Người đã từng đi bộ đội mới được vào quân nhân chuyên nghiệp?

Chủ đề   RSS   
 • #606582 03/11/2023

  danluan123
  Top 50
  Male
  Lớp 6

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:14/07/2020
  Tổng số bài viết (1152)
  Số điểm: 8400
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 94 lần


  Người đã từng đi bộ đội mới được vào quân nhân chuyên nghiệp?

  Có thể thấy Quân nhân chuyên nghiệp là lực lượng nòng cốt của đội ngũ chuyên môn kỹ thuật, nghiệp vụ bảo đảm cho công tác lãnh đạo, chỉ huy, quản lý; thực hiện nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, chiến đấu, phục vụ chiến đấu và các nhiệm vụ khác của quân đội. Tuy nhiên, muốn vào vị trí này cần phải đảm bảo các điều kiện nhất định, vậy vấn đê đặt ra chỉ có những người đã từng đi bộ đội thì mới được vào quân nhân chuyên nghiệp?

  Người đã từng đi bộ đội mới được vào quân nhân chuyên nghiệp?

  Căn cứ Điều 14 Luật quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng 2015 quy định việc Tuyển chọn, tuyển dụng quân nhân chuyên nghiệp như sau:

  1. Đối tượng tuyển chọn:

  -  Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam trong trường hợp thay đổi tổ chức, biên chế mà chức vụ đang đảm nhiệm không còn nhu cầu bố trí sĩ quan;

  -  Hạ sĩ quan, binh sĩ hết thời hạn phục vụ tại ngũ, đang phục vụ trong ngạch dự bị của quân đội;

  -  Công nhân và viên chức quốc phòng.

  2. Đối tượng tuyển dụng:

  Công dân Việt Nam không thuộc đối tượng quy định tại khoản 1 Điều này, thường trú trên lãnh thổ Việt Nam, đủ 18 tuổi trở lên.

  3. Điều kiện, tiêu chuẩn tuyển chọn, tuyển dụng gồm:

  -  Có phẩm chất chính trị, đạo đức, sức khỏe, lý lịch rõ ràng và tự nguyện phục vụ quân đội;

  -  Có văn bằng, chứng chỉ chuyên môn kỹ thuật, nghiệp vụ phù hợp với chức danh của quân nhân chuyên nghiệp.

  4. Hình thức tuyển chọn, tuyển dụng là xét tuyển hoặc thi tuyển. Trường hợp tốt nghiệp đại học hệ chính quy loại giỏi, xuất sắc hoặc có trình độ kỹ thuật nghiệp vụ bậc cao thì được tuyển chọn, tuyển dụng thông qua xét tuyển.

  Thời hạn và hạn tuổi phục vụ tại ngũ của quân nhân chuyên nghiệp hiện nay?

  Căn cứ Điều 17 Luật quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng 2015 quy định như sau:

  1. Thời hạn phục vụ tại ngũ của quân nhân chuyên nghiệp trong thời bình như sau:

  -  Phục vụ có thời hạn ít nhất là 06 năm kể từ ngày quyết định chuyển thành quân nhân chuyên nghiệp;

  -  Phục vụ cho đến hết hạn tuổi theo quy định tại khoản 2 Điều này.

  2. Hạn tuổi phục vụ tại ngũ cao nhất của quân nhân chuyên nghiệp theo cấp bậc quân hàm:

  -  Cấp uý quân nhân chuyên nghiệp: nam 52 tuổi, nữ 52 tuổi;\

  -  Thiếu tá, Trung tá quân nhân chuyên nghiệp: nam 54 tuổi, nữ 54 tuổi;

  -  Thượng tá quân nhân chuyên nghiệp: nam 56 tuổi, nữ 55 tuổi.

  3. Quân nhân chuyên nghiệp có trình độ chuyên môn kỹ thuật, nghiệp vụ cao, có đủ phẩm chất chính trị, đạo đức, sức khoẻ và tự nguyện, nếu quân đội có nhu cầu thì được xem xét kéo dài tuổi phục vụ tại ngũ không quá 05 năm.

  4. Chiến đấu viên thực hiện nhiệm vụ khi đủ 40 tuổi thì được ưu tiên đào tạo, bồi dưỡng và được bố trí đảm nhiệm chức danh khác phù hợp với yêu cầu của quân đội hoặc được chuyển ngành. Trường hợp quân đội không thể tiếp tục bố trí sử dụng và không thể chuyển ngành được nếu có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội, trong đó có đủ 15 năm là chiến đấu viên thì được nghỉ hưu.

  Quy định về cấp bậc quân hàm của quân nhân chuyên nghiệp?

  Căn cứ Điều 16 Luật quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng 2015 quy định về cấp bậc quân hàm của quân nhân chuyên nghiệp như sau:

  1. Cấp bậc quân hàm của quân nhân chuyên nghiệp được xác định tương ứng với trình độ chuyên môn kỹ thuật, nghiệp vụ và mức lương, gồm:

  -  Thượng tá quân nhân chuyên nghiệp;

  -  Trung tá quân nhân chuyên nghiệp;

  -  Thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp;

  -  Đại úy quân nhân chuyên nghiệp;

  -  Thượng úy quân nhân chuyên nghiệp;

  -  Trung úy quân nhân chuyên nghiệp;

  -  Thiếu úy quân nhân chuyên nghiệp.

  2. Bậc quân hàm cao nhất của quân nhân chuyên nghiệp gồm:

  -  Loại cao cấp là Thượng tá quân nhân chuyên nghiệp;

  -  Loại trung cấp là Trung tá quân nhân chuyên nghiệp;

  -  Loại sơ cấp là Thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp.

  3. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định cấp bậc quân hàm quân nhân chuyên nghiệp tương ứng với mức lương của từng loại.

  Do đó, mặc dù đối với quân nhân chuyên nghiệp cần phải đáp ứng những điều kiện cụ thể và tiên quyết. Tuy nhiên, không phải người từng đi bộ đội mới được vào quân nhân chuyên nghiệp mà ở đây có 02 hình thức tuyển chọn và tuyển dụng đối với các đối tượng cụ thể nêu trên.

   

   
  140 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận