Người già 95 tuổi được hưởng mức trợ cấp là bao nhiêu?

Chủ đề   RSS   
 • #540582 05/03/2020

  Người già 95 tuổi được hưởng mức trợ cấp là bao nhiêu?

  Câu hỏi: Ngoại tôi 95 tuổi. Hàng tháng được trợ cấp 380.000 đồng là đúng qui định hay không?

  Câu trả lời:

  Theo Khoản 1 Điều 4 Nghị định 136/2013/NĐ-CP quy định mức chuẩn trợ cấp, trợ giúp xã hội như sau:

  "1. Mức chuẩn trợ cấp, trợ giúp xã hội (sau đây gọi chung là mức chuẩn trợ giúp xã hội) là 270.000 đồng." 

   

  Theo Khoản 5b Điều 5 Nghị định 136/2013/NĐ-CP quy định đối tượng hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng như sau:

   

  "5. Người cao tuổi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

  b) Người từ đủ 80 tuổi trở lên không thuộc diện quy định tại Điểm a Khoản này mà không có lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng, trợ cấp xã hội hàng tháng;"

   

  Theo Khoản 1k Điều 6 Nghị định 136/2013/NĐ-CP quy định mức trợ cấp xã hội hàng tháng như sau:

   

  "1. Đối tượng quy định tại Điều 5 Nghị định này được trợ cấp xã hội hàng tháng với mức thấp nhất bằng mức chuẩn trợ giúp xã hội quy định tại Khoản 1 Điều 4 Nghị định này nhân với hệ số tương ứng theo quy định sau đây:

  k) Hệ số 2,0 đối với đối tượng quy định tại Điểm a Khoản 5 Điều 5 Nghị định này từ đủ 80 tuổi trở lên;"

   

  Trong trường hợp này, ngoại của bạn nay đã 95 tuổi sẽ được hưởng mức trợ cấp chuẩn là 270.000 đồng với hệ số 2,0  do pháp luật quy định.

   

  Do vậy, tổng mức trợ cấp ngoại bạn được nhận hàng tháng như sau:

  270.000 x 2,0 = 540.000 đồng

   

  Việc ngoại bạn nhận trợ cấp hàng tháng 380.000 đồng là không đúng với quy định của pháp luật. Bạn cần chuẩn bị hồ sơ khiếu nại và gửi Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã để được giải quyết.

   
   
  1375 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn Xuan_Tham vì bài viết hữu ích
  hoamattroi9297 (15/09/2020)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #540600   05/03/2020

  bichngoc020318
  bichngoc020318

  Female
  Mầm

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:17/02/2020
  Tổng số bài viết (96)
  Số điểm: 675
  Cảm ơn: 6
  Được cảm ơn 9 lần


  Ngoại mình năm nay cũng lớn tuổi và nhận tiền trợ cấp không đúng với trường hợp chủ bài viết nêu trên. Mình được biết, ngày 01/7/2020 sắp tới này khi lương cơ sở tăng thì các khoản trợ cấp khác cũng tăng, Không biết ngoại mình có thuộc các đối tượng được tăng tiền trợ cấp không nữa?

   
  Báo quản trị |  
 • #557839   15/09/2020

  Lương cơ sở tăng không ảnh hưởng đến trợ cấp. Trợ cấp đảm bảo tăng sẽ cho quy định riêng của chính phủ và từng địa phương.

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn minami_bn vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (15/09/2020)