Người khuyết tật nặng được cấp BHYT hay phải mua?

Chủ đề   RSS   
 • #565442 27/12/2020

  hongphuongtg98
  Top 75
  Lớp 4

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:11/08/2020
  Tổng số bài viết (820)
  Số điểm: 5755
  Cảm ơn: 6
  Được cảm ơn 123 lần


  Người khuyết tật nặng được cấp BHYT hay phải mua?

  Tại Điểm c Khoản 1 Điều 9 Nghị định 136/2013/NĐ-CP thì:
   
  1. Đối tượng bảo trợ xã hội được Nhà nước cấp thẻ bảo hiểm y tế, bao gồm:
   
  c) Người khuyết tật nặng và người khuyết tật đặc biệt nặng;
   
  Do đó, đối với người khuyết tật nặng thì sẽ được Nhà nước cấp bảo hiểm y tế.
   
  Ngoài ra, Điều 11 Nghị định 146/2018/NĐ-CP quy định về lập danh sách cấp thẻ bảo hiểm y tế của một số đối tượng như sau:
   
  1. Người sử dụng lao động lập danh sách tham gia bảo hiểm y tế của nhóm đối tượng quy định tại Điều 1 Nghị định này.
   
  2. Cơ sở giáo dục, cơ sở giáo dục nghề nghiệp có trách nhiệm lập danh sách tham gia bảo hiểm y tế của các đối tượng thuộc phạm vi quản lý theo quy định tại khoản 15 Điều 3, khoản 3 Điều 4 Nghị định này.
   
  3. Các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an có trách nhiệm lập danh sách tham gia bảo hiểm y tế của các đối tượng thuộc phạm vi quản lý quy định tại khoản 1 Điều 1, khoản 13 Điều 3 và Điều 6 Nghị định này và theo hướng dẫn của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an.
   
  4. Đối với người đã hiến bộ phận cơ thể theo quy định của pháp luật, cơ quan bảo hiểm xã hội căn cứ giấy ra viện do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nơi người hiến bộ phận cơ thể cấp cho đối tượng này để cấp thẻ bảo hiểm y tế.
   
  5. Ủy ban nhân dân xã có trách nhiệm lập danh sách đối tượng quy định tại Điều 2; các khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16 và 17 Điều 3; khoản 1, 2 và 4 Điều 4 và Điều 5 Nghị định này.
   
  6. Danh sách đối tượng tham gia bảo hiểm y tế được lập theo Mẫu số 2 và Mẫu số 3 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này.
   
  Căn cứ quy định trên, thì UBND xã sẽ có trách nhiệm lập danh sách người khuyết tật nặng và người khuyết tật đặc biệt nặng. Như vậy, gia đình của người khuyết tật nặng cần liên hệ với UBND xã để được hướng dẫn chi tiết.
   
  504 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận