Người lao động làm vượt năng suất lao động thì có được thưởng không?

Chủ đề   RSS   
 • #607471 14/12/2023

  lelongtrieu1234

  Sơ sinh

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:08/12/2023
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 5
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Người lao động làm vượt năng suất lao động thì có được thưởng không?

  Năng suất lao động có bắt buộc trong nội dung của hợp đồng lao động không?

  Căn cứ tại khoản 1 Điều 21 Bộ luật Lao động 2019 quy định về nội dung chủ yếu trong hợp đồng lao động bao gồm:

  - Tên, địa chỉ của người sử dụng lao động và họ tên, chức danh của người giao kết hợp đồng lao động bên phía người sử dụng lao động;

  - Họ tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, nơi cư trú, số thẻ Căn cước công dân, Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của người giao kết hợp đồng lao động bên phía người lao động;

  - Công việc và địa điểm làm việc;

  - Thời hạn của hợp đồng lao động;

  - Mức lương theo công việc hoặc chức danh, hình thức trả lương, thời hạn trả lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác;

  - Chế độ nâng bậc, nâng lương;

  - Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi;

  - Trang bị bảo hộ lao động cho người lao động;

  - Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp;

  - Đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề.

  Như vậy, căn cứ theo quy định nêu trên thì năng suất lao động không bắt buộc phải quy định trong nội dung của hợp đồng lao động.

  Người lao động làm vượt năng suất lao động thì có được thưởng không?

  Căn cứ Điều 104 Bộ luật Lao động 2019 quy định về thưởng cho người lao động như sau:

  - Thưởng là số tiền hoặc tài sản hoặc bằng các hình thức khác mà người sử dụng lao động thưởng cho người lao động căn cứ vào kết quả sản xuất, kinh doanh, mức độ hoàn thành công việc của người lao động.

  - Quy chế thưởng do người sử dụng lao động quyết định và công bố công khai tại nơi làm việc sau khi tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở đối với nơi có tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở.

  Theo đó, việc thưởng cho người lao động làm vượt năng suất lao động hay không là quyền của người sử dụng lao động. Việc xác định thưởng cho người lao động sẽ căn cứ vào kết quả sản xuất, kinh doanh, mức độ hoàn thành công việc của người lao động.

  Như vậy, người lao động làm vượt năng suất lao động sẽ được thưởng nếu điều này được quy định trong quy chế thưởng của doanh nghiệp, ghi trong thỏa ước lao động tập thể hoặc hợp đồng lao động.

  Người sử dụng lao động có căn cứ vào năng suất lao động để trả lương cho người lao động không?

  Căn cứ tại khoản Điều 95 Bộ luật Lao động 2019 quy định về việc trả lương cho người lao động như sau:

  - Người sử dụng lao động trả lương cho người lao động căn cứ vào tiền lương đã thỏa thuận, năng suất lao động và chất lượng thực hiện công việc.

  - Tiền lương ghi trong hợp đồng lao động và tiền lương trả cho người lao động bằng tiền Đồng Việt Nam, trường hợp người lao động là người nước ngoài tại Việt Nam thì có thể bằng ngoại tệ.

  -. Mỗi lần trả lương, người sử dụng lao động phải thông báo bảng kê trả lương cho người lao động, trong đó ghi rõ tiền lương, tiền lương làm thêm giờ, tiền lương làm việc vào ban đêm, nội dung và số tiền bị khấu trừ (nếu có).

  Theo đó, năng suất lao động là một trong những căn cứ để người sử dụng lao động trả lương cho người lao động.

   
  108 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận