Người dân sẽ được bồi thường đất ở như thế nào khi bị thu hồi đất?

Chủ đề   RSS   
 • #601663 06/04/2023

  nguyenhoaibao12061999
  Top 50
  Cao học

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:03/08/2022
  Tổng số bài viết (1724)
  Số điểm: 57391
  Cảm ơn: 98
  Được cảm ơn 1530 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Người dân sẽ được bồi thường đất ở như thế nào khi bị thu hồi đất?

  Thu hồi đất là việc Nhà nước sẽ thu hồi quyền sử dụng đất lại từ người dân nhằm thực hiện các dự án phục vụ lợi ích, công trình xã hội, phát triển kinh tế, quốc phòng - an ninh. 
   
  Việc bồi thường là việc sẽ phải thực hiện đối với những cá nhân, hộ gia đình có quyền sử dụng đất (QSDĐ) hợp pháp được nhà nước hỗ trợ kinh phí khi thu hồi đất. Vậy người dân sẽ được bồi thường đất ở như thế nào?
   
  nguoi-dan-se-duoc-boi-thuong-dat-o-nhu-the-nao-khi-bi-thu-hoi-dat?
   
  1. Nhà nước sẽ bồi thường đất ở khi thu hồi
   
  Trường hợp đất ở của người dân thuộc diện buộc phải thu hồi cho dự án của Nhà nước thì căn cứ Điều 79 Luật Đất đai 2013 quy định việc bồi thường về đất ở được thực hiện như sau:
   
  Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ở, người Việt Nam định cư ở nước ngoài đang sở hữu nhà ở gắn liền với QSDĐ tại Việt Nam mà có đủ điều kiện thì được bồi thường như sau:
   
  (1) Bồi thường người không có đất ở
   
  - Trường hợp không còn đất ở, nhà ở nào khác trong địa bàn xã, phường, thị trấn nơi có đất thu hồi thì được bồi thường bằng đất ở hoặc nhà ở.
   
  - Trường hợp không có nhu cầu bồi thường bằng đất ở hoặc nhà ở thì Nhà nước bồi thường bằng tiền.
   
  (2) Bồi thường người có đất ở
   
  - Trường hợp còn đất ở, nhà ở trong địa bàn xã, phường, thị trấn nơi có đất thu hồi thì được bồi thường bằng tiền. 
   
  - Đối với địa phương có điều kiện về quỹ đất ở thì được xem xét để bồi thường bằng đất ở.
   
  (3) Hỗ trợ người không đủ điều kiện bồi thường
   
  Hộ gia đình, cá nhân khi Nhà nước thu hồi đất gắn liền với nhà ở phải di chuyển chỗ ở mà không đủ điều kiện được bồi thường về đất ở, nếu không có chỗ ở nào khác thì được Nhà nước bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở hoặc giao đất ở có thu tiền sử dụng đất.
   
  (4) Bồi thường cá nhân, tổ chức nước ngoài
   
  Tổ chức kinh tế, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đang sử dụng đất để thực hiện dự án xây dựng nhà ở khi Nhà nước thu hồi đất, nếu có đủ điều kiện được bồi thường quy định tại Điều 75 Luật Đất đai 2013 thì được bồi thường về đất.
   
  2. Mức bồi thường thiệt hại về nhà, công trình xây dựng do Nhà nước thu hồi đất
   
  Căn cứ Điều 9 Nghị định 47/2014/NĐ-CP việc bồi thường đối với nhà, công trình xây dựng khác gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất quy định tại Khoản 2 Điều 89 Luật Đất đai 2013 được thực hiện theo quy định sau đây:
   
  Mức bồi thường nhà, công trình bằng tổng giá trị hiện có của nhà, công trình bị thiệt hại và khoản tiền tính bằng tỷ lệ phần trăm theo giá trị hiện có của nhà, công trình đó.
   
  Giá trị hiện có của nhà, công trình bị thiệt hại được xác định bằng (=) tỷ lệ phần trăm chất lượng còn lại của nhà, công trình đó nhân (x) với giá trị xây dựng mới của nhà, công trình có tiêu chuẩn kỹ thuật tương đương do Bộ quản lý chuyên ngành ban hành.
   
  Khoản tiền tính bằng tỷ lệ phần trăm theo giá trị hiện có của nhà, công trình do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định, nhưng mức bồi thường không quá 100% giá trị xây dựng mới của nhà, công trình có tiêu chuẩn kỹ thuật tương đương với nhà, công trình bị thiệt hại.
   
  Giá trị hiện có của nhà, công trình bị thiệt hại được xác định theo công thức sau:
   
   
  Tgt = G1 - G1/T x T1
   
  Trong đó:
   
  Tgt: Giá trị hiện có của nhà, công trình bị thiệt hại;
   
  G1: Giá trị xây mới nhà, công trình bị thiệt hại có tiêu chuẩn kỹ thuật tương đương do Bộ quản lý chuyên ngành ban hành;
   
  T: Thời gian khấu hao áp dụng đối với nhà, công trình bị thiệt hại;
   
  T1: Thời gian mà nhà, công trình bị thiệt hại đã qua sử dụng.
   
  - Đối với nhà, công trình xây dựng khác bị phá dỡ một phần mà phần còn lại không còn sử dụng được thì bồi thường cho toàn bộ nhà, công trình.
   
  - Trường hợp nhà, công trình xây dựng khác bị phá dỡ một phần, những vẫn tồn tại và sử dụng được phần còn lại thì bồi thường phần giá trị công trình bị phá dỡ và chi phí để sửa chữa, hoàn thiện phần còn lại theo tiêu chuẩn kỹ thuật tương đương của nhà, công trình trước khi bị phá dỡ.
   
  - Đối với nhà, công trình xây dựng không đủ tiêu chuẩn kỹ thuật theo quy định của Bộ quản lý chuyên ngành ban hành thì UBND cấp tỉnh quy định mức bồi thường cụ thể cho phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương.
   
  Như vậy, tùy thuộc vào cá nhân. hộ gia đình thuộc diện thu hồi đất còn đất ở khác hay không thì Nhà nước sẽ căn cứ việc bồi thường dựa trên đất hoặc quy đổi giá trị thành tiền cho người bị thu hồi.
   
  507 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn nguyenhoaibao12061999 vì bài viết hữu ích
  admin (10/04/2023)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận