Người lạm dụng nhu cầu quân sự gây thiệt hại đến 100 triệu đồng sẽ cách chức

Chủ đề   RSS   
 • #607922 04/01/2024

  nguyenhoaibao12061999
  Top 25
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:03/08/2022
  Tổng số bài viết (2261)
  Số điểm: 78451
  Cảm ơn: 100
  Được cảm ơn 2004 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Người lạm dụng nhu cầu quân sự gây thiệt hại đến 100 triệu đồng sẽ cách chức

  Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã ban hành Thông tư 143/2023/TT-BQP ngày 27/12/2023 quy định hình thức kỷ luật trong quân đội nhân.
   
  Theo đó, cán bộ lạm dụng nhu cầu quân sự gây thiệt hại đến 100 triệu đồng sẽ cách chức (hành vi vi phạm pháp luật nhưng chưa đến mức phải xử lý hình sự) như sau:
   
   
  (1) Lạm dụng nhu cầu quân sự trong khi thực hiện nhiệm vụ
   
  - Trong khi thực hiện nhiệm vụ mà vượt quá phạm vi cần thiết của nhu cầu quân sự gây thiệt hại về tài sản của Nhà nước, tổ chức, cá nhân
   
  + Từ 10.000.000 (mười triệu) đồng đến 20.000.000 (hai mươi triệu) đồng thì bị kỷ luật khiển trách;
   
  + Từ trên 20.000.000 (hai mươi triệu) đồng đến dưới 50.000.000 (năm mươi triệu) đồng thì bị kỷ luật cảnh cáo.
   
  - Nếu vi phạm một trong các trường hợp sau thì bị kỷ luật từ hạ bậc lương, giáng chức, cách chức đến giáng cấp bậc quân hàm
   
  + Là chỉ huy;
   
  + Đã bị xử lý kỷ luật mà còn vi phạm;
   
  + Gây thiệt hại từ 50.000.000 (năm mươi triệu) đồng đến dưới 100.000.000 (một trăm triệu) đồng.
   
  (2) Người nào chiếm đoạt tài sản dưới 02 triệu đồng sẽ bị hạ bậc lương
   
  Lợi dụng chức vụ, quyền hạn hoặc dùng các thủ đoạn khác để chiếm đoạt tài sản của Nhà nước, tổ chức, công dân có giá trị dưới 2.000.000 (hai triệu) đồng thì bị kỷ luật từ khiển trách, cảnh cáo đến hạ bậc lương.
   
  Nếu vi phạm một trong các trường hợp sau thì bị kỷ luật từ giáng chức, cách chức, giáng cấp bậc quân hàm, tước quân hàm sĩ quan đến tước danh hiệu quân nhân, buộc thôi việc.
   
  - Là chỉ huy;
   
  - Đã bị xử lý kỷ luật mà còn vi phạm;
   
  - Lôi kéo người khác tham gia;
   
  - Làm ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ của đơn vị.
   
  (3) Hình thức xử lý kỷ luật cán bộ vắng mặt trái phép 
   
  Trường hợp cán bộ vắng mặt trái phép sẽ áp dụng các hình thức xử lý kỷ luật như sau:
   
  - Người nào vắng mặt trái phép thì bị kỷ luật khiển trách.
   
  - Nếu vi phạm một trong các trường hợp sau thì bị kỷ luật từ cảnh cáo, hạ bậc lương, giáng chức, cách chức đến giáng cấp bậc quân hàm, tước quân hàm sĩ quan.
   
  + Là chỉ huy;
   
  + Đã bị xử lý kỷ luật mà còn vi phạm;
   
  + Lôi kéo người khác tham gia;
   
  + Trong sẵn sàng chiến đấu;
   
  + Gây ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ của đơn vị.
   
  - Vi phạm trong trường hợp sau thì bị kỷ luật tước danh hiệu quân nhân, buộc thôi việc
   
  Tái phạm và đã bị xử lý kỷ luật hình thức cao nhất được quy định tại khoản 2 của Điều này.
   
  (4) Người đào ngũ sẽ bị tước danh hiệu quân nhân
   
  - Người nào đào ngũ thì bị kỷ luật cảnh cáo, hạ bậc lương.
   
  - Nếu vi phạm một trong các trường hợp sau thì bị kỷ luật từ giáng chức, cách chức, giáng cấp bậc quân hàm, tước quân hàm sĩ quan đến tước danh hiệu quân nhân, buộc thôi việc
   
  + Là chỉ huy;
   
  + Đã bị xử lý kỷ luật mà còn vi phạm;
   
  + Lôi kéo người khác tham gia;
   
  + Gây hậu quả nhưng chưa đến mức độ nghiêm trọng;
   
  + Khi đang làm nhiệm vụ.
   
  (5) Gây phiền hà cho nhân dân có thể bị cách chức
   
  Khi tiếp xúc với nhân dân mà có hành vi đòi hỏi, yêu sách, quấy nhiễu, gây phiền hà, khó khăn, cản trở sinh hoạt bình thường của Nhân dân hoặc xâm phạm đến sức khỏe, nhân phẩm, danh dự, tài sản của Nhân dân thì bị kỷ luật từ khiển trách, cảnh cáo, hạ bậc lương đến giáng chức, cách chức.
   
  Nếu vi phạm một trong các trường hợp sau thì bị kỷ luật từ giáng cấp bậc quân hàm, tước quân hàm sĩ quan đến tước danh hiệu quân nhân, buộc thôi việc
   
  - Là chỉ huy;
   
  - Lôi kéo người khác tham gia;
   
  - Trong khu vực có chiến sự hoặc tình trạng khẩn cấp;
   
  - Gây ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của Quân đội.
   
  Chi tiết Thông tư 143/2023/TT-BQP có hiệu lực từ ngày 15/02/2024.
   
  97 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn nguyenhoaibao12061999 vì bài viết hữu ích
  admin (22/02/2024)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận