Người đại diện vốn nhà nước không được thành lập doanh nghiệp

Chủ đề   RSS   
 • #533657 27/11/2019

  huynhthu95
  Top 50
  Female
  Lớp 10

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:05/06/2017
  Tổng số bài viết (1262)
  Số điểm: 12550
  Cảm ơn: 61
  Được cảm ơn 192 lần


  Người đại diện vốn nhà nước không được thành lập doanh nghiệp

  - Theo điểm c khoản 2 Điều 3 Luật phòng chống tham nhũng 2018:

  "Điều 3. Giải thích từ ngữ

  Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

  2. Người có chức vụ, quyền hạn là người do bổ nhiệm, do bầu cử, do tuyển dụng, do hợp đồng hoặc do một hình thức khác, có hưởng lương hoặc không hưởng lương, được giao thực hiện nhiệm vụ, công vụ nhất định và có quyền hạn nhất định trong khi thực hiện nhiệm vụ, công vụ đó, bao gồm:

  ... 

  c) Người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp; 

  - Đồng thời theo điểm b khoản 2 Điều 20 Luật phòng chống tham nhũng 2018:

  "Điều 20. Quy tắc ứng xử của người có chức vụ, quyền hạn

  2. Người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị không được làm những việc sau đây:

  ... 

  b) Thành lập, tham gia quản lý, điều hành doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, hợp tác xã, trừ trường hợp luật có quy định khác; 

  Theo đó, nếu một người là đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp ( không phân biệt phần vốn góp dưới 50% hay từ 50% trở lên) đều không được tham gia quản lý, điều hành công ty cổ phần.

   
  807 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn huynhthu95 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (28/11/2019)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #533871   29/11/2019

  Với cùng chủ đề này, mình có nội dung sau mong được giải đáp: Điểm d khoản 2 Điều 18 Luật doanh nghiệp 2014 quy định như sau:

  "2. Tổ chức, cá nhân sau đây không có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam:

  ...
   
  d) Cán bộ lãnh đạo, quản lý nghiệp vụ trong doanh nghiệp nhà nước, trừ những người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp khác;
  ..."
  Bạn cho mình hỏi cán bộ lãnh đạo, quản lý nghiệp vụ trong doanh nghiệp nhà nước cụ thể ở đây là ai? Như trường hợp của chị mình là phó trưởng phòng trong một chi nhánh của Ngân hàng Agribank thì có thuộc trường hợp trên và bị hạn chế việc thành lập, quản lý doanh nghiệp hay không?
  Xin cảm ơn!
   
  Báo quản trị |