Người lao động có bắt buộc vào công đoàn tại công ty không?

Chủ đề   RSS   
 • #611784 21/05/2024

  btrannguyen
  Top 150
  Lớp 8

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:13/03/2024
  Tổng số bài viết (624)
  Số điểm: 10713
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 200 lần


  Người lao động có bắt buộc vào công đoàn tại công ty không?

  Công đoàn tại công ty là gì? Người lao động có bắt buộc vào công đoàn tại công ty không? Nếu tham gia vào công đoàn, người lao động sẽ có những lợi ích gì?

  Công đoàn tại công ty là tổ chức gì?

  Theo Điều 1 Luật Công đoàn 2012 quy định:

  - Công đoàn là tổ chức chính trị - xã hội rộng lớn của giai cấp công nhân và của người lao động, được thành lập trên cơ sở tự nguyện, là thành viên trong hệ thống chính trị của xã hội Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; 

  - Đại diện cho cán bộ, công chức, viên chức, công nhân và những người lao động khác (sau đây gọi chung là người lao động), cùng với cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; 

  - Tham gia quản lý nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội, tham gia thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp; 

  - Tuyên truyền, vận động người lao động học tập nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, chấp hành pháp luật, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

  Theo khoản 1 Điều 4 Luật Công đoàn 2012 quy định:

  Công đoàn cơ sở là tổ chức cơ sở của Công đoàn, tập hợp đoàn viên công đoàn trong một hoặc một số cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, được công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở công nhận theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

  Đồng thời, theo khoản 3 Điều 3 Bộ luật lao động 2019 quy định:

  - Tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở là tổ chức được thành lập trên cơ sở tự nguyện của người lao động tại một đơn vị sử dụng lao động nhằm mục đích bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động trong quan hệ lao động thông qua thương lượng tập thể hoặc các hình thức khác theo quy định của pháp luật về lao động. 

  - Tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở bao gồm công đoàn cơ sở và tổ chức của người lao động tại doanh nghiệp.

  Như vậy, công đoàn tại công ty là một trong những tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở (công ty). Công đoàn được lập ra trên cơ sở tự nguyện của người lao động trong công ty.

  Người lao động có bắt buộc vào công đoàn tại công ty không?

  Theo điểm c Điều 5 Bộ luật lao động 2019 quy định người lao động có quyền thành lập, gia nhập, hoạt động trong tổ chức đại diện người lao động, tổ chức nghề nghiệp và tổ chức khác theo quy định của pháp luật; yêu cầu và tham gia đối thoại, thực hiện quy chế dân chủ, thương lượng tập thể với người sử dụng lao động và được tham vấn tại nơi làm việc để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của mình; tham gia quản lý theo nội quy của người sử dụng lao động;

  Theo khoản 1 Điều 170 Bộ luật lao động 2019 quy định về quyền thành lập, gia nhập và tham gia hoạt động của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở. Theo đó, người lao động có quyền thành lập, gia nhập và hoạt động công đoàn theo quy định của Luật Công đoàn.

  Như vậy, không bắt buộc người lao động phải tham gia vào công đoàn tại công ty. Tuy nhiên, công đoàn được lập ra để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động nên khi tham gia công đoàn người lao động sẽ có những quyền lợi nhất định.

  Người lao động sẽ có lợi ích gì khi tham gia Công đoàn?

  Theo Điều 18 Luật Công đoàn 2012 quy định quyền của đoàn viên công đoàn như sau:

  - Yêu cầu Công đoàn đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng khi bị xâm phạm.

  - Được thông tin, thảo luận, đề xuất và biểu quyết công việc của Công đoàn; được thông tin về đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước liên quan đến Công đoàn, người lao động; quy định của Công đoàn.

  - Ứng cử, đề cử, bầu cử cơ quan lãnh đạo công đoàn theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam; chất vấn cán bộ lãnh đạo công đoàn; kiến nghị xử lý kỷ luật cán bộ công đoàn có sai phạm.

  - Được Công đoàn tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý miễn phí pháp luật về lao động, công đoàn.

  - Được Công đoàn hướng dẫn giúp đỡ tìm việc làm, học nghề; thăm hỏi, giúp đỡ lúc ốm đau hoặc khi gặp hoàn cảnh khó khăn.

  - Tham gia hoạt động văn hoá, thể thao, du lịch do Công đoàn tổ chức.

  - Đề xuất với Công đoàn kiến nghị cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp về việc thực hiện chế độ, chính sách, pháp luật đối với người lao động.

  Như vậy, khi tham gia công đoàn tại công ty, người lao động sẽ có những quyền và lợi ích như quy định trên.

   
  107 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn btrannguyen vì bài viết hữu ích
  admin (11/07/2024)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận