Người được uỷ quyền giao kết hợp đồng lao động có thẩm quyền chấm dứt hợp đồng lao động không?

Chủ đề   RSS   
 • #581647 25/03/2022

  Special29
  Top 100
  Female
  Lớp 4

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:27/12/2019
  Tổng số bài viết (712)
  Số điểm: 5322
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 111 lần


  Người được uỷ quyền giao kết hợp đồng lao động có thẩm quyền chấm dứt hợp đồng lao động không?

  “Điều 18. Thẩm quyền giao kết hợp đồng lao động
  1. Người lao động trực tiếp giao kết hợp đồng lao động, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.
  2. Đối với công việc theo mùa vụ, công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng thì nhóm người lao động từ đủ 18 tuổi trở lên có thể ủy quyền cho một người lao động trong nhóm để giao kết hợp đồng lao động; trong trường hợp này, hợp đồng lao động phải được giao kết bằng văn bản và có hiệu lực như giao kết với từng người lao động.
   
  Hợp đồng lao động do người được ủy quyền ký kết phải kèm theo danh sách ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, nơi cư trú và chữ ký của từng người lao động.
  3. Người giao kết hợp đồng lao động bên phía người sử dụng lao động là người thuộc một trong các trường hợp sau đây:
  a) Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền theo quy định của pháp luật;
  b) Người đứng đầu cơ quan, tổ chức có tư cách pháp nhân theo quy định của pháp luật hoặc người được ủy quyền theo quy định của pháp luật;
  c) Người đại diện của hộ gia đình, tổ hợp tác, tổ chức khác không có tư cách pháp nhân hoặc người được ủy quyền theo quy định của pháp luật;
  d) Cá nhân trực tiếp sử dụng lao động”
  Như vậy:
  + Người được ủy quyền ký kết hợp đồng lao động chỉ là ký hợp đồng lao động theo phạm vi đã được ủy quyền.
  Ví dụ: Giám đốc chi nhánh được Người đại diện theo pháp luật của Công ty (NSDLĐ) ủy quyền ký kết HĐLĐ với các lao động tại chi nhánh.
  + Việc chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định là của Người sử dụng lao động (Người sử dụng lao động là doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, hợp tác xã, hộ gia đình, cá nhân có thuê mướn, sử dụng người lao động làm việc cho mình theo thỏa thuận; trường hợp người sử dụng lao động là cá nhân thì phải có năng lực hành vi dân sự đầy đủ.) , do đó thẩm quyền chấm dứt là của Người sử dụng lao động và được thực hiện thông qua Người đại diện theo pháp luật. Trường hợp Người được ủy quyền giao kết hợp đồng lao động nếu trong phạm vi ủy quyền của Văn bản ủy quyền cho phép thì thực hiện theo đúng phạm vi ủy quyền.
   
   
   
  342 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #583748   30/04/2022

  Người được uỷ quyền giao kết hợp đồng lao động có thẩm quyền chấm dứt hợp đồng lao động không?

  Cảm ơn những chia sẻ vô cùng có ý nghĩa từ bạn. Theo quan điểm cá nhân của mình thì người giao kết hợp đồng lao động cũng có thể có quyền chấm dứt hợp đồng lao động hay không sẽ phụ thuộc phần quyền người lao động ủy quyền cho người đại diện.

   
  Báo quản trị |