Người đang chấp hành hình phạt tù có quyền khiếu nại, tố cáo không?

Chủ đề   RSS   
 • #512317 15/01/2019

  Người đang chấp hành hình phạt tù có quyền khiếu nại, tố cáo không?

  Căn cứ theo Khoản 2 Điều 2 Luật khiếu nại 2011 và Khoản 4 Điều 2 Luật tố cáo 2011 thì:

    + Người khiếu nại là công dân, cơ quan, tổ chức hoặc cán bộ, công chức thực hiện quyền khiếu nại.

    + Người tố cáo là công dân thực hiện quyền tố cáo.

  Ngoài ra theo quy định tại Khoản 1 Điều 3 Luật Thi hành án hình sự 2010, người chấp hành án là người bị kết tội và phải chịu hình phạt theo bản án đã có hiệu lực pháp luật. Bên cạnh hình phạt chính, người chấp hành án có thể phải chấp hành thêm một số hình phạt bổ sung được quy định ngay trong bản án hình sự có hiệu lực như: cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm một số công việc nhất định… Bên cạnh đó, mới chỉ có những quy định cụ thể về hạn chế quyền bầu cử, ứng cử của người đang chấp hành hình phạt tù. Cụ thể là tại Điều 30 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân 2015 thì người đang chấp hành hình phạt tù mà không được hưởng án treo thuộc trường hợp bị tước quyền bầu cử.

  => Như vậy ngoài hình phạt chính và hình phạt bổ sung được quy định tại bản án đã có hiệu lực pháp luật thì hầu hết các quyền và nghĩa vụ khác của người đang chấp hành hình phạt tù không bị ảnh hưởng trong đó bao gồm cả quyền, nghĩa vụ liên quan đến khiếu nại, tố cáo.

   
  4408 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận