Người lao động khi nhận tiền trợ cấp thôi việc có bị tính vào thu nhập phải chịu thuế TNCN không?

Chủ đề   RSS   
 • #591613 27/09/2022

  Người lao động khi nhận tiền trợ cấp thôi việc có bị tính vào thu nhập phải chịu thuế TNCN không?

  Thuế thu nhập cá nhân là khoản tiền phải trích nộp từ một phần tiền lương và nguồn thu khác của người tạo ra thu nhập đóng cho cơ quan Thuế để nộp vào ngân sách nhà nước sau khi đã được giảm trừ.

  Trợ cấp thôi việc là khoản tiền mà người sử dụng lao động phải trả cho người lao động khi chấm dứt hợp đồng lao động. Tuy nhiên, không phải ai cũng được khoản tiền này và nếu được, mức tiền của mỗi người cũng khác nhau.

  Hiện nay, có nhiều người lao động thắc mắc khi nhận khoản tiền trợ cấp thôi việc có bị tính vào thuế thu nhập cá nhân hay không?

  Căn cứ điểm b khoản 2 Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC (sửa đổi bởi khoản 1 Điều 11 Thông tư 92/2015/TT-BTC) quy định các khoản thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công như sau:

  - Trợ cấp khó khăn đột xuất, trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, trợ cấp một lần khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi, mức hưởng chế độ thai sản, mức hưởng dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ sau thai sản, trợ cấp do suy giảm khả năng lao động, trợ cấp hưu trí một lần, tiền tuất hàng tháng, trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm, trợ cấp thất nghiệp và các khoản trợ cấp khác theo quy định của Bộ luật Lao động và Luật Bảo hiểm xã hội.

  Trường hợp khoản phụ cấp, trợ cấp nhận được cao hơn mức phụ cấp, trợ cấp theo hướng dẫn nêu trên thì phần vượt phải tính vào thu nhập chịu thuế.

  Như vậy, trường hợp NLĐ nhận được khoản trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc theo đúng mức quy định thì không tính vào thu nhập chịu thuế khi tính thuế thu nhập cá nhân.

  Ngược lại, nếu khoản tiền trợ cấp thôi việc NLĐ nhận được cao hơn mức quy định của Bộ luật Lao động 2019 thì phần vượt quá sẽ phải chịu thuế TNCN.

  Phần vượt quá được hướng dẫn cách tính bởi Công văn 6553/CT-TTHT năm 2018 như sau:

  + Đối với khoản trợ cấp thôi việc chi trả theo đúng quy định của Luật Bảo hiểm xã hội và Bộ luật Lao động thì không tính vào thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công của người lao động.

  + Đối với khoản tiền lương, tiền trợ cấp thôi việc (ngoài quy định của Luật Bảo hiểm xã hội và Bộ luật Lao động), tiền thưởng, tiền nghỉ phép chưa sử dụng nếu từ 2.000.000 đồng trở lên thì Văn phòng khấu trừ thuế TNCN từ tiền lương, tiền công theo mức 10% trên tổng thu nhập chi trả.

   

   
  563 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn Bichhien1981 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (28/09/2022)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #591620   27/09/2022

  thanhdat.nguyen1404
  thanhdat.nguyen1404
  Top 200
  Lớp 2

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:07/06/2022
  Tổng số bài viết (446)
  Số điểm: 3919
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 68 lần


  Người lao động khi nhận tiền trợ cấp thôi việc có bị tính vào thu nhập phải chịu thuế TNCN không?

  Cảm ơn chia sẻ từ bạn. Về cơ bản thì đối với khoản thu nhập có được từ trợ cấp thôi việc là khoản thu nhập không tính vào thu nhập chịu thuế khi xác định thuế TNCN nếu NSDLĐ chi trả mức thu nhập đúng theo quy định tại Điều 46 Bộ luật lao động 2019 và Điều 8 Nghị định 145/2020/NĐ-CP. Nói một chút về trợ cấp thôi việc thì có hai điều kiện để được nhận trợ cấp thôi việc là:

  - Khi NLĐ chấm dứt HĐLĐ theo quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9 và 10 Điều 34 Bộ luật lao động 2019.

  - NLĐ làm việc cho NSDLĐ từ đủ 12 tháng trở lên.
  =>> Nếu đáp ứng hai điều kiện nêu trên thì NLĐ mới được tính và chi trả trợ cấp thôi việc.

   
  Báo quản trị |  
 • #591714   28/09/2022

  banhquecute
  banhquecute
  Top 500
  Lớp 1

  Vietnam
  Tham gia:29/05/2022
  Tổng số bài viết (304)
  Số điểm: 2840
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 55 lần


  Người lao động khi nhận tiền trợ cấp thôi việc có bị tính vào thu nhập phải chịu thuế TNCN không?

  Cảm ơn bài viết hữu ích của tác giả. Thông qua bài viết, mình có thể hiểu là trường hợp NLĐ nhận được khoản trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc theo đúng mức quy định thì không tính vào thu nhập chịu thuế khi tính thuế thu nhập cá nhân. Ngược lại, nếu khoản tiền trợ cấp thôi việc NLĐ nhận được cao hơn mức quy định của Bộ luật Lao động 2019 thì phần vượt quá sẽ phải chịu thuế TNCN.

   
  Báo quản trị |  
 • #592966   30/10/2022

  nguyenhoangvy15
  nguyenhoangvy15
  Top 500
  Lớp 2

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:30/08/2022
  Tổng số bài viết (271)
  Số điểm: 3398
  Cảm ơn: 13
  Được cảm ơn 59 lần


  Người lao động khi nhận tiền trợ cấp thôi việc có bị tính vào thu nhập phải chịu thuế TNCN không?

  Cảm ơn thông tin tác giả cung cấp. Có một số người nhầm lẫn giữa trợ cấp thôi việc và trợ cấp mất việc, mình xin bổ sung như sau:

  - Trợ cấp thôi việc là khoản tiền mà người sử dụng lao động phải chi trả cho người lao động khi chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định của pháp luật mà cụ thể là tại Điều 46 Bộ Luật Lao động năm 2019.

  - Trợ cấp mất việc là khoản trợ cấp mà người sử dụng lao động có trách nhiệm chi trả cho NLĐ mất việc làm khi thay đổi cơ cấu, công nghệ hoặc vì lý do kinh tế hoặc sáp nhập, hợp nhất, chia, tách doanh nghiệp, hợp tác xã mà pháp luật quy định cụ thể tại Điều 47 Bộ Luật Lao động năm 2019.

   
  Báo quản trị |  
 • #593410   31/10/2022

  lvkhngoc
  lvkhngoc
  Top 200
  Lớp 2

  Vietnam
  Tham gia:10/07/2022
  Tổng số bài viết (402)
  Số điểm: 3459
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 73 lần


  Người lao động khi nhận tiền trợ cấp thôi việc có bị tính vào thu nhập phải chịu thuế TNCN không?

  Cám ơn thông tin chia sẻ của bạn. Ngoài trợ cấp thôi việc, các khoản trợ cấp khác như trợ cấp mất việc làm, trợ cấp thất nghiệp theo quy định của Bộ luật Lao động và Luật Bảo hiểm xã hội cũng thuộc khoản thu nhập không chịu thuế TNCN, trường hợp khoản phụ cấp, trợ cấp nhận được cao hơn mức phụ cấp, trợ cấp theo quy định thì phần vượt phải tính vào thu nhập chịu thuế TNCN.

   
  Báo quản trị |  
 • #593466   31/10/2022

  dtlanh99
  dtlanh99
  Top 150
  Lớp 3

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:16/12/2021
  Tổng số bài viết (568)
  Số điểm: 4103
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 55 lần


  Người lao động khi nhận tiền trợ cấp thôi việc có bị tính vào thu nhập phải chịu thuế TNCN không?

  Cảm ơn chia sẻ của bạn. Như vậy đối với khoản trợ cấp thôi việc sẽ không tính vào thu nhập chịu thuế khi tính thuế TNCN, trừ trường hợp phần chi trả sau khi chấm dứt HĐLĐ thì phải chịu thuế theo tỷ lệ 10%.

  Cách tính thuế TNCN đối với khoản trợ cấp nhận được cao hơn mức quy định trong trường hợp doanh nghiệp chi trả cho người lao động trước khi chấm dứt hợp động lao đồng thì doanh nghiệp tổng hợp thu nhập cùng với các khoản thu nhập từ tiền lương tiền công khác phát sinh trong kỳ để khấu trừ thuế TNCN theo biểu lũy tiến từng phần.

   
  Báo quản trị |  
 • #593494   31/10/2022

  ngoclua1001
  ngoclua1001

  Chồi

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:13/08/2022
  Tổng số bài viết (117)
  Số điểm: 1260
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 16 lần


  Người lao động khi nhận tiền trợ cấp thôi việc có bị tính vào thu nhập phải chịu thuế TNCN không?

   Cảm ơn những thông tin chia sẻ từ bạn. Từ bài viết trên có thể thấy việc nhận trợ cấp thôi việc không phải áp dụng đối với tất cả các đối tượng và mức trợ cấp cũng là khác nhau. Việc tính thuế TNCN đối với phần trợ cấp này cũng có sự khác biệt. Theo đó, chỉ phần giá trị nhận được cao hơn mức phụ cấp, trợ cấp theo hướng dẫn của cơ quan thuế thì mới phải tính vào thu nhập chịu thuế.

   
  Báo quản trị |