Người lao động đã có thẻ an toàn điện phải đi kiểm tra định kỳ hàng năm

Chủ đề   RSS   
 • #525631 14/08/2019

  Người lao động đã có thẻ an toàn điện phải đi kiểm tra định kỳ hàng năm

  Theo Thông tư 31/2014/TT-BCTquy định chi tiết một số nội dung về an toàn điện quy định:

  “Điều 9. Thẻ an toàn điện

  1. Cấp thẻ

  a) Cấp mới sau khi người lao động được huấn luyện lần đầu và kiểm tra đạt yêu cầu hoặc khi người lao động chuyển đổi công việc.

  b) Cấp lại khi người lao động làm mất, làm hỏng thẻ.

  c) Cấp sửa đổi, bổ sung khi thay đổi bậc an toàn của người lao động.”

  => Như vậy theo quy định trên thì người lao động được huấn luyện lần đầu và kiểm tra đạt yêu cầu thì được câp thẻ an toàn điện.

  Trường hợp người lao động đã được cấp thẻ an toàn điện thì theo Khoản 2 Điều 6 Nghị định 14/2014/NĐ-CP thì  hàng năm người lao động phải được huấn luyện về an toàn điện phải định kỳ một năm một lần và có kiểm tra, sát hạch xếp bậc an toàn điện và theo Điểm c Khoản 1 Điều 9 Thông Tư 31/2014/TT-BCT thì người lao động được cấp sửa đổi, bổ sung khi thay đổi bậc an toàn của người lao động. Việc xếp bậc an toàn điện được hướng dẫn theo Điều 8 Thông Tư 31/2014/TT-BCT.

  Như vậy người lao động đã có thẻ an toàn điện thì phải đi kiểm tra định kỳ hàng năm theo quy định trên.

   
  767 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn thanhthuc30 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (15/08/2019)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận