Người lao động chưa thành niên có được đi xuất khẩu lao động không?

Chủ đề   RSS   
 • #602182 28/04/2023

  minhne1212

  Sơ sinh

  Vietnam
  Tham gia:13/04/2023
  Tổng số bài viết (9)
  Số điểm: 45
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Người lao động chưa thành niên có được đi xuất khẩu lao động không?

  Cho tôi hỏi đi xuất khẩu lao động được hiểu như thế nào? Người lao động chưa thành niên thì có được phép đi không? 

  Người lao động đi xuất khẩu lao động được hiểu như thế nào?

  Hiện nay chưa có văn bản quy phạm pháp luật nào giải thích về thuật ngữ này, tuy nhiên có thể hiểu xuất khẩu lao động là việc đưa người lao động Việt Nam sang nước ngoài để làm việc tại các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trực tiếp thuê mướn, sử dụng người lao động Việt Nam làm việc cho mình ở nước ngoài theo hợp đồng lao động.

  Căn cứ Điều 5 Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng 2020 quy định về các hình thức người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng như sau:

  - Hợp đồng đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài ký với đơn vị sự nghiệp để thực hiện thỏa thuận quốc tế.

  - Hợp đồng hoặc thỏa thuận bằng văn bản về việc đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài ký với doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân sau đây:

  + Doanh nghiệp Việt Nam hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng;

  + Doanh nghiệp Việt Nam trúng thầu, nhận thầu công trình, dự án ở nước ngoài;

  + Doanh nghiệp Việt Nam đưa người lao động Việt Nam đi đào tạo, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề ở nước ngoài;.

  + Tổ chức, cá nhân Việt Nam đầu tư ra nước ngoài.

  - Hợp đồng lao động do người lao động Việt Nam trực tiếp giao kết với người sử dụng lao động ở nước ngoài.

  Người lao động chưa thành niên có được đi xuất khẩu lao động không? (Hình từ Internet)

  Người lao động chưa thành niên có được đi xuất khẩu lao động hay không?

  Căn cứ Điều 44 Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng 2020 có quy định về điều kiện của người lao động do doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp, tổ chức, cá nhân Việt Nam đầu tư ra nước ngoài đưa đi làm việc ở nước ngoài như sau:

  - Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ.

  - Tự nguyện đi làm việc ở nước ngoài.

  - Đủ sức khỏe theo quy định của pháp luật Việt Nam và yêu cầu của bên nước ngoài tiếp nhận lao động.

  - Đáp ứng yêu cầu về trình độ ngoại ngữ, chuyên môn, trình độ, kỹ năng nghề và các điều kiện khác theo yêu cầu của bên nước ngoài tiếp nhận lao động.

  - Có giấy chứng nhận hoàn thành khóa học giáo dục định hướng.

  - Không thuộc trường hợp bị cấm xuất cảnh, không được xuất cảnh, bị tạm hoãn xuất cảnh theo quy định của pháp luật Việt Nam.

  Và theo quy định tại Điều 50 Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng 2020 quy định về điều kiện của người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng lao động trực tiếp giao kết như sau:

  - Các điều kiện quy định tại các khoản 1,2,3,4 và 6 Điều 44 của Luật này.

  - Có hợp đồng lao động theo quy định tại Điều 52 của Luật này.

  - Có văn bản xác nhận việc đăng ký hợp đồng lao động của cơ quan chuyên môn về lao động thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi người lao động thường trú.

  Theo đó, người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài cần đáp ứng đủ các điều kiện sau:

  Đối với người lao động do doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp, tổ chức, cá nhân Việt Nam đầu tư ra nước ngoài đưa đi làm việc ở nước ngoài:

  - Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;

  - Tự nguyện đi làm việc ở nước ngoài;

  - Đủ sức khỏe theo quy định của pháp luật Việt Nam và yêu cầu của bên nước ngoài tiếp nhận lao động;

  - Đáp ứng yêu cầu về trình độ ngoại ngữ, chuyên môn, trình độ, kỹ năng nghề và các điều kiện khác theo yêu cầu của bên nước ngoài tiếp nhận lao động;

  - Không thuộc trường hợp bị cấm xuất cảnh, không được xuất cảnh, bị tạm hoãn xuất cảnh theo quy định của pháp luật Việt Nam.

  Đối với người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng lao động trực tiếp giao kết

  - Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;

  - Tự nguyện đi làm việc ở nước ngoài;

  - Đủ sức khỏe theo quy định của pháp luật Việt Nam và yêu cầu của bên nước ngoài tiếp nhận lao động;

  - Đáp ứng yêu cầu về trình độ ngoại ngữ, chuyên môn, trình độ, kỹ năng nghề và các điều kiện khác theo yêu cầu của bên nước ngoài tiếp nhận lao động;

  - Không thuộc trường hợp bị cấm xuất cảnh, không được xuất cảnh, bị tạm hoãn xuất cảnh theo quy định của pháp luật Việt Nam;

  - Có hợp đồng lao động giữa người lao động Việt Nam trực tiếp giao kết với người sử dụng lao động ở nước ngoài;

  - Có văn bản xác nhận việc đăng ký hợp đồng lao động của cơ quan chuyên môn về lao động thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi người lao động thường trú.

  Bên cạnh đó, Điều 20 Bộ luật Dân sự 2015 có quy định về người thành niên như sau:

  - Người thành niên là người từ đủ mười tám tuổi trở lên.

  - Người thành niên có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, trừ trường hợp quy định tại các điều 22, 23 và 24 của Bộ luật này.

  Theo đó, người có năng lực hành vi dân sự đầy đủ phải là người từ đủ 18 tuổi trở lên.

  Như vậy, người lao động chưa thành niên sẽ không đủ điều kiện để đi xuất khẩu lao động theo quy định của pháp luật.

   
  195 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận