Người khuyết tật từ trần thì có được hưởng mai táng phí không?

Chủ đề   RSS   
 • #601355 31/03/2023

  jellannm
  Top 50
  Female
  Lớp 8

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:04/03/2019
  Tổng số bài viết (1330)
  Số điểm: 10627
  Cảm ơn: 16
  Được cảm ơn 195 lần


  Người khuyết tật từ trần thì có được hưởng mai táng phí không?

  Căn cứ Điều 46 Luật khuyết tật 2010 quy định:

  "Điều 46. Chế độ mai táng phí

  Người khuyết tật đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng được hỗ trợ chi phí mai táng khi chết. Chính phủ quy định mức hỗ trợ chi phí mai táng."

  => Theo đó, nếu người khuyết tật đang được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng thì sẽ được hỗ trợ chi phí mai táng khi chết.

  Về mức hưởng và thủ tục để hưởng bạn có thể tham khảo tham khảo Khoản 3 Điều 16 và Điều 22 Nghị định 28/2012/NĐ-CP hướng dẫn Luật người khuyết tật và Khoản 2 Điều 11 Nghị định 20/2021/NĐ-CP quy định về chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội

  Ngoài ra, nếu người khuyết tật có đóng BHXH thì khi chết sẽ được hưởng trợ cấp mai táng theo hướng dẫn tại Điều 66 Luật bảo hiểm xã hội 2014 (nếu đóng BHXH bắt buộc)  hoặc Điều 80 Luật bảo hiểm xã hội 2014 (nếu đóng BHXH tự nguyện):

  Đối với người tham gia BHXH bắt buộc khi chết sẽ được hưởng trợ cấp mai tang khi thuộc các trường hợp sau:

  -  Người lao động quy định tại khoản 1 Điều 2 của Luật này đang đóng bảo hiểm xã hội hoặc người lao động đang bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội mà đã có thời gian đóng từ đủ 12 tháng trở lên;

  - Người lao động chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hoặc chết trong thời gian điều trị do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp;

  - Người đang hưởng lương hưu; hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng đã nghỉ việc.

  Đối với người tham gia BHXH tự nguyện thì những người sau đây khi chết thì người lo mai táng được nhận trợ cấp mai táng:

  - Người lao động có thời gian đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 60 tháng trở lên;

  - Người đang hưởng lương hưu.

  Mức trợ cấp mai táng bằng 10 lần mức lương cơ sở tại tháng mà người quy định tại khoản 1 Điều này chết.

   

   
  422 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận