Người được ủy quyền có thể ký tên trên đơn khiếu nại không?

Chủ đề   RSS   
 • #575827 29/09/2021

  huynhthu95
  Top 50
  Female
  Lớp 10

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:05/06/2017
  Tổng số bài viết (1262)
  Số điểm: 12550
  Cảm ơn: 61
  Được cảm ơn 194 lần


  Người được ủy quyền có thể ký tên trên đơn khiếu nại không?

   
  Điều 8. Hình thức khiếu nại
   
  1. Việc khiếu nại được thực hiện bằng đơn khiếu nại hoặc khiếu nại trực tiếp.
   
  2. Trường hợp khiếu nại được thực hiện bằng đơn thì trong đơn khiếu nại phải ghi rõ ngày, tháng, năm khiếu nại; tên, địa chỉ của người khiếu nại; tên, địa chỉ của cơ quan, tổ chức, cá nhân bị khiếu nại; nội dung, lý do khiếu nại, tài liệu liên quan đến nội dung khiếu nại và yêu cầu giải quyết của người khiếu nại. Đơn khiếu nại phải do người khiếu nại ký tên hoặc điểm chỉ.
   
  Đơn khiếu nại phải do người khiếu nại ký tên hoặc điểm chỉ chị nha, người được ủy quyền không được đại diện ký đơn này.
   
   
  495 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận