Người đề nghị cấp giấy phép hành nghề điều dưỡng có phải thực hành khám bệnh, chữa bệnh?

Chủ đề   RSS   
 • #612805 14/06/2024

  danluan123
  Top 50
  Male
  Lớp 6

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:14/07/2020
  Tổng số bài viết (1166)
  Số điểm: 8470
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 94 lần


  Người đề nghị cấp giấy phép hành nghề điều dưỡng có phải thực hành khám bệnh, chữa bệnh?

  Có thể thấy, một số chức danh chuyên môn phải có giấy phép hành nghề trong đó có cả điều dưỡng. Đồng thời, Chính phủ quy định chức danh chuyên môn và điều kiện cấp mới, cấp lại, gia hạn, điều chỉnh, đình chỉ hành nghề, thu hồi giấy phép hành nghề. Tuy nhiên, đối với vấn đề thực hành khám chữa bệnh thì với hình thức hành nghề điều dưỡng liệu có bắt buộc?

  Người đề nghị cấp giấy phép hành nghề điều dưỡng có phải thực hành khám bệnh, chữa bệnh?

  Căn cứ Khoản 1 Điều 23 Luật khám bệnh, chữa bệnh 2023 quy định Thực hành khám bệnh, chữa bệnh như sau:

  1. Người đề nghị cấp giấy phép hành nghề theo một trong các chức danh bác sỹ, y sỹ, điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y, dinh dưỡng lâm sàng, cấp cứu viên ngoại viện và tâm lý lâm sàng phải thực hành khám bệnh, chữa bệnh theo nguyên tắc quy định tại khoản 2 Điều này, trừ các trường hợp sau đây:

  -  Đã hoàn thành chương trình đào tạo chuyên khoa;

  -  Đã được cấp giấy phép hành nghề do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp và được thừa nhận theo quy định tại Điều 29 của Luật này.

  2. Thực hành khám bệnh, chữa bệnh được thực hiện theo nguyên tắc sau đây:

  -  Phù hợp với văn bằng chuyên môn được cấp;

  -  Thực hiện tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có phạm vi hoạt động chuyên môn phù hợp với nội dung thực hành;

  -  Thời gian thực hành phù hợp với từng chức danh chuyên môn;

  -  Cơ sở hướng dẫn thực hành phải phân công người hướng dẫn thực hành, phải đăng ký danh sách người thực hành tại cơ sở trên Hệ thống thông tin về quản lý hoạt động khám bệnh, chữa bệnh và cấp giấy xác nhận việc thực hành cho người thực hành;

  -  Người hướng dẫn thực hành phải là người hành nghề có phạm vi hành nghề phù hợp với nội dung hướng dẫn thực hành và phải chịu trách nhiệm về hoạt động chuyên môn của người thực hành trong quá trình thực hành, trừ trường hợp người thực hành cố ý vi phạm pháp luật;

  -  Người thực hành phải tuân thủ sự phân công, hướng dẫn của người hướng dẫn thực hành và phải tôn trọng các quyền, nghĩa vụ của người bệnh.

  3. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.

  Theo đó, về nguyên tắc thì người đề nghị cấp giấy phép hành nghề theo một trong các chức danh bác sỹ, y sỹ, điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y, dinh dưỡng lâm sàng, cấp cứu viên ngoại viện và tâm lý lâm sàng phải thực hành khám bệnh, chữa bệnh. Tuy nhiên, trừ trường hợp nêu trên thì sẽ không cần phải thực hiện thủ tục này.

  Quy định về cấp mới giấy phép hành nghề khám bệnh, chữa bệnh hiện nay?

  Căn cứ Điều 30 Luật khám bệnh, chữa bệnh 2023 quy định như sau:

  1. Cấp mới giấy phép hành nghề được áp dụng đối với các trường hợp sau đây:

  - Người lần đầu tiên đề nghị cấp giấy phép hành nghề;

  - Người hành nghề thay đổi chức danh chuyên môn đã được ghi trên giấy phép hành nghề;

  - Người bị thu hồi giấy phép hành nghề thuộc trường hợp cấp mới theo quy định của Chính phủ;

  - Trường hợp khác theo quy định của Chính phủ

  2. Điều kiện cấp mới giấy phép hành nghề đối với các chức danh bác sỹ, y sỹ, điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y, dinh dưỡng lâm sàng, cấp cứu viên ngoại viện và tâm lý lâm sàng bao gồm:

  - Được đánh giá đủ năng lực hành nghề qua kiểm tra đánh giá năng lực hành nghề khám bệnh, chữa bệnh quy định tại Điều 24 của Luật này hoặc có giấy phép hành nghề được thừa nhận theo quy định tại Điều 29 của Luật này;

  - Có đủ sức khỏe để hành nghề;

  - Đáp ứng năng lực tiếng Việt đối với người nước ngoài theo quy định của Chính phủ;

  - Không thuộc một trong các trường hợp quy định tại Điều 20 của Luật này hoặc bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi khám bệnh, chữa bệnh mà không có giấy phép hành nghề nhưng chưa hết thời hạn được coi là chưa bị xử phạt vi phạm hành chính.

  3. Điều kiện cấp mới giấy phép hành nghề đối với các chức danh lương y, người có bài thuốc gia truyền hoặc có phương pháp chữa bệnh gia truyền bao gồm:

  - Có giấy chứng nhận lương y hoặc giấy chứng nhận người có bài thuốc gia truyền hoặc giấy chứng nhận người có phương pháp chữa bệnh gia truyền;

  - Đáp ứng điều kiện quy định tại các điểm b, c và d khoản 2 Điều này.

  4. Hồ sơ đề nghị cấp mới giấy phép hành nghề bao gồm:

  - Đơn đề nghị cấp mới giấy phép hành nghề;

  - Tài liệu chứng minh đáp ứng điều kiện quy định tại khoản 2 hoặc khoản 3 Điều này đối với từng chức danh chuyên môn tương ứng.

  5. Thủ tục cấp mới giấy phép hành nghề được quy định như sau:

  - Người đề nghị cấp mới giấy phép hành nghề nộp hồ sơ theo quy định tại khoản 4 Điều này cho cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép hành nghề;

  - Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép hành nghề phải cấp mới giấy phép hành nghề trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ; trường hợp không cấp mới giấy phép hành nghề thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do;

  - Trường hợp cần xác minh tài liệu có yếu tố nước ngoài trong hồ sơ đề nghị cấp mới giấy phép hành nghề thì thời hạn cấp mới là 30 ngày kể từ ngày có kết quả xác minh.

  6. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.

  Trên đây là những quy định về cấp mới giấy phép hành nghề khám bệnh, chữa bệnh hiện hành.

   
  39 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận