Người làm chứng trong di chúc!

Chủ đề   RSS   
 • #549349 16/06/2020

  hosyhieu20
  Top 500


  Bình Dương, Việt Nam
  Tham gia:02/05/2020
  Tổng số bài viết (210)
  Số điểm: 1710
  Cảm ơn: 5
  Được cảm ơn 11 lần


  Người làm chứng trong di chúc!

  Người làm chứng rất quan trọng trong việc lập di chúc tuy nhiên, không phải loại di chúc nào cũng có người làm chứng. Bộ luật Dân sự quy định 2 trường hợp di chúc phải có người làm chứng đó là di chúc bằng văn bản có người làm chứng và di chúc bằng miệng. Di chúc bằng văn bản có người làm chứng là khi người lập di chúc không thể tự mình viết bản di chúc mà phải đánh máy hoặc nhờ người khác viết hoặc đánh máy di chúc, còn di chúc miệng là trường hợp người lập di chúc bị cái chết đe dọa và không thể lập di chúc bằng văn bản. Cả hai trường hợp này đều phải có ít nhất hai người làm chứng.

  Theo Điều 632 Bộ luật Dân sự 2015 thì mọi người đều có thể làm chứng cho việc lập di chúc, tuy nhiên những người thuộc một trong những trường hợp sau đây sẽ không được làm người làm chứng:

  Một là người thừa kế theo di chúc hoặc theo pháp luật của người lập di chúc. Những người này có thể tác động lên ý chí của người lập di chúc khiến họ không thể tự do định đoạt tài sản và ghi vào những nội dung di chúc mà không theo ý muốn của bản thân.

  Hai là người có quyền, nghĩa vụ tài sản liên quan tới nội dung di chúc như là đồng sở hữu tài sản, chủ nợ, con nợ, … .Việc làm chứng của những người này sẽ không đảm bảo tính khách quan khi có tranh chấp xảy ra.

  Cuối cùng là người chưa thành niên hoặc mất năng lực hành vi dân sự. Những người này không thể tự chịu trách nhiệm với hậu quả, mặt khác không thể chắc chắn họ nhận thức đúng ý chí của người lập di chúc. Và đương nhiên những người này không thể làm chứng được.

  Trên thực tế, người lập di chúc sẽ nhờ luật sư hoặc các công chứng viên làm người làm chứng cho di chúc của mình.

   
  1220 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #565541   29/12/2020

  vankhanhnhu
  vankhanhnhu
  Top 200
  Female
  Lớp 7

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:10/11/2020
  Tổng số bài viết (445)
  Số điểm: 8732
  Cảm ơn: 8
  Được cảm ơn 533 lần


  Đồng ý với bạn, một di chúc hợp pháp theo Điều 630 Bộ luật Dân sự 2015 cần có những yêu cầu sau:

  1. Người lập di chúc minh mẫn, sáng suốt trong khi lập di chúc; không bị lừa dối, đe doạ, cưỡng ép;

  2. Nội dung của di chúc không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội; hình thức di chúc không trái quy định của luật.

  3. Di chúc của người từ đủ mười lăm tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi phải được lập thành văn bản và phải được cha, mẹ hoặc người giám hộ đồng ý về việc lập di chúc.

  4. Di chúc của người bị hạn chế về thể chất hoặc của người không biết chữ phải được người làm chứng lập thành văn bản và có công chứng hoặc chứng thực.

  5. Di chúc bằng văn bản không có công chứng, chứng thực chỉ được coi là hợp pháp, nếu có đủ các điều kiện được quy định tại khoản 1 Điều này.

  6. Di chúc miệng được coi là hợp pháp nếu người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng của mình trước mặt ít nhất hai người làm chứng và ngay sau khi người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng, người làm chứng ghi chép lại, cùng ký tên hoặc điểm chỉ. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng thì di chúc phải được công chứng viên hoặc cơ quan có thẩm quyền chứng thực xác nhận chữ ký hoặc điểm chỉ của người làm chứng.

   
  Báo quản trị |