Người đứng tên chủ tài khoản doanh nghiệp theo quy định hiện hành?

Chủ đề   RSS   
 • #516166 31/03/2019

  minhpham1995
  Top 50
  Male
  Lớp 8

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:21/10/2017
  Tổng số bài viết (1356)
  Số điểm: 11467
  Cảm ơn: 9
  Được cảm ơn 208 lần


  Người đứng tên chủ tài khoản doanh nghiệp theo quy định hiện hành?

  Theo quy định tại Khoản 3 Điều 3 Thông tư 23/2014/TT-NHNN (được sửa đổi bởi Khoản 1 Điều 1 Thông tư 02/2019/TT-NHNN) thì:

  “3. Tài khoản thanh toán của tổ chức là tài khoản do khách hàng là tổ chức mở tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán. Chủ tài khoản thanh toán của tổ chức là tổ chức mở tài khoản. Người đại diện theo pháp luật hoặc đại diện theo ủy quyền (gọi chung là người đại diện hợp pháp) của tổ chức mở tài khoản thanh toán thay mặt tổ chức đó thực hiện các giao dịch liên quan đến tài khoản thanh toán trong phạm vi đại diện.”

  Để làm rõ hơn, Điều 4 Thông tư 23/2014/TT-NHNN (được sửa đổi bởi Khoản 2 Điều 1 Thông tư 02/2019/TT-NHNN) có quy định:

  “Điều 4. Ủy quyền trong sử dụng tài khoản thanh toán

  1. Chủ tài khoản thanh toán được ủy quyền cho người khác sử dụng tài khoản thanh toán của mình.

  2. Việc ủy quyền trong sử dụng tài khoản thanh toán phải bằng văn bản và được thực hiện theo quy định của pháp luật về ủy quyền.

  3. Để ủy quyền trong sử dụng tài khoản thanh toán, chủ tài khoản phải gửi tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán nơi mở tài khoản văn bản ủy quyền kèm bản đăng ký mẫu chữ ký và bản sao giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu còn thời hạn của người được ủy quyền (trường hợp bản sao không có chứng thực thì phải xuất trình bản chính để đối chiếu)".

  Như vậy, người đại diện theo pháp luật hoặc đại diện theo ủy quyền của doanh nghiệp sẽ thay mặt doanh nghiệp thực hiện các giao dịch liên quan đến tài khoản thanh toán trong phạm vi đại diện.

   
  1005 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận