Người không biết chữ có lập di chúc được không?

Chủ đề   RSS   
 • #574833 28/08/2021

  anhdaong

  Female
  Sơ sinh

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:07/05/2021
  Tổng số bài viết (78)
  Số điểm: 444
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 5 lần


  Người không biết chữ có lập di chúc được không?

  Di chúc là sự thể hiện việc định đoạt tài sản của một cá nhân đối với tài sản thuộc quyền sở hữu của họ. Tuy nhiên đối với người bị hạn chế về ngôn ngữ  thì có thể lập di chúc bằng cách nào để được xem là hợp pháp, chúng ta có thể tham khảo bài viết dưới đây.

  Căn cứ quy định tại Điều 630 Bộ luật dân sự 2015 về di chúc hợp pháp:

  "1. Di chúc hợp pháp phải có đủ các điều kiện sau đây:

  a) Người lập di chúc minh mẫn, sáng suốt trong khi lập di chúc; không bị lừa dối, đe doạ, cưỡng ép;

  b) Nội dung của di chúc không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội; hình thức di chúc không trái quy định của luật.

  2. Di chúc của người từ đủ mười lăm tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi phải được lập thành văn bản và phải được cha, mẹ hoặc người giám hộ đồng ý về việc lập di chúc.

  3. Di chúc của người bị hạn chế về thể chất hoặc của người không biết chữ phải được người làm chứng lập thành văn bản và có công chứng hoặc chứng thực.

  4. Di chúc bằng văn bản không có công chứng, chứng thực chỉ được coi là hợp pháp, nếu có đủ các điều kiện được quy định tại khoản 1 Điều này.

  5. Di chúc miệng được coi là hợp pháp nếu người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng của mình trước mặt ít nhất hai người làm chứng và ngay sau khi người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng, người làm chứng ghi chép lại, cùng ký tên hoặc điểm chỉ. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng thì di chúc phải được công chứng viên hoặc cơ quan có thẩm quyền chứng thực xác nhận chữ ký hoặc điểm chỉ của người làm chứng". 

  Theo đó, người không biết chữ muốn lập di chúc để định đoạt tài sản, thì phải đảm bảo đủ và đúng các điều kiện sau đây:

  Thứ nhất: Người lập di chúc minh mẫn, sáng suốt trong khi lập di chúc; không bị lừa dối, đe dọa, cưỡng ép;

  Thứ hai: không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội; hình thức di chúc không trái quy định của luật.

  Thứ ba: Phải được người làm chứng lập thành văn bản và có công chứng hoặc chứng thực. Vì người không biết chữ không tự đọc được bản di chúc, không ký được nên có thể nhờ người làm chứng đọc và ký xác nhận trước mặt công chứng viên hoặc người có thẩm quyền chứng thực của UBND xã/phường/thị trấn.

  Tóm lại là, pháp luật không hạn chế quyền lập di chúc đối với người không biết chữ. Tuy nhiên, để di chúc được công nhận thì vẫn phải đảm bảo các yêu cầu theo quy định của pháp luật.

   
  446 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #574854   29/08/2021

  jellannm
  jellannm
  Top 50
  Female
  Lớp 7

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:04/03/2019
  Tổng số bài viết (1305)
  Số điểm: 9950
  Cảm ơn: 16
  Được cảm ơn 190 lần


  Người không biết chữ có lập di chúc được không?

  Cảm ơn chia sẻ của bạn. Người không biết chữ vẫn có năng lực hành vi dân sự do đó hoàn toàn có quyền lập di chúc để định đoạt tài sản của mình sau khi chết. Tuy nhiên vì không biết chữ nên không thể tự thể hiện bằng văn bản được mà phải nhờ người khác, để đảm bảo văn bản lập ra đúng với ý chí của người không biết chữ thì cần có người xác nhận, kiểm chứng do đó mời có quy định yêu cầu phải có công chứng, chứng thực. 
   
  Báo quản trị |