Người dân có được dùng điện thoại ghi âm, ghi hình khi xét xử phiên tòa dân sự?

Chủ đề   RSS   
 • #602822 26/05/2023

  Người dân có được dùng điện thoại ghi âm, ghi hình khi xét xử phiên tòa dân sự?

  Phiên tòa là Hình thức hoạt động xét xử của Tòa án. Tùy theo tính chất của thủ tục xét xử mà có phiên tòa sơ thẩm, phúc thẩm, giám đốc thẩm và tái thẩm.
   
  Trong quá trình tham dự phiên tòa, các đương sự, người tham gia tố tụng và các cá nhân khác có liên quan cần tuân thủ quy định pháp luật, chấp hành nội quy phiên tòa, trong đó bao gồm hành vi ghi âm, ghi hình tại phiên tòa.
   
  Những trường hợp ghi âm, ghi hình trong phiên tòa xét xử
   
  Hiện nay căn cứ theo Bộ Luật tố tụng dân sự 2015 có quy định những trường hợp thực hiện việc ghi âm tại phiên tòa bao gồm:
   
  - Nhà báo tham dự phiên tòa để đưa tin về diễn biến phiên tòa phải chấp hành sự điều khiển của chủ tọa phiên tòa về khu vực tác nghiệp. Nhà báo ghi âm lời nói, ghi hình ảnh của Hội đồng xét xử phải được sự đồng ý của chủ tọa phiên tòa. Việc ghi âm lời nói, ghi hình ảnh của đương sự, người tham gia tố tụng khác phải được sự đồng ý của họ (khoản 4 Điều 234 Bộ Luật tố tụng dân sự 2015);
   
  - Ngoài việc ghi biên bản phiên tòa, Hội đồng xét xử có thể thực hiện việc ghi âm, ghi hình về diễn biến phiên tòa (khoản 2 Điều 236 Bộ Luật tố tụng dân sự 2015);
   
  Người dân có được dùng điện thoại di động để ghi âm trong phiên tòa xét xử?
   
  Hiện nay không có quy định được phép hoặc không được phép khi ghi âm, ghi hình phiên tòa đối những những đương sự hoặc những đối tượng tham gia phiên tòa khác.
   
  Tuy nhiên căn cứ khoản 6 Điều 234 Bộ Luật tố tụng dân sự 2015 có đề cập:
   
  - Không đội mũ, nón, đeo kính màu trong phòng xử án, trừ trường hợp có lý do chính đáng và được sự đồng ý của chủ tọa phiên tòa; không sử dụng điện thoại di động, không hút thuốc, không ăn uống trong phòng xử án hoặc có hành vi khác ảnh hưởng đến sự tôn nghiêm của phiên tòa.
   
  =>> Theo đó khi tham gia phiên tòa không được phép sử dụng điện thoại di động nên sẽ không được sử dụng điện thoại di động để ghi âm nội dung phiên tòa. Tuy nhiên pháp luật không hạn chế việc sử dụng các công cụ ghi âm, ghi hình khác để ghi âm, ghi hình. Tuy nhiên trường hợp sử dụng công cụ ghi âm, ghi hình khác thì chủ tọa phiên tòa sẽ xem xét có ảnh hưởng đến sự tôn nghiêm của phiên tòa hay không mà cho phép hoặc không cho phép thực hiện. Ngoài ra nếu đã được ghi âm, ghi hình thì cũng phải tuân thủ quy định về quyền của cá nhân đối với hình ảnh, nếu gây thiệt hại, ảnh hưởng quyền và lợi ích của những người có liên quan thì cũng phải chịu trách nhiệm tương ứng.
   
  136 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận