Người lao động có được tiếp tục làm việc sau khi hủy bỏ việc đơn phương chấm dứt hợp đồng không?

Chủ đề   RSS   
 • #594956 30/11/2022

  sun_shineeeee

  Mầm

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:26/09/2022
  Tổng số bài viết (104)
  Số điểm: 730
  Cảm ơn: 6
  Được cảm ơn 23 lần


  Người lao động có được tiếp tục làm việc sau khi hủy bỏ việc đơn phương chấm dứt hợp đồng không?

  Căn cứ Khoản 1 Điều 35 Bộ luật Lao động 2019, người lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động nhưng phải báo trước cho doanh nghiệp như sau:

  - Ít nhất 45 ngày nếu làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn.

  - Ít nhất 30 ngày nếu làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn có thời hạn từ 12 tháng đến 36 tháng.

  - Ít nhất 03 ngày làm việc nếu làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn có thời hạn dưới 12 tháng.

  - Đối với một số ngành, nghề, công việc đặc thù thì thời hạn báo trước được thực hiện theo quy định của Chính phủ.

  Trường hợp người lao động đã báo trước để đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động theo thời gian nêu trên, nhưng sau đó lại muốn tiếp tục làm việc thì:

  Căn cứ theo Điều 38 Bộ luật Lao động 2019, người lao động có quyền hủy bỏ việc đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trước khi hết thời hạn báo trước bằng cách gửi thông báo (văn bản) cho doanh nghiệp.

  Tuy nhiên, vấn đề đặt ra là sau khi hủy bỏ việc đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động như trên, người lao động có được tiếp tục đi làm không thì cần phải được sự đồng ý của doanh nghiệp. Cụ thể là:

  - Nếu doanh nghiệp đồng ý với thông báo hủy bỏ đơn phương chấm dứt của người lao động, thì người lao động sẽ tiếp tục làm việc sau khi hết thời hạn báo trước.

  - Nếu doanh nghiệp không đồng ý với thông báo hủy bỏ đơn phương chấm dứt của người lao động, thì người lao động sẽ nghỉ việc sau khi hết thời hạn báo trước. 

  Tóm lại, người lao động có được tiếp tục làm việc sau khi hủy bỏ đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động hay không phụ thuộc vào doanh nghiệp có đồng ý cho người lao động tiếp tục làm việc không. 

   
  147 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn sun_shineeeee vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (01/12/2022)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #596577   31/12/2022

  banhquecute
  banhquecute
  Top 500
  Lớp 1

  Vietnam
  Tham gia:29/05/2022
  Tổng số bài viết (304)
  Số điểm: 2840
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 55 lần


  Người lao động có được tiếp tục làm việc sau khi hủy bỏ việc đơn phương chấm dứt hợp đồng không?

  Cảm ơn những thông tin hữu ích mà tác giả đã chia sẻ. Vấn đề này tại Điều 38 Bộ luật Lao động 2019 đã quy định rõ:

  Điều 38. Hủy bỏ việc đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động

  Mỗi bên đều có quyền hủy bỏ việc đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trước khi hết thời hạn báo trước nhưng phải thông báo bằng văn bản và phải được bên kia đồng ý.”

  Do đó, sẽ không đương nhiên hủy bỏ việc đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động khi người lao động thông báo hủy mà chỉ khi có được sự đồng ý của Công ty.

   
  Báo quản trị |