Người ký bản Điều lệ sửa đổi công ty TNHH MTV?

Chủ đề   RSS   
 • #574476 08/08/2021

  Người ký bản Điều lệ sửa đổi công ty TNHH MTV?

  Chào mn ạ. Công ty tôi là công ty TNHH MTV do tổ chức làm chủ sở hữu. Người đại diện theo PL của công ty tôi là Tổng giám đốc. Theo quy định tại điểm b KHoản 4 Điều 24 Luật doanh nghiệp 2020 thì: "Điều lệ công ty sửa đổi phải có chữ ký của chủ sở hữu, người đại diện theo pháp luật của chủ sỡ hữu hoặc người đại diện theo pháp luật đối với công ty TNHH một thành viên". Tuy nhiên, trong các bản sửa đổi điều lệ của công ty tôi trong những năm gần đây, tôi nhận thấy người ký bản điều lệ sửa đổi là Chủ tịch công ty, có bản còn có chữ ký của đại diện chủ sở hữu. Vậy, tôi muốn hỏi:

  1, Việc Chủ tịch công ty ký vào bản điều lệ sửa đổi có vi phạm quy định tại Luật doanh nghiệp không?

  2, Việc cả đại diện chủ sở hữu cũng ký vào bản điều lệ sửa đổi có vi phạm quy định không?

  Rất mong được mọi người giải đáp! Tôi xin cảm ơn!

   
  604 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn tranthuhoai33648 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (09/08/2021)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận