Người lao động bắt buộc phải tham gia những khóa đào tạo, huấn luyện nào?

Chủ đề   RSS   
 • #567168 29/01/2021

  linhtrang123456
  Top 50
  Lớp 7

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:02/12/2017
  Tổng số bài viết (1423)
  Số điểm: 9404
  Cảm ơn: 11
  Được cảm ơn 218 lần


  Người lao động bắt buộc phải tham gia những khóa đào tạo, huấn luyện nào?

  - Tại Điều 9 Thông tư 19/2016/TT-BYT hướng dẫn quản lý vệ sinh lao động và sức khỏe người lao động do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành:
   
  "Điều 9. Huấn luyện sơ cứu, cấp cứu
   
  1. Đối tượng huấn luyện sơ cứu, cấp cứu bao gồm:
   
  a) Người lao động, trừ trường hợp đã có Giấy chứng nhận huấn luyện an toàn vệ sinh lao động;
   
  b) Người được phân công tham gia lực lượng sơ cứu, cấp cứu."
   
  Như vậy, người lao động phải tham gia huấn luyện sơ cứu, cấp cứu tại doanh nghiệp trừ trường hợp đã được cấp Giấy chứng nhận huấn luyện an toàn vệ sinh lao động.
   
  - Tại Khoản 5 Điều 1 Nghị định 140/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội:
   
  "Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động
  ...
  5. Sửa đổi Điều 17 như sau:
   
  “Điều 17. Đối tượng tham dự khóa huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động
   
  1. Nhóm 1: Người đứng đầu đơn vị, cơ sở sản xuất, kinh doanh và phòng, ban, chi nhánh trực thuộc; phụ trách bộ phận sản xuất, kinh doanh, kỹ thuật; quản đốc phân xưởng hoặc tương đương; cấp phó của người đứng đầu theo quy định tại Khoản này được giao nhiệm vụ phụ trách công tác an toàn, vệ sinh lao động.
   
  2. Nhóm 2: Người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động bao gồm: Chuyên trách, bán chuyên trách về an toàn, vệ sinh lao động của cơ sở; người trực tiếp giám sát về an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc.
   
  3. Nhóm 3: Người lao động làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động là người làm công việc thuộc Danh mục công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành.
   
  4. Nhóm 4: Người lao động không thuộc các nhóm 1, 3, 5, 6 quy định tại khoản này, bao gồm cả người học nghề, tập nghề, thử việc để làm việc cho người sử dụng lao động.
   
  5. Nhóm 5: Người làm công tác y tế.
   
  6. Nhóm 6: An toàn, vệ sinh viên theo quy định tại Điều 74 Luật an toàn, vệ sinh lao động.”"
   
  Theo đó, người lao động phải tham dự khóa huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động. Tùy từng đối tượng khác nhau mà sẽ được phân vào các nhóm và có nội dung huấn luyện khác nhau.
   
  Tùy thuộc vào từng ngành nghề có thể có lớp huấn luyện riêng ví dụ:
   
  + Đối tượng phải tham gia huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy theo quy định tại Điều 33 Nghị định 136/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật Phòng cháy và chữa cháy sửa đổi:
   
  + Đối với người làm việc về hóa chất thì đối tượng phải tham gia huấn luyện an toàn hóa chấttheo Điều 32 Nghị định 113/2017/NĐ-CP hướng dẫn Luật hóa chất.
   
  + Tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm đối với người làm việc cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm theo khoản 2 Điều 4 Nghị định 155/2018/NĐ-CP.
   
   
  669 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận