Người làm thay kế toán trưởng trong thời gian nghỉ thai sản có cần phải có chứng chỉ kế toán trưởng?

Chủ đề   RSS   
 • #592781 26/10/2022

  minhhung456
  Top 500
  Lớp 4

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:29/01/2019
  Tổng số bài viết (180)
  Số điểm: 5025
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 56 lần


  Người làm thay kế toán trưởng trong thời gian nghỉ thai sản có cần phải có chứng chỉ kế toán trưởng?

  Trường hợp làm thay kế toán trưởng trong thời gian nghỉ thai sản có cần phải có chứng chỉ kế toán trưởng không?

   
  318 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #592896   28/10/2022

  linhtrang123456
  linhtrang123456
  Top 50
  Lớp 10

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:02/12/2017
  Tổng số bài viết (1940)
  Số điểm: 13780
  Cảm ơn: 11
  Được cảm ơn 306 lần


  Người làm thay kế toán trưởng trong thời gian nghỉ thai sản có cần phải có chứng chỉ kế toán trưởng?

  Theo Điều 20 Nghị định 174/2016/NĐ-CP:

  "Điều 20. Kế toán trưởng, phụ trách kế toán

  1. Đơn vị kế toán phải bố trí kế toán trưởng trừ các đơn vị quy định tại khoản 2 Điều này. Trường hợp đơn vị chưa bổ nhiệm được ngay kế toán trưởng thì bố trí người phụ trách kế toán hoặc thuê dịch vụ làm kế toán trưởng theo quy định. Thời gian bố trí người phụ trách kế toán tối đa là 12 tháng, sau thời gian này đơn vị kế toán phải bố trí người làm kế toán trưởng.

  2. Phụ trách kế toán:

  a) Các đơn vị kế toán trong lĩnh vực nhà nước bao gồm: Đơn vị kế toán chỉ có một người làm kế toán hoặc một người làm kế toán kiêm nhiệm; đơn vị kế toán ngân sách và tài chính xã, phường, thị trấn thì không thực hiện bổ nhiệm kế toán trưởng mà chỉ bổ nhiệm phụ trách kế toán.

  b) Các doanh nghiệp siêu nhỏ theo quy định của pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa được bố trí phụ trách kế toán mà không bắt buộc phải bố trí kế toán trưởng."

  Theo đó, công ty vốn nước ngoài bắt buộc phải có kế toán trưởng, vì không thuộc các trường hợp được miễn bố trí kế toán trưởng theo khoản 2 nêu trên.

  Nếu trong thời gian kế toán trưởng đang nghỉ thì công ty có thể tạm thời bố trí người phụ trách kế toán tối đa 12 tháng theo Điều 20 nêu trên. Phụ trách kế toán phải có những tiêu chuẩn tại Điều 21 Nghị định 174/2016/NĐ-CP. Và nếu không thể bố trí người phụ trách kế toán thì bắt buộc phải thuê dịch vụ làm kế toán trưởng theo hướng dẫn tại Điều 22 Nghị định này.

  Điều 21 Nghị định 174/2016/NĐ-CP quy định:

  "Điều 21. Tiêu chuẩn và điều kiện của kế toán trưởng, phụ trách kế toán

  1. Kế toán trưởng, phụ trách kế toán phải có các tiêu chuẩn quy định tại điểm a, c, d khoản 1 Điều 54 Luật kế toán và không thuộc các trường hợp không được làm kế toán theo quy định tại Điều 19 Nghị định này. Bộ Tài chính quy định về việc tổ chức, bồi dưỡng và cấp chứng chỉ kế toán trưởng.
  ..."

  Điểm a, c, d khoản 1 Điều 54 Luật kế toán 2015 quy định:
  "Điều 54. Tiêu chuẩn và điều kiện của kế toán trưởng

  1. Kế toán trưởng phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

  a) Các tiêu chuẩn quy định tại khoản 1 Điều 51 của Luật này;
  ...
  c) Có chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng;

  d) Có thời gian công tác thực tế về kế toán ít nhất là 02 năm đối với người có chuyên môn, nghiệp vụ về kế toán từ trình độ đại học trở lên và thời gian công tác thực tế về kế toán ít nhất là 03 năm đối với người có chuyên môn, nghiệp vụ về kế toán trình độ trung cấp, cao đẳng.
  ..."

  Như vậy, người phụ trách kế toán cũng cần có chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng.

   
  Báo quản trị |