Người được cấp đất tái định cư có được tách sổ đỏ hay không?

Chủ đề   RSS   
 • #602956 01/06/2023

  nguyenhoaibao12061999
  Top 25
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:03/08/2022
  Tổng số bài viết (2026)
  Số điểm: 66125
  Cảm ơn: 98
  Được cảm ơn 1723 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Người được cấp đất tái định cư có được tách sổ đỏ hay không?

  Thông thường việc tách sổ đỏ được thực hiện đối với người được cấp Giấy chứng nhận QSDĐ. Tuy nhiên, trong trường hợp sau khi tái định cư thì hộ gia đình muốn tách hộ đồng thời tách sổ đỏ thì có được hay không?
   
  nguoi-duoc-cap-dat-tai-dinh-cu-co-duoc-tach-so-do-hay-khong
   
  1. Đất tái định cư là gì?
   
  Đất tái định cư là đất do nhà nước cấp để bồi thường thu hồi đất và hỗ trợ người dân bị thu hồi đất nhằm ổn định cuộc sống cho họ. Qua đó, về mặt pháp lý đất tái định cư là có đủ quyền sở hữu được cấp cho chủ sở hữu mới. 
   
  2. Tách sổ đỏ đối với đất tái định cư cần đáp ứng điều kiện gì?
   
  Điều 188 Luật Đất đai 2013 người sử dụng đất được thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp quyền sử dụng đất; góp vốn bằng quyền sử dụng đất khi có các điều kiện sau đây:
   
  - Có Giấy chứng nhận, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 186 và trường hợp nhận thừa kế quy định tại khoản 1 Điều 168 Luật Đất đai 2013.
   
  - Đất không có tranh chấp.
   
  - Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án.
   
  - Trong thời hạn sử dụng đất.
   
  Ngoài các điều kiện nêu trên, người sử dụng đất khi thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất; quyền thế chấp quyền sử dụng đất, góp vốn bằng quyền sử dụng đất còn phải có đủ điều kiện theo quy định tại các điều 189, 190, 191, 192, 193 và 194 Luật Đất đai 2013.
   
  Việc chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp quyền sử dụng đất, góp vốn bằng quyền sử dụng đất phải đăng ký tại cơ quan đăng ký đất đai và có hiệu lực kể từ thời điểm đăng ký vào sổ địa chính.
   
  3. Thủ tục thực hiện tách thửa đối với đất tái định cư
   
  Căn cứ Điều 75 Nghị định 43/2014/NĐ-CP (sửa đổi bởi Nghị định 01/2017/NĐ-CP) quy định trình tự, thủ tục thực hiện tách thửa hoặc hợp thửa đất như sau:
   
  - Người sử dụng đất nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị tách thửa hoặc hợp thửa.
   
  - Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm thực hiện các công việc sau:
   
  + Đo đạc địa chính để chia tách thửa đất;
   
  + Lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người sử dụng đất đối với thửa đất mới tách, hợp thửa;
   
  + Chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai; trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người được cấp hoặc gửi Ủy ban nhân dân cấp xã để trao đổi với trường hợp nộp hồ sơ tại cấp xã.
   
  - Trường hợp tách thửa do chuyển quyền sử dụng một phần thửa đất hoặc do giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo, đấu giá đất hoặc do chia tách hộ gia đình, nhóm người sử dụng đất; do xử lý hợp đồng thế chấp, góp vốn, kê biên bán đấu giá quyền sử dụng đất để thi hành án (sau đây gọi là chuyển quyền) thì Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện các công việc sau:
   
  + Đo đạc địa chính để chia tách thửa đất và chuyển Bản trích đo thửa đất mới tách cho người sử dụng đất để thực hiện ký kết hợp đồng, văn bản giao dịch về quyền sử dụng một phần thửa đất mới tách.
   
  + Thực hiện thủ tục đăng ký biến động với phần diện tích chuyển quyền; đồng thời xác nhận thay đổi vào Giấy chứng nhận đã cấp hoặc trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận QSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với phần diện tích còn lại của thửa đất không chuyển quyền.
   
  Chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai; trao cho người sử dụng đất hoặc gửi UBND cấp xã để trao đổi với trường hợp nộp hồ sơ tại cấp xã.
   
  Như vậy, đất tái định cư tương tự như các loại đất thông thường, người được cấp Giấy chứng nhận QSDĐ hoàn toàn có quyền chuyển nhượng, thừa kế, thế chấp đối với đất tái định cư. Do đó, hoàn toàn được tách sổ đỏ đối với đất tái định cư.
   
  388 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận