Người lao động nhận tiền từ công đoàn có phải đóng thuế TNCN không?

Chủ đề   RSS   
 • #604705 12/08/2023

  nguyenhoaibao12061999
  Top 50
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:03/08/2022
  Tổng số bài viết (1985)
  Số điểm: 65056
  Cảm ơn: 98
  Được cảm ơn 1698 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Người lao động nhận tiền từ công đoàn có phải đóng thuế TNCN không?

  Khoản chi từ công đoàn cho nhân viên có tham gia công đoàn doanh nghiệp là khoản thu nhập khi có phát sinh hiếu hỉ, ốm đau, tai nạn. Vậy khi công đoàn doanh nghiệp chi các khoản này thì có phải đóng thuế TNCN?
   
  nguoi-lao-dong-nhan-tien-tu-cong-doan-co-phai-dong-thue-tncn-khong
   
  1. Tài chính của công đoàn được tạo lập từ những khoản thu nào?
   
  Căn cứ Điều 26 Luật Công đoàn 2012 có quy định về tài chính công đoàn doanh nghiệp gồm các nguồn thu sau đây:
   
  - Đoàn phí công đoàn do đoàn viên công đoàn đóng theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam;
   
  - Kinh phí công đoàn do cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đóng bằng 2% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động;
   
  - Ngân sách nhà nước cấp hỗ trợ;
   
  - Nguồn thu khác từ hoạt động văn hóa, thể thao, hoạt động kinh tế của Công đoàn; từ đề án, dự án do Nhà nước giao; từ viện trợ, tài trợ của tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài.
   
  Từ đó, có thể thấy người lao động tham gia là đoàn viên công đoàn thì theo Điều lệ Công đoàn Việt Nam thì phải đóng phí hằng tháng, ngoài ra còn từ các nguồn tài trợ trừ doanh nghiệp.
   
  2. Tài chính công đoàn được chi cho những việc gì?
   
  Căn cứ Điều 27 Luật Công đoàn 2012 công đoàn thực hiện quản lý, sử dụng tài chính công đoàn theo quy định của pháp luật và quy định của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.
   
  Cụ thể, tài chính công đoàn được sử dụng cho hoạt động thực hiện quyền, trách nhiệm của Công đoàn và duy trì hoạt động của hệ thống công đoàn, bao gồm các nhiệm vụ sau đây:
   
  - Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp cho người lao động;
   
  - Tổ chức hoạt động đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động;
   
  - Phát triển đoàn viên công đoàn, thành lập công đoàn cơ sở, xây dựng công đoàn vững mạnh;
   
  - Tổ chức phong trào thi đua do Công đoàn phát động;
   
  - Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn; đào tạo, bồi dưỡng người lao động ưu tú tạo nguồn cán bộ cho Đảng, Nhà nước và tổ chức công đoàn;
   
  - Tổ chức hoạt động văn hoá, thể thao, du lịch cho người lao động;
   
  - Tổ chức hoạt động về giới và bình đẳng giới;
   
  - Thăm hỏi, trợ cấp cho đoàn viên công đoàn và người lao động khi ốm đau, thai sản, hoạn nạn, khó khăn; tổ chức hoạt động chăm lo khác cho người lao động;
   
  - Động viên, khen thưởng người lao động, con của người lao động có thành tích trong học tập, công tác;
   
  - Trả lương cho cán bộ công đoàn chuyên trách, phụ cấp trách nhiệm cho cán bộ công đoàn không chuyên trách;
   
  - Chi cho hoạt động của bộ máy công đoàn các cấp;
   
  - Các nhiệm vụ chi khác.
   
  Do đó, thông thường việc chi tiền từ Quỹ công đoàn sẽ thực hiện chi trả những nhiệm vụ phúc lợi cho NLĐ là chính vì quyền lợi của NLĐ vì số tiền Quỹ cũng do đoàn viên đóng góp là phần lớn.
   
  3. Thu nhập từ công đoàn có phải chịu thuế TNCN?
   
  Cụ thể tại khoản 2 Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC quy định thu nhập từ tiền lương, tiền công là thu nhập người lao động nhận được từ người sử dụng lao động, bao gồm:
   
  - Tiền lương, tiền công và các khoản có tính chất tiền lương, tiền công dưới các hình thức bằng tiền hoặc không bằng tiền.
   
  - Các khoản phụ cấp, trợ cấp, trừ các khoản phụ cấp, trợ cấp sau...
   
  - Tiền thù lao nhận được dưới các hình thức như: tiền hoa hồng đại lý bán hàng hóa, tiền hoa hồng môi giới; tiền tham gia các đề tài nghiên cứu khoa học, kỹ thuật; tiền tham gia các dự án, đề án; tiền nhuận bút theo quy định của pháp luật về chế độ nhuận bút; tiền tham gia các hoạt động giảng dạy; tiền tham gia biểu diễn văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao; tiền dịch vụ quảng cáo; tiền dịch vụ khác, thù lao khác.
   
  - Tiền nhận được từ tham gia hiệp hội kinh doanh, hội đồng quản trị doanh nghiệp, ban kiểm soát doanh nghiệp, ban quản lý dự án, hội đồng quản lý, các hiệp hội, hội nghề nghiệp và các tổ chức khác.
   
  - Các khoản lợi ích bằng tiền hoặc không bằng tiền ngoài tiền lương, tiền công do người sử dụng lao động trả mà người nộp thuế được hưởng dưới mọi hình thức...
   
  - Các khoản thưởng bằng tiền hoặc không bằng tiền dưới mọi hình thức, kể cả thưởng bằng chứng khoán, trừ các khoản tiền thưởng sau đây...”
   
  Như vậy, từ các quy định trên nếu NLĐ nhận được thu nhập từ Quỹ công đoàn doanh nghiệp thì sẽ không phải tính vào thu nhập chịu thuế TNCN từ tiền lương, tiền công.
   
  1352 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn nguyenhoaibao12061999 vì bài viết hữu ích
  admin (05/09/2023)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận