể thỏa thuận giao kết nhiều lần hợp đồng lao động xác định thời hạn.

  3. Người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam phải tuân theo pháp luật lao động Việt Nam và được pháp luật Việt Nam bảo vệ, trừ trường hợp điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác.”

  Đông thời, theo Điều 24 Bộ luật Lao động 2019 đã quy định như sau:

  " 1. Người sử dụng lao động và người lao động có thể thỏa thuận nội dung thử việc ghi trong hợp đồng lao động hoặc thỏa thuận về thử việc bằng việc giao kết hợp đồng thử việc.

  2. Nội dung chủ yếu của hợp đồng thử việc gồm thời gian thử việc và nội dung quy định tại các điểm a, b, c, đ, g và h khoản 1 Điều 21 của Bộ luật này.

  3. Không áp dụng thử việc đối với người lao động giao kết hợp đồng lao động có thời hạn dưới 01 tháng."

  Mặc dù quy định trên không nêu cụ thể là áp dụng cho người lao động Việt Nam hay lao động nước ngoài nhưng tại khoản 3 Điều 2 Bộ luật Lao động 2019 đã nêu rõ, người lao động nước ngoài thuộc đối tượng áp dụng của Bộ luật Lao động. Vì vậy, quy định trên cũng sẽ được áp dụng đối với người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam. Do đó, nếu thấy cần thiết phải ký hợp đồng thử việc thì công ty hoàn toàn có thể ký hợp đồng thử việc với người lao động nước ngoài.

   
  34 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #589205   31/07/2022

  banhquecute
  banhquecute

  Mầm

  Vietnam
  Tham gia:29/05/2022
  Tổng số bài viết (79)
  Số điểm: 725
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 5 lần


  Người lao động nước ngoài có giấy phép lao động có ký hợp đồng thử việc hay không?

  Cảm ơn bài viết của bạn. Do nhu cầu của công việc, các doanh nghiệp tại Việt Nam không chỉ sử dụng lao động trong nước mà còn phải tuyển dụng cả lao động nước ngoài. Nếu cần thiết, các bên hoàn toàn có thể ký hợp đồng thử việc hoặc thỏa thuận thử việc trong nội dung hợp đồng lao động, kể cả là với người lao động nước ngoài.

   
  Báo quản trị |