Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi sa thải không?

Chủ đề   RSS   
 • #523688 23/07/2019

  Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi sa thải không?

  Người lao động có được hưởng chế độ thai sản khi bị sa thải không?

  heo Điều 31 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định điều kiện hưởng chế độ thai sản như sau:

   

  "1. Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

   

  a) Lao động nữ mang thai;

   

  b) Lao động nữ sinh con;

   

  c) Lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ;

   

  d) Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi;

   

  đ) Lao động nữ đặt vòng tránh thai, người lao động thực hiện biện pháp triệt sản;

   

  e) Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội có vợ sinh con.

   

  2. Người lao động quy định tại các điểm b, c và d khoản 1 Điều này phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

   

  3. Người lao động quy định tại điểm b khoản 1 Điều này đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 12 tháng trở lên mà khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 03 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.

   

  4. Người lao động đủ điều kiện quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này mà chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc trước thời điểm sinh con hoặc nhận con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì vẫn được hưởng chế độ thai sản theo quy định tại các Điều 34, 36, 38 và khoản 1 Điều 39 của Luật này."

   

  Như vậy, chỉ cần bạn đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản (sinh con và đóng BHXH từ đủ 6 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc đã đóng BHXH từ đủ 12 thang trở lên mà khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thì phải đóng BHXH từ đủ 3 tháng trở lên trong 12 tháng trước khi sinh con) thì bạn sẽ được cơ quan bảo hiểm xã hội thanh toán chế độ thai sản  mà không phụ thuộc vào việc bạn có tiếp tục làm việc hay không. 

   

  - Trường hợp giám đốc sa thải bạn (thông qua quyết định sa thải) thì theo quy định tại Khoản 1 Điều 48 Bộ luật lao động 2012 bạn sẽ không được chi trả trợ cấp thôi việc và không được khoản bồi thường nào vì bản chất sa thải là một hình thức xử lý kỷ luật áp dụng khi người lao động có hành vi vi phạm kỷ luật lao động. Về vấn đề hưởng bảo hiểm thất nghiệp thì Khoản 1 Điều 49 Luật việc làm 2013 quy định:

   

  "Người lao động quy định tại khoản 1 Điều 43 của Luật này đang đóng bảo hiểm thất nghiệp được hưởng trợ cấp thất nghiệp khi có đủ các điều kiện sau đây:

   

  1. Chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, trừ các trường hợp sau đây:

   

  a) Người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc trái pháp luật;

   

  b) Hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng;"

   

  Theo đó, nếu bạn có quyết định sa thải thì vẫn được hưởng bảo hiểm thất nghiệp. Tuy nhiên bạn cần lưu ý trong thời hạn 03 tháng, kể từ ngày có quyết định sa thải bạn phải nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại trung tâm dịch vụ việc làm do cơ quan quản lý nhà nước về việc làm thành lập. Nếu quá thời hạn này thì trung tâm dịch vụ việc làm sẽ không giải quyết chi trả trợ cấp thất nghiệp cho bạn nữa, thời gian tham gia BHTN của bạn sẽ được bảo lưu. 

   

  - Trường hợp sau khi nghỉ thai sản xong mà hợp đồng lao động của bạn đã hết hạn thì công ty có quyền không ký tiếp hợp đồng lao động với bạn nếu công ty không có nhu cầu làm việc với bạn nữa. Nếu chưa hết thời hạn của hợp đồng lao động thì bạn vẫn là người lao động của công ty, tức là công ty không có quyền đơn phương chấm dứt HĐLĐ với bạn nếu không có căn cứ theo quy định pháp luật (Điều 36, Điều 38, Điều 44, Điều 45,.. Bộ luật lao động 2012). 

   

  - Trường hợp bạn không chịu được áp lực và xin nghỉ việc thì như đã phân tích ở trên, nếu bạn đáp ứng được điều kiện theo quy định tại Điều 31 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 thì bạn vẫn được hưởng chế độ thai sản như bình thường. Tuy nhiên, bạn sẽ phải tự mình nộp hồ sơ hưởng chế độ thai sản tại cơ quan Bảo hiểm xã hội cấp huyện nơi bạn cư trú. 

   

   
  1670 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn thanhthuc30 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (24/07/2019)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận