Người đại diện theo pháp luật bỏ bê công ty thì xử lý như thế nào?

Chủ đề   RSS   
 • #565272 25/12/2020

  toan.ruvenhr

  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:25/12/2020
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 20
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 1 lần


  Người đại diện theo pháp luật bỏ bê công ty thì xử lý như thế nào?

  Công ty A là công ty TNHH nhiều thành viên, anh B là người đại diện pháp lụât của công ty. Trong cuộc họp ban quản trị thì anh B nổi giận và nghỉ việc đến giờ đã 4 tháng. Trường hợp này công ty phải làm sao? Ví dụ như có thể thay đổi người đại diện không?

   
  410 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn toan.ruvenhr vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (25/12/2020)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #565280   25/12/2020

  thuychichu
  thuychichu
  Top 50
  Female
  Lớp 9

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:16/05/2017
  Tổng số bài viết (1433)
  Số điểm: 12415
  Cảm ơn: 63
  Được cảm ơn 281 lần


  Về vấn đề anh thắc mắc, mình có ý kiến như sau:

  Căn cứ vào tình hình thức tế, có thể vận dung các quy định sau để xử lý:

  Theo  Luật doanh nghiệp 2014

  Điều 72. Khởi kiện người quản lý

  1. Thành viên công ty tự mình, hoặc nhân danh công ty khởi kiện trách nhiệm dân sự đối với Chủ tịch Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, người đại diện theo pháp luật và cán bộ quản lý khác vi phạm nghĩa vụ của người quản lý trong các trường hợp sau đây:

  a) Vi phạm quy định tại Điều 71 của Luật này;

  b) Không thực hiện đúng và đầy đủ hoặc thực hiện trái với quy định của pháp luật hoặc Điều lệ công ty về các quyền và nghĩa vụ được giao; không thực hiện, thực hiện không đầy đủ, không kịp thời nghị quyết của Hội đồng thành viên;

  c) Trường hợp khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

  2. Trình tự, thủ tục khởi kiện thực hiện tương ứng theo quy định của pháp luật về tố tụng dân sự.

  3. Chi phí khởi kiện trong trường hợp thành viên khởi kiện nhân danh công ty được tính vào chi phí của công ty, trừ trường hợp thành viên khởi kiện bị bác yêu cầu khởi kiện.

  Như vậy, nếu có căn cứ như trên có thể khởi kiện người đại diện theo pháp luật.

  Về việc thay đổi người đại diện:

  Trong hồ sơ thay đổi nộp cho Sở KHĐT phải có Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật;

  Tuy nhiên, trừ khi Điều lệ công ty không có quy định khác, nghị quyết của Hội đồng thành viên được thông qua tại cuộc họp phải đạt số phiếu đại diện ít nhất 65% tổng số vốn góp của các thành viên dự họp tán thành.

  Do đó, nếu người đại diện theo pháp luật hiện tại nắm giữ số cổ phần lớn thì không thể thực hiện.

  Thông tin tham khảo đến bạn.

   
  Báo quản trị |