Người lao động hợp đồng trong các cơ quan Nhà nước có được hưởng phụ cấp khu vực, phụ cấp đặc biệt không?

Chủ đề   RSS   
  • #466743 05/09/2017

    Người lao động hợp đồng trong các cơ quan Nhà nước có được hưởng phụ cấp khu vực, phụ cấp đặc biệt không?

    Tôi là nhân viên lao động hợp đồng của 1 đơn vị hành chính sự nghiệp, không thuốc biên chế nhà nước. Từ năm 2014 đến nay, tôi vẫn được hưởng lương theo hệ số và phụ cấp đặc biệt, phụ cấp khu vực theo hệ số giống cán bộ công chức, chỉ khác số tiền này của tôi được trích từ nguồn chi thường xuyên của đơn vị, tức là không được ngân sách nhà nước cấp thêm. Mức lương này là do thỏa thuận của tôi và trưởng phòng nơi tôi công tác.Tuy nhiên năm nay Đoàn Thanh tra có về làm việc và nói rằng cơ quan tôi chi như vậy là sai quy định.  Xin hỏi các bạn am hiểu luật trả lời giúp cơ quan tôi chi như vậy cso sai quy định k ạ?

     
    4736 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận